Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 013

לוט 5 בקבוקים - כרמל מזרחי

לוט חמישה בקבוקים של יקבי כרמל מזרחי.1.יין אקסטרא פיין שרי, בכשרות הרב יצחק הלוי הרצוג הרב הראשי לישראל,פקק פלסטיק מקורי. 2.יין סקרמנטל, בכשרות הרב יצחק ניסים הרב הראשי לישראל והרב איסר יהודא אונטרמן ראש הרבנים לישראל.3.יין הנצחון.4. ורמוט הנשיא.5יין קדמון אדום מתוק.כל הבקבוקים פתוחים, לא נבדקו על תכולתם.
Starting at
$15

Make an offer