ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
!הודע לי על מכירה חדשה

<< חזור

פריט מס' : 146

נדיר ומיוחד! ספר בית אפרים - סדילקוב תקצ"ג | 1833 עם חותמו של רבי זאב נחום בורנשטיין אבי "האבני נזר" והגהות בכתב יד

ספר בית אפרים חלק ראשון וחלק שני על הלכות טריפות, מאת רבי אפרים זלמן מרגליות מברוד - סדילקוב תקצ"ג | 1833. שער נפרד לחלק שני (כרוך בסוף הספר שער כפול נוסף לחלק שני). [1], קכט, [12] קכג דף. כריכה עתיקה מפוארת עם בלאי אופייני. כתמים שונים. מצב כללי טוב מאד. הגהות קטנות שונות בכתב יד במספר מקומות בספר, לא נבדו לעומק. חותמת בעלות: "זאב נחום במוהר"א ז"ל חופ"ק ביאלא". חתימת בעלות נוספות (מתפרשת על פני כמה דפים בספר): "אפריים ברוך בענדיט בהמנוח מו"ה מנשה שו"ב [?] מוונגראד [?] בן הרב מו"ה אליעזר מ"צ דק"ק וושניץ ממשפחת הרב מו"ה אברהם הב' [?] מפ"פ [מפרנקפורט] דמיין וממשפחת הרב קונטרס ר' חיים יונה". רבי זאב נחום בורנשטיין (תק"פ בערך - תרמ"ה | 1820-1885) רבה של ביאלא פודולסק ורבם של רבים מגדולי יהדות פולין בדור שלאחריו. מחבר הספר אגודת אזוב. בן רבי אהרן משצ'קוצ'ין (Szczekociny ביידיש: שטשעקאטשין), [מחסידי החוזה מלובלין, רבי שמחה בונים מפשיסחה ורבי דוד מלעלוב]. תלמידו של רבי שלום צבי הכהן מזגיערש, נישא לבתו של רבי מרדכי הירש ארליך והתגורר בבנדין, שם נולד לו בנו רבי אברהם בורנשטיין בעל "האבני נזר". ב-1850 התמנה כרבה של אולקוש. ב-1856 התמנה כרבה של העיר ביאלה בה כיהן עד פטירתו. היה מחסידי רבי מנחם מנדל מקוצק שהיה גם מחותנו. לאחר שבנו "האבני נזר" חתן הרבי מקוצק, החל לנהוג תחתיו באדמו"רות, קיבל אותו כרבו. על תלמידיו הרבים נמנים רבי יואב יהושע ויינגרטן מקינצק - ה"חלקת יואב".
החל מ
$1500

תן הצעה