ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 169

דף בקבלה בכתב יד קודשו של ה'יושר דברי אמת' - הרה"ק רבי משולם פייבוש מזבאריז'

דף בכתב יד ממוספר 'דף יד', הכולל קטע העתקה מ"שער הכללים" מהספר הקדוש "עץ חיים" להאריז"ל, סוף פרק ט' כל פרק י' וחלק מפרק י"א, כתוב כולו בעצם כתב-יד קדשו של הרב הקדוש רבי משולם פייבוש הלוי מזבאריז', הדף הוא חלק מתוך כרך שלם של הספר "עץ חיים" שנכתב על ידו בכתיבה קליגרפית נאה. באותו הכרך הופיע קולופון פתיחה: "התחלתי הכתב יום ג' כ"ג אייר שנתקכ"ה לפ"ק", כשבסוף הכרך הופיע שם קולופון סיום: "ותשלם כתיבת חלק זה יום ג' ער"ח תמוז שנתקכ"ט לפ"ק, פה ק"ק קניהניטש יצ"ו. כ"ד הכותב הק' משולם פייבוש בלא"א המנוח מ"ו אהרן משה הלוי זלה"ה מבראטשין ז"ל". האדמו"ר רבי משולם פייבוש הלוי הלר (ת"ק לערך - תקנ"ה) המגיד מזבאריז' (קניהניטש - Knihynicze, גליציה), מגדולי תלמידי המגיד ממעזריטש ומראשוני מפיצי תורת החסידות. בנו של רבי אהרן משה הלוי הלר מסניאטין, בן אחר בן לבעל "תוספות יום טוב". תלמיד מובהק גם של רבי מנחם מנדל מפרמישלן תלמיד הבעש"ט, ושל רבי יחיאל מיכל המגיד מזלוטשוב. חברו הקרוב של רבי חיים מטשרנוביץ, המזכירו פעמים רבות בספרו "באר מים חיים" ובספריו האחרים. בעל מחבר הספר "יושר דברי אמת", הנחשב עד היום לאחד מספרי היסוד וההדרכה של תורת החסידות. דף בודד כתוב משני צידיו. 29.5 ס"מ. נייר איכותי ועבה. מצב טוב. כתמים. פגיעות קלות בקצה שולי הדף. וקרע במרכזו העליון של הדףעם פגיעה בטקסט, חלקה ניתנת להשלמה בפיסת דף שנשמרה.
החל מ
$10000

תן הצעה