Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 115

לוט 4 בקבוקי ליקר, ברנדי-כרמל מזרחי

לוט ארבעה בקבוקי ליקר, ברנדי, ואלכוהול.כרמל מזרחי.1 שרי ברנדי 32% כוהל 750 מ"ל.2.ליקר בננות 24% 750 מ"ל.3. ברנדי אקסטראה פיין 40% 750 מ"ל.4. שרף 95% ספירט נקי לשתיה ולרפואה" 320 מ"ל ריק.הבקבוקים פתוחים לא נבדק תכולתו.
Starting at
$15

Make an offer