Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 085

בקבוק גדול יין יובל 100-יקבי אפרת

בקבוק יין ישן מתוק של יקבי אפרת- יין יובל 100 ליקבי אפרת. יצא בשנות השבעים. יקבי אפרת הוקם בשנת 1870 והבקבוק הזה יצא ב1970.הבקבוק ריק , מונח בוך מתקן מקש שעוטף את חלחו התחתון של הבקבוק. תויות מוריות.פגומות מעט.
Starting at
$15

Make an offer