ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 114

דרכי צדק - חסידות מהדורה ראשונה לבוב תקנ"ו | 1796 נדיר וחשוב!

ספר דרכי צדק "והוא הנהגות טובות ושכליות לבאים להתקדש ולהיטהר בעבודת ה'", הנהגות טובות על פי דרך החסידות מאת רבי זכריה מענדל מירוסלב ובסופו הנהגות מאת רבי מיכל מזלאטשוב - מהדורה ראשונה לבוב תקנ"ו | 1796. 24 דפים לא ממוספרים. ספר נדיר וחשוב בתורת החסידות אשר נדפס מאז פעמים רבות ונזכר במקומות רבים [ראה עוד אודות ספר זה במחקרו של זאב גריס ב'מחקרי ירושלים במחשבת ישראל' כרך א' חוברת ב' (תשרי-כסלו תשמ"ב) עמ' 133-152]. ספר חסידות נדיר ומיוחד אשר לא נראה שנים רבות במכירות פומביות. העותק שלפנינו שלם למעט קרע בדף השער עם פגיעה במסגרת ובטקסט שמעבר לדף, וכן בשני הדפים האחרונים הדבקות ונקבי עש עם פגיעות קלות בטקסט. קרעים קלים בשולי הדפים וכתמים קלים שונים. ללא כריכה. מצב כללי טוב. סטפנסקי חסידות 148. רבי זכריה מנדל מירוסלב (נפטר תקנ"ה) בן רבי משה יהושע. אב"ד ירוסלב. בעל מחבר "דרכי צדק". תלמיד דודיו רבי שמואל שמעלקא מניקלשבורג ורבי פנחס הורביץ בעל "ההפלאה", מגדולי תלמידיו של רבי אלימלך מליז'ענסק, הוציא לאור את ספרו של רבו "נועם אלימלך" יחד עם בן המחבר רבי אלעזר מליז'ענסק זצ"ל, אשר בסופו הודפס "אגרת הקודש" אותו כתב רבי זכריה מענדל לדודו על רבו ודרך החסידות אליה התקרב.
$4800
החל מ
$1200

תן הצעה