ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
!הודע לי על מכירה חדשה

<< חזור

פריט מס' : 013

ספר אור ישראל - קליווא תק"ל | 1770 עותק עם הדפים הנדירים

ספר אור ישראל, שאלות ותשובות מרבי ישראל ליפשיץ, העוסק ברובו בפרשת "הגט מקליווא" [ראה להלן] "נדפס בדפוס חדש פה ק"ק קליווא" - תק"ל 1770. זהו הספר העברי היחיד שנדפס בקליווא [Kleve - גרמניה]. העותק שלפנינו כולל את דפים לא-לב אשר נשמטו ברוב העותקים מכיוון שנדפסו בהם תשובות מרבי אריה לייב אב"ד הנובר ורבי יצחק מהמבורג ובהם ביטויים חריפים נגד חכמי פרנקפורט. הדבקת גזרי נייר עם תיקונים מודפסים ומחיקות שונות במספר מקומות בספר בהם נרשמו ביטויים חריפים [מחיקות אלו כנראה נעשו במקור ע"י המו"ל, שהיה בנו של הרב ליפשיץ]. סו, סט-קך דף. מודפס על נייר איכותי, נקבי עש, כתמי ופגעי זמן שונים. מצב כללי טוב. כריכה ישנה מפורקת ללא שדרה. הרקע לכתיבתו והדפסתו של ספר זה הוא פרשת "הגט מקליווא" בעקבות הגט שסידר הגאון רבי ישראל ליפשיץ רבה של העיר קליווא סבו של בעל "התפארת ישראל", לזוג מהעיר בון. הבעל שהיה מעט מעורער בנפשו, נמלט מגרמניה לאנגליה מאימת מוות, ובדרכו גירש את אשתו בעיר קליווא שבגרמניה. חכמי פרנקפורט ומנהיים פסלו את הגט בטענה שהבעל אינו כשיר לגרש ("גט שוטה") ויצאו בכרוזים חריפים נגד הרב מקליווא. לעומתם רוב גדולי הדור: ה"שאגת אריה", רבי יצחק מהמבורג, רבי שאול מאמשטרדם ודודו רבי יעקב עמדין, ה"נודע מיהודה" ועוד, פסקו כדעת הרב ליפשיץ, שהבעל נחשב לאדם שפוי הראוי לגרש. הספר עוסק ברובו בפרשה זו וספיחיה, בהקדמה מתאר רבי ישראל ליפשיץ בפירוט את המלחמה שהכריזו עליו מתנגדי הגט ובספר מביא את כל הצדדים שהניעוהו להכשיר את הגט והתשובות השונות בעניין. זהו הספר העברי היחיד שנדפס בעיירה קליווא שבגרמניה היות וכל בתי הדפוס באשכנז סרבו להדפיס את הספר כדי לא לנקוט צד בפרשה.
$1900
החל מ
$250

תן הצעה