Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 014

לוט 3 בקבוקים - כרמל מזרחי

לוט שלושה בקבוקים ישנים-בבקבוקים בולט בכתיבה בתחתית הבקבוקים כרמל מזרחי, עם סמלם המוכר של שני האנשים שכותפים זמורה של ענבים. הפקקים מקוריים, אחד הפקקים האדום ישן מאוד עם הסמל של כרמל מזרחי הישן.הבקבוקים פתוחים ולא ידוע תכולתם.
Starting at
$15

Make an offer