ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
!הודע לי על מכירה חדשה

<< חזור

פריט מס' : 005

הגדה של פסח מדרש בחידוש - מהדורה ראשונה ויניציאה ת"א | 1641 עם הגהות ותיקונים בכתב יד המחבר [?] עותק חסר

מדרש בחדוש פירוש להגדת פסח להחכם השלם רבי אליעזר נחמן פואה [רב במודנא וריג'ייו, תלמיד הרמ"ע מפאנו] - מהדורה ראשונה ונציה ת"א | 1641. עותק חסר, ללא דף שער, העותק כולל את הדפים: ב, ג, ה, ח, יג והלאה עד הסוף דף לו. הגהות רבות ותיקונים חשובים הנראות ככתב ידו של המחבר, הן בשל הדימיון בהשוואה לכתבי יד אחרים ידועים שלו והן מתוכנם עם מחיקות שונות והשלמות המתאימות לכך שמדובר בתיקונים והגהות של המחבר עצמו, לדוגמה ניתן לראות השלמה בכתב יד של שני שמות נוספים ברשימת ה"עלובים" [רבי אליעזר נחמן פואה הקים בעירו ריג'ייו חברה קדושה בשם "חברת העלובים"], מחיקות ותיקוני לשון בתפילה שכתב בסוף הפירוש ונקראת בשם "התנצלות לפושעי ישראל", ועוד ועוד. מבדיקה שערכנו במהדורה שיצאה לאחר מכן בליוורנו לא תוקנו הדברים גם במקומות שהיו טעויות הדפסה ושגיאות לשון אלא חזרו ונדפסו כמו שהדפסה, כנראה רבינו רצה להספיק להוציא בחייו מהדורה נוספת עם התיקונים שלפנינו ולא היה סיפק בידו. לדאבון ליבנו גם עותק זה חסר ולא נוכל לדעת מה עוד תיקן רבינו והשלים בכתב ידו על חיבור חשוב זה וחבל על דאבדין.
החל מ
$300

תן הצעה