Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 082

אוסף פריטים שונים

גלויה מקורית עם תמונת חיילים רוקדים עם חסידי חב"ד במאהל צבאי, מאחור רישום וחתימה: "לאלון מזכרת מהרגעים השמחים במדבר סיני יוסי 1973". 2 דפי פרשת שמע - צא"ח כנראה לחיילים. צלחת עץ מרשימה עם לוגו של "צה". משחק מבוך חוויתי "סוללים את הדרך לגאולה" מפה לחלות - אהלי יוסף יצחק מרוקו תש"י. כיפה של חב"ד חברון "שומרים על עיר האבות". קמיע האילן הקדוש עם תמונת הרבי. שקית רקמה לתפילין עם דגם בית חיינו. שקית רקמה לטלית מחנה גן-ישראל קיץ תשס"ב כפר חב"ד. בית צבאות ה', קרטון קשיח "דידן נצח" "אנו רוצים משיח עכשיו". קרטון מיוחד לעשיית/חיתוך קופת צדקה, - צא"ח. פוסטר הרבי "שישו ושמחו בשמחת תורה". מספר תעודות על רכישת אות לספר תורה, אחת עם המעטפה המקורית. מעטפת נייר חום גדולה לשימור מצות-מצוה לליל הסדר. 2 חוברות "תפילין" עיונים הלכות מנהגים סיפורים. חוברת ברוסית "תפילין מצוותן משמעותן חשיבותן". פאזל 250 חלקים - בית 770. לא נבדק שלימותו. חוברת "ארץ ישראל בסכנה" נגד נסיגת שטחים, שע"י מטה חב"ד. אגרת לנשי ובנות ישראל. חוברת "נרות שבת קודש" טעמים, מקורות וביאורים. מבצעים לשמירה להגנה להצלה, הוראות להדלקת נרות שבת ועוד. הדפס "שויתי" עם חמסה ושמות קודש, למעלה תמונת הרבי.
Starting at
$50

Make an offer