ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 111

אור פני משה - חסידות מהדורה ראשונה מעזריטש תק"ע | 1810 עותק מושלם ומפואר בכריכה מקורית כולל הסכמות הנדירות!

ספר אור פני משה, על חמישה חומשי תורה וחמש מגילות, בדרך החסידות מאת רבי משה סופר סת"ם מפשעווארסק - מהדורה ראשונה מעזריטש תק"ע | 1810. 4, רמ דף. 21.5 ס"מ. כולל דפי ההסכמות הנדירות שנדפסו באותיות קטנות, ונוספו לאחר ההדפסה לחלק מן הטפסים. סטפנסקי חסידות 32. נדיר! עותק מפואר ומושלם שלא נראה כמותו שנים רבות במכירות, בכריכת עור מקורית עם עיטורים והטבעת שם הספר בשדרה, עם פגמים קלים במצב טוב מאד. שולי הדפים נשמרו בצבעם האדום. הדפים בחלקם כחולים. קרעים עם הדבקות במספר דפים בודדים בתחילת הספר ובסופו, באחד הדפים מוסתרות מעט אותיות. נקבי עש מועטים. מעבר לזה מצב כללי טוב מאד. ספר קדוש זה יצא לאור ע"י חתנו רבי ישראל דב בער שלמה ואביו רבי מנחם נחום מאניפולי, הוא מעוטר בהסכמות של גדולי החסידות באותו דור, המפליגים בגודל קדושת הספר ומחברו, בהם: רבי לוי יצחק מברדיטשוב, המגיד מקוז'ניץ, רבי אפרים זלמן מרגליות, החוזה מלובלין, ה"אוהב ישראל" מאפטא, רבי מנחם מנדל מרימינוב [שכותב בהסכמה: "ומעודי ידעתי את האיש ההוא ואת שיחו אשר היה לו שם ויד בנגלה ובנסתר וכל רז לא אניס ליה"], ה"באר מים חיים" ועוד. המחבר מרבה לצטט את דברי רבינו משה אלשיך ומצטט את דבריו ומבארם, ועל כך כותב החוזה מלובלין בהסכמתו: "...כשהייתי בילדותי הייתי סר למשמעתו ושתיתי מימיו הנאמנים, וידעתי שכל עניניו היו רק לשם שמים ולעשות נחת רוח לפניו ית"ש, והיו לו מדרגה שהרב הגאון המנוח מוהר"ר משה אלשיך ז"ל היה מתגלה אליו...". בני רבי זושא מאניפולי כותבים בהסכמתם: "לאסהודי באנו מה ששמענו מפה קדוש אדונינו אבינו הצדיק [רבי זושא מאניפולי] נשמתו עדן בזה הלשון... וראיתי בהיותו לומד היה דמות דיוקנו עומד לפני כמלאך ה' צבאות, ובהיותו כותב ספרו הקדוש, היה להב יוצא מאותיותיו הקדושים הכתובות. כל זה שמענו מפיו הקדוש...". רבי משה מפשעווארסק (ת"פ בערך - י"ב בטבת תקס"ו) מגדולי וחשובי תנועת החסידות בדור הרביעי. מגדולי תלמידי המגיד ממעזריטש ורבי אלימלך מליז'ענסק ועוד. פורסם במיוחד בשל היותו סופר סת"ם בקדושה ובטהרה עליונה, תפילין ומזוזות שנכתבו על ידו נחשבים למיוחסות ומבוקשות ביותר עד ימינו אנו. רבים מגדולי החסידות התעטרו בתפילין אותם כתב, עליהם נמנים, רבי אלימלך מליז'ענסק [שהעיד עליו: "שראה את דוד המלך עומד ליד רבי משה, ומאז נתוודעו זה לזה"], החוזה מלובלין, רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב, רבי ברוך ממז'יבוז' ועוד. באגרת מרבי משה אל רבי מנחם מנדל מרימנוב, הוא כותב לו שמשלמים לו אדום זהב עבור תפילין, אך הוא אינו יכול למלא את דרישות הפונים אליו. על תלמידיו נמנים בין היתר: רבי צבי מנחם - בנו של רבי זושא מאניפולי, רבי צבי אלימלך מדינוב "הבני יששכר", רבי משה מסאמבור ורבי יעקב ממוגלניצא.
$4000
החל מ
$1800

תן הצעה