ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 146

ספר סגולה: ספר התהילים והמעמדות אותו הוציא לאור האדמו"ר רבי יצחק מנשכיז - ווארשא תרכ"ד | 1864 עותק חסר

ספר תהילים עם פירוש רש"י, מצודת דוד ומצודת ציון ומתחתם פירוש בעברי-טייטש. כולל סדר מעמדות לפי סדר השל"ה הקדוש "עוד הוספתי סדר אמירת קטורת לזמן מגפה ר"ל וגם הוספתי דבר חדש על סדר הקרבנות מיוסד ומסודר ע"פ הגאון המפורסם בוצינא קדישא איש אלקים קדוש מו' אברהם יהושע העשיל זללה"ה מאפטא - ווארשא בדפוס הרבני נתן שריפטגיססער שנת תרכ"ד [1864] לפ"ק". ספר התהילים אותו הוציא לאור רבינו הקדוש האדמו"ר רבי יצחק מנשכיז זכותו תגן עלינו [ראה הרחבה להלן]. תיקונים בכתב יד בשגיאת הדפוס בפרק קי"ט. כולל שער נפרד למעמדות. סטפנסקי חסידות 655. עותק חסר שער ראשון ושני דפים ראשונים. בעותק שלפנינו דפי המקור ב-שג, לא דף. בדף ל2 במעמדות למנצח בצורת המנורה עם שמות הקודש. דפי תחינות נוספות נכרכו תוך הספר. מעט נזקי עש, בעיקר צמוד לשדרה. כתמים וסימני שימוש רבים. הדבקה בדף ב'. קרעים בשולי הדפים במס' דפים עם פגיעות קלות בטקסט. כריכה ישנה מהתקופה. מצב כללי בינוני - טוב. ספר סגולה נדיר ומיוחד: ספר תהילים זה בהוצאתו של האדמו"ר הרה"ק רבי יצחק מנשכיז אותו הוציא לאור "לזכות הרבים ולכבוד דוד המלך ע"ה" וכך נכתב ב'זכרון טוב' (ח"ב עמ' פ"ד אות ד') לתולדותיו: בשנת תרכ"ד עלה ברצונו להדפיס ספרי תהלים עם פירוש רש"י ומצודות וטייטש ולמוכרם בחצי מה שיוציא עליהם, כדי שיתנו לב לקנותם ולומר תהלים בכל יום, כדי לזכות הרבים ולכבוד דוד המלך ע"ה שהיה מגזע יחוסו. והדפיס כששה אלפים ספרי התהלים, וקשרו אותם בקשירת עור והיה דעתו למוכרם בערך שני זהובים בעד כל תהלים כי הוא ז"ל הוציא עליהם כפלים. אבל במוצאי שבת קודש של פרשת וירא הוא ליל א' חיי שנת תרכ"ה בחצי הלילה נשרף הבית הכנסת בניסכאיז שנבנה בימי אביו זצוקלה"ה קודם שנת תק"ס וגם כאדמו"ר עשה תיקון עם גיוועלב בבית הכנסת הנזכר בשנת תר"ך, ויעש גם מכסה לאהל לפ"ק, וגם הבית המדרש הגדול שבנה כאדמו"ר בשנת תרי"ז הכל נשרף. וייעצו אנשי ביתו למכור כל תהלים בעד אחד רובל ובעד המעות הנ"ל עם סך גדול מאוד שהוסיף משלו בנה מהם את בית המדרש הגדול...וספרי התהלים כשהיו נמכרים היה כאדמו"ר לוקחם בידו ומברך איזה ברכה למקבל התהלים, ולפעמים היה מנשק התהלים ונותנו להקונה. ועוד שם (עמ' עח אות יא): והיה רגיל כאדומו"ר להחזיק החומש או התהלים שהדפיס בווארשא ומהם היה מבאר חידושי תורתו. האדמו"ר רבי יצחק מנשכיז (תקמ"ט - תרכ"ח), בנו וממלא מקומו של האדמו"ר רבי מרדכי מנשכיז. תלמיד של 'החוזה מלובלין', רבי לוי יצחק מברדיטשוב (לנכדתו בת בנו רבי מאיר נישא) ורבי ברוך ממז'יבוז'. למעלה משישים שנה ישב על כסא קדשו בעיר נשכיז, שם יצא שמעו למרחוק והתפרסם כבעל מופת ורבים שיחרו לפתחו. לא השאיר אחריו זרע של קיימא. תורותיו הודפסו בספר "זכרון טוב" ו"תולדות יצחק".
החל מ
$5000

תן הצעה