Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 027

לוט 4 בקבוקי יין הניצחון - יקבי כרמל מזרחי

'יין הנצחון' - שיצא לאחר מלחמת ששת הימים בשנת 1967 (לאחר הניצחון על צבאות ערב, יצאו בארץ מזכרות ומתנות שונות וביניהם יין זה). ארבעה בקבוקי יין שונים משנים שונות, תוצרת כרמל מזרחי. שני בקבוקים סגורים ואחד (עם התוית הכחולה) פתוח וכנראה ממולא ביין אחר מיצור עצמי משנת 1968. בקבוק נוסף (עם תווית אדומה) מלא וכנראה נפתח בעבר. כל אחד 750 מ"ל.
Starting at
$15

Make an offer