Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 063

לוט 4 אלבומים גדולים על הרבי ופעולותיו בקודש

4 אלבומים גדולים מלווים בתצלומים רבים מחייו של הרבי: 1. "הרבי", בהוצאת ספרית מעריב 1979. תמונות בשחור לבן איכותיות ומיוחדות בעדשת מצלמתו של ר' לוי יצחק פריידין ובניו. 2. "הרבי - שלושים שנות נשיאות", יוצא לאור ע"י ועד הוצאת ספר היובל לשנת השלושים תש"מ, בעריכת הרב חנוך גליצנשטיין והרב עדין שטיינזלץ, מאמרים על הרבי ופעולותיו בקודש מלווה בתצלומים שחור לבן. מטעפת צבעונית קרועה מעט. 3. "והוא יגאלנו", המהדורה העברית, בענין הגאולה הקרובה והתגלות מלך המשיח, נלקט ונערך ע"י חיילי בית דוד תלמידי התמימים ד-770, ג' מנחם אב תשנ"ד. מלווה בתצלומים צבעוניים מחיי הרבי. 4. "Moshiach in our time", המהדורה האנגלית של 'והוא יגאלנו' הנ"ל. מצבים משתנים, פגמים קלים. מצב כללי טוב.
Starting at
$50

Make an offer