Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 075

דיוקן הרבי ליטוגרפיה ממוספרת - רפאל נוריאל סוף המאה ה-20

הדפס ליטוגרפי, דמותו המאירה של הרבי, נראה שעון על העמוד בהיכל התפילה, פרי מכחולו של האמן רפאל נוריאל, חתום. ממוספר: 77/358. מידות כולל מסגרת: 86X71 ס"מ. רפאל נוריאל יליד 1940 בטאבריז-אזרבייג'אן. הוא גדל בבית מסורתי ברוח יהדות ספרד, אך היה רחוק מאוד מקיום מעשי של יהדותו, הוא התקרב ליהדות בין היתר בזכות ובעיצומה של עבודתו זו. בהקשר לזה נביא ציטוט מראיון שנתן האמן לגיליון "כי קרוב" לרגל ג' תמוז. "הפעם הראשונה בה הראיתי לרבי ציור שלי, הייתה כשחיכיתי לו ליד בניין 770 כשיצא מרכבו. מזכירו פתח את הדלת, אני הסרתי מהר את נייר העטיפה מעל הציור שלי והראיתי לו. הרבי העיף מבט בתמונה, ועוד לפני שהספקתי לומר לו את שמי ולהסביר שהגעתי לבקש חוות דעת, הוא כבר קלט את כל הניואנסים הדקים בתמונה" מספר בהתרגשות הצייר רפאל נוריאל, המתגורר כיום בלונדון. "קודם כל הוא דיבר על הידיים. ציירתי את ידיו כפי שנראו לי בתמונה שעל פיה ציירתי, ושם היה נראה שאצבעות שתי הידיים שלובות. אך הרבי העיר לי על כך: 'זה אסור'". "טעותי נבעה מהעובדה שהתמונה צולמה באמצעה של תנועת יד של הרבי, ולכן היה נדמה לי שהאצבעות משולבות. הרבי הדגים לי איך הידיים צריכות להיראות בציור: יד ימין מונחת על גבי יד שמאל. ושאלתי: 'רבי, האם עלי לשנות את הידיים בציור?' הרבי ענה בחיוב. "חשבתי לעצמי: הרבי לא רק צדיק, אלא גם בקי במקצוע הציור. כשהידיים קמוצות אתה רואה את הוורידים והדבר מעורר תחושה של מתח. מאחר שפני הרבי בתמונה נראו רגועות, מראה הידיים הנתונות במתח לא התאים לפנים. עכשיו הכל השתנה. צורת הנחת הידיים שהרבי הדגים לי, תגרום לכך שהתמונה תתאזן בהרמוניה מלאה. "בסיום אמרתי לרבי שאעשה כעצתו. אחר כך שאלתי אותו מה דעתו על ציור פניו, והוא אמר בחיוך: 'זה טוב מאוד, יותר טוב מהאורגינל, יותר טוב מהאורגינל'. הרבי הדגיש את דבריו פעמיים והתרגשתי מאוד. אמרתי בהתרגשות 'THANK YOU, RABBI' (=תודה, רבי). התלהבותי גברה, נישקתי את ידיו וחזרתי ואמרתי 'תודה רבה'... הרבי לחץ את ידי ואמר לסיום: "בשורות טובות".
Starting at
$100

Make an offer