ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 002

לקוטי אמרים תניא - ווין [וורשא תרט"ז | 1856] עם הערות בכתב יד

ספר תניא, "חלק א הנקרא בשם ספר של בינונים גם חלק שני הנקרא בשם חינוך קטן" כולל אגרת התשובה ואגרת הקודש, בשער מופיע מקום הדפוס: ווין, וכך אכן מופיע בדפוסי תניא אות כו, אך לפי הספרייה הלאומית והמפעל הביבליוגרפי - נדפס בווארשא (ברם כבר העיר ח’ ליברמן, כי "מכמה טעמים נהגו מדפיסי ווארשא להעלים לפעמים את שם ווארשא בשער ולהדפיס שם עיר בחוץ לארץ, כגון... ווין... אבל הרגיל בדפוסי ווארשא יכירם בטביעת עין") רק שהם חלוקים בשנת הדפוס, בעוד ברשומות המפעל מופיעה שנת תרט"ז, במאגרי הספרייה הלאומית מופיעה שנת תר"ך. [1], ב-כד, יח-כא, כט-מד דף. העימוד - צורת הדף שונה מהמקובל בספרי התניא וכל עמוד מכיל שני טורים, כריכה בלויה תואמת לתקופה שדרה ופינות עור, מצב כללי טוב. בגוף הספר הערות רבות בכתב יד בשולי הגיליון, כמו"כ רישומים שונים בגב הכריכה.
החל מ
$100

תן הצעה