ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות

מכירה מס' 10 - 18.07.2016

 

 

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 001

שולחן ערוך הרב ד' חלקים, זיטאמיר בדפוס האחים שפירא, תר"ז - תר"ח, 1847- 1848.

שולחן ערוך, להרב מלאדי, חלק א', אורח חיים הלכות תפלה וברכות. ללא שער. חלק ב', אורח חיים הלכות שבת וערובין. זיטאמיר, תר"ז-1847. 2 שערים, שער ראשון ודף אחרון משוקמים. חלק ג', אורח חיים הלכות פסח ויו"ט. זיטאמיר, תר"ח-1848. 2 שערים, השערים ודף אחרון משוקמים. חלק ד' יורה דעה. זיטאמיר, תר"ח-1847. 2 שערים, שער ראשון ודף אחרון משוקמים. מצבים שונים, כריכות חדשות, נקבי עש קלים, כתמים ובלאי, מצב כללי טוב-בינוני.
החל מ $650
פריט מס' : 002

לוט ספרי הרב שניאור זלמן מלאדי, זיטאמיר (האחים שפירא), תרט"ז-תרכ"ב

1.שולחן ערוך הרב יורה דעה חלק ד',זיטאמיר, תרכ"ב. 2.שולחן ערוך מהלכות הצריכות מלוקטות מטור חשן המשפט, זיטאמיר, תרי"ט. 3.שו"ת מר' שניאור זלמן מלאדי, זיטאמיר, תרט"ז-מהדורה לא ידועה. כל הספרים כרוכים יחד, הכריכה והשדרה מנותקים, כתמי רטיבות, כתמים, מעט נקבי עש, דף אחרון בשו"ת פגום עם פגיעה קלה בטקסט, מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 003

ספר תורה אור, זיטאמיר, תרכ"ב, מהדורה שניה. עם הוספות לספר, זיטאמיר, תרכ"ב, מהדורה ראשונה

ספר תורה אור, לקוטי אמרים על סדר פרשיות התורה והמועדים, חלק א' (בראשית, שמות), מאת רבי שניאור זלמן מלאדי. דפוס נכדי הרב מסלאוויטא, זיטאמיר, תרכ"ב- 1862. 2 שערים, בשער הראשון שיקום קל ללא פגיעה בטקסט. עם חתימות בית הכנסת "אהל יצחק" –חב"ד ביפו. עם הוספות לספר תורה אור מאת רבי שניאור זלמן מלאדי, שנכתבו ע"י בנו רבי דוב בער, דפוס נכדי הרב מסלאוויטא, זיטאמיר, תרכ"ב- 1862. מהדורה ראשונה. עם חותמת בעלים "שניאור צבי ב"ר לוי יצחק שניאורסאהן" (צאצא האדמו"ר הזקן). כריכה לא מקורית, בלאי, נקבי עש, כתמי רטיבות וכתמים, מצב כללי בינוני.
הפריט נמכר ב $500 החל מ $300
פריט מס' : 004

משניות סדר מועד, זיטאמיר, תרי"א - 1851 .עותק של האדמו"ר מצ'ורטקוב

משניות סדר מועד, זיטאמיר, תרי"א, בדפוס האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא. עם חותמות של הרב שלמה פרידמן- האדמו"ר מטשורטקוב. ללא כריכה קדמית והשדרה, כריכה אחורית מנותקת, כתמים, מצב טוב- בינוני.
הפריט נמכר ב $425 החל מ $200
פריט מס' : 005

תהלים זיטאמיר תרי"ז - 1857, מתוך 'כתבי הקדש' בדפוס הרב אריה ליב שפירא

ספר "כתבי קדש" מכתובים כולל תהלים ומשלי חלק חמישי עם תרגום פירוש רש"י ומצודות ועם ביאור בלשון אשכנזי. בדפוס הרב אריה ליב שפירא נכד הרב מסלאוויטא, זיטומיר תרי"ז-1857. קע"ב דף, 27 ס"מ. כריכה חדשה, שער פגום (משוקם מעט) עם פגיעה בטקסט, דף אחרון משוקם, נקבי עש רבים עם מעט פגיעה בטקסט, שוליים פגומים, דפים בודדים עם קרעים בתחתית הדף וחסרון טקסט, למס' דפים קרע באמצע הדף, כתמי רטיבות וכתמים, בלאי, מצב בינוני-גרוע.
הפריט נמכר ב $300 החל מ $300
פריט מס' : 006

ספר שערי ציון, זיטאמיר, תרי"ז - 1857.

ספר שערי ציון, תפילות ותיקונים, עם תוספות תקון סעודה וספר יצירה, מרבי נתן נטע הנובר. זיטאמיר, תרי"ז- 1857, בדפוס רבי אריה ליב שפירא, נכד הרב מסלאוויטא. כולל תקון חצות, תקון הנפש, תקוני תפלות, תקון קריאת התורה, תקון קריאת שמע על המטה, תקון ערב ר"ח, תקון ז' באדר, תקון סדר מלקות והתרת נדרים עם סדר תפלת הדרך, תקון סעודה, ספר יצירה, תקון שלשה משמרות, תפלה לעצירת גשמים וסדר פדיון נפש. מהדורה זו משנה זו, אינה מופיעה בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה. 392 עמ', 17.5 ס"מ. כריכה חדשה, נקבי עש, כתמי רטיבות וכתמים, בלאי, מצב כללי טוב-בינוני.
הפריט נמכר ב $600 החל מ $600
פריט מס' : 007

לוט 2 ספרים, זיטאמיר, בדפוס נכדי הרב מסלאוויטא

1. ספר או זרוע לרבינו יצחק מווינא. חלקים א-ב. יו"ל "מאשר נמצא כתוב על קלף בכתב יד ישן נושן מכמה מאות שנה..." זיטאמיר, תרכ"ב-1862. בדפוס נכדי הרב מסלאוויטא רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא. מהדורה ראשונה. שני חלקים עם שני שערים, בשני השערים שם הספר ומקום הדפוס בדיו בצבע אדום. חלק א' על סדר זרעים, נשים, קדשים וטהרות. ושו"ת. חלק ב' על סדר מועד. [2] 232: 4, 184 עמ', 37 ס"מ. ללא כריכה, נקבי עש רבים עם פגיעה קלה בטקסט, דפים בודדים מנותקים, כתמים ובלאי, מצב כללי בינוני. 2. ספר עין יעקב חלק שני. זיטאמיר, תר"י-1850. בדפוס נכדי הרב מסלאוויטא רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא. שם הספר ומקום הדפוס בדיו בצבע אדום. עותק חסר לפנינו רק עד עמ' 480, ללא כריכה, נקבי עש, כתמי רטיבות וכתמים, דפים בודדים מנותקים, בלאי, מצב כללי בינוני.
החל מ $100
פריט מס' : 008

לוט 2 כרכי משניות מדפוס סלאוויטא

1.משניות סדר נזיקין בדפוס רבי משה שפירא מסלאוויטא, תקס"ו. שער ודפים ראשונים ואחרונים משוקמים עם פגיעה בטקסט. 2. משניות סדר טהרות בדפוס רבי משה שפירא מסלאוויטא, תקע"ו. שער מעט חתוך, שער וחלק מדפי הספר משוקמים עם פגיעה בטקסט. כריכות לא מקוריות, נקבי עש, בלאי, כתמי רטיבות וכתמים, מצב כללי בינוני.
הפריט נמכר ב $350 החל מ $300
פריט מס' : 009

מסכת סוטה בדפוס הרב משה שפירא, סלאוויטא תקע"ח - 1818.

מסכת סוטה, בדפוס הרב משה שפירא מסלאוויטא, סלאוויטא תקע"ח 1818. נא דף, שער עם כיתוב בדיו אדום, פגעי עש, מצב בינוני, כריכה חדשה. חלק מהדפים כחולים. דפים מנותקים, נקבי עש רבים.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $100
פריט מס' : 010

משניות זרעים, סלאוויטא, תקצ"ו

משניות סדר זרעים נדפס ע"י מוהר"ר שמואל אברהם שפירא בסלאוויטא, תקצ"ו. (נייר כחלחל), עם הוספות ממוהר"ר לוי יצחק מבארדיטשוב. כריכה לא מקורית, נקבי עש, כתמים. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $700 החל מ $150
פריט מס' : 011

תקוני הזהר סלאוויטא תקפ"א 2 עותקים

תקוני הזהר, סלאוויטא, [תקפ"א 1821]. המהדורה הראשונה שהדפיס רבי משה שפירא. עותק 1 חסר הסכמות ודף 1 בסוף הספר,ללא כריכה, דפים מנותקים, פגעי עש. עותק 2 חסר שער ודף אחרון, ללא כריכה, קצוות הדפים הראשונים חסרים, פגעי עש. אפשר להשלים ספר שלם מ - 2 העותקים.
החל מ $1500
פריט מס' : 012

חומש בראשית עם פירוש ה"אור החיים", סלאוויטא, תקע"ח

חומש בראשית, עם פירוש ה"אור החיים" הקדוש. בדפוס רבי משה שפירא מסלאוויטא, תקע"ח. הסכמת האדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא והסכמות נוספות. רמב דף. כריכה (לא מקורית) קדמית השדרה והשער מנותקים, שער ודף אחרון משוקמים עם פגיעה קלה בטקסט, נייר כחול, נקבי עש עם מעט פגיעה בטקסט, בלאי, כתמי רטיבות וכתמים, מצב כללי בינוני.
הפריט נמכר ב $1600 החל מ $800
פריט מס' : 013

ספר חמדה גנוזה, ירושלים בדפוס ישראל ב"ק, תרכ"ג-1863

חמדה גנוזה, תשובות הגאונים וחידושי הרשב"א למס' יבמות ממהדורא בתרא. נדפסו מכתבי יד. ירושלים, תרכ"ג- 1863. דפוס ישראל ב"ק. (ש' הלוי 82.( כריכה חדשה, (4) לח דף. שוליים חתוכים, כתמים ובלאי, מצב כללי טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 014

הגדה של פסח, ירושלים בדפוס ישראל ב"ק, תרכ"ג-1863

הגדה של פסח "עם פי' רש"י ורשב"ם וריטב"א, ופי' גבורת ה' ועוללות אפרים... פי' יקר מרבינו הגאון האמיתי בעהמ"ח ס' חתם סופר...". ירושלים בדפוס ישראל ב"ק, תרכ"ג-1863. יערי 872. אוצר ההגדות 1179. ש' הלוי 77. חסר דף אחרון. 22 ס"מ. (1), לא, ו דף. (דף אחרון חסר). 2 שערים, ללא כריכה. דפים בודדים עם קרעים, נקבי עש בודדים, כתמי רטיבות וכתמים, בלאי, מצב כללי בינוני.
הפריט נמכר ב $475 החל מ $250
פריט מס' : 015

ספר אגרת הטיול, בדפוס ב"ק ירושלים, תרכ"ה - 1865. כרוך עם ספר לדוד אמת, ליוורנו, תקמ"ו - 1786. מהדורה ראשונה

ספר אגרת הטיול, פשטים שונים ע"פ פרד"ס בסדר א"ב. בדפוס ישראל ב"ק ירושלים, תרכ"ה-1865. כרוך עם ספר לדוד אמת מהרב החיד"א, קצור ספר אמת ליעקב מהר"י אלגאזי על הלכות קריאת התורה וכתיבתה. ליוורנו, תקמ"ו-1786. מהדורה ראשונה. נקבי עש, כתמים ובלאי, מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $180 החל מ $180
פריט מס' : 016

ספר טוב לישראל, ירושלים בדפוס ישראל ב"ק, תרכ"ט-1869

ספר טוב לישראל, ביאור וחידושי דינים על חרוזי השחיטות והטרפיות שחיבר מהר"ש בן סאמון עם גוף החרוזים, מאת הרב אליהו חיון, ירושלים בדפוס ישראל ב"ק תרכ"ט, (3) כד, ב, נ, כ"ג דפים. (ש. הלוי 145). חתימת בעלים. 33 ס"מ. כריכה פגומה, שוליים בלויים, נקבי עש, כתמים ובלאי, מצב כללי טוב- בינוני.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 017

ספר עבודת הקדש, ירושלם, תר"ז - 1847.

ספר עבודת הקדש להחיד"א, מכיל את הספרים: מורה באצבע, צפורן שמיר, קשר גודל, כף אחת, יוסף בסדר, סנסן ליאיר, שומר ישראל, לדוד אמת-עם שער נפרד,ירושלים, תר"ו. והשלמות לספר זה בשם תורת השלמים. דפוס ישראל ב"ק, תר"ז [1847], עם חתימת בעלים בכריכה "חיים אלקלעי". קסח דף, 15 ס"מ. כריכה פגומה ומנותקת, דפים מנותקים, נקבי עש עם פגיעה קלה בטקסט, כתמי רטיבות, כתמים, מצב כללי בינוני-גרוע.
הפריט נמכר ב $220 החל מ $180
פריט מס' : 018

לוט 2 ספרים מיניאטוריים, ירושלם

1.סדר אדרא זוטא לליל הוש"ר וליל ל"ג בעומר. ירושלם בדפוס הרי"מ סאלאמן, תרמ"ה-1885. כריכה מעט פגומה, הדף הראשון לפני השער מנותק, כתמים ובלאי. 2.ספר תהילים רנת ציון. ירושלם, תר"ס-1900. כריכה פגומה, כריכה אחורית והשדרה מנותקים, מעט נקבי עש, כתמים ובלאי. גודל כ-7.3 ס"מ. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $200
פריט מס' : 019

לוט 7 ספרי ירושלם

1.ספר ברכת ה', מאת הצעיר ע"ה סאסי מעטוק כהן יהונתן ס"ט. ירושלם, תרס"ה. בדפוס ה"ר שמואל הלוי צוקערמאן הי"ו. ישנם מס' הגהות בספר. 2.ספר מחקרי ארץ אבותינו, מאת ישראל זאב וואלף הלוי איש הורוויץ, ירושלם, תרע"ה, בדפוס האחים ליפשיטץ. 3.ספר קרית ארבע, מאת מוהר"ר יצחק אקריש, ירושלם, תרל"ו.בדפוס השותפים הר' אג'ן, ויצחק גאשצינני וקאמפ. מהדורה ראשונה. 4.ספר שלום ירושלם, מאת שלום מזרחי עדני, שנת תרנ"ט. בדפוס הר"ר אברהם משה לונץ. 5.ספר שערי צדק, מאת ה"ר אברהם דנציג, ירושלם, תרכ"ד. 6.חוברת שבת של בנין, בית החולים הכללי בקור חולים האספיטאל בעיה"ק ירושלם תובב"א. בחדש הרחמים תרפ"ב. 7.חוברת בנין בית מרכז חדש להתלמוד תורה דתשב"ר הכללית-עץ חיים. ירושלם,תרס"ח. גדלים ומצבים שונים.
הפריט נמכר ב $190 החל מ $150
פריט מס' : 020

לוט 3 ספרים מדפוס "ויניציאה"

1.סדור תפלות כל השנה כמנהג ק"ק איטאלייאני, ויניציאה, תק"י. (ללא כריכה). 2.ספר שכיות החמדה, ויניציאה, תקל"ב. (ללא כריכה). 3.מחזור של כל השנה כמנהג ק"ק איטאלייאני- חלק שני, ויניציאה, תקל"ב. גדלים ומצבים שונים.
החל מ $200
פריט מס' : 021

פחד יצחק, ויניציאה, תק"י - 1750. מהדורה ראשונה

פחד יצחק, אנציקלופדיה הלכתית מאת רבי יצחק לאמפרונטי, רב ורופא בפדובה ובפרארה. זוהי האנציקלופדיה ההלכתית תלמודית הראשונה המסודרת בסדר אלפא ביתא, ומהאנציקלופדיות הראשונות בעולם בכלל. חלק ראשון אותיות א' –ב' נדפס ע"י המחבר בעצמו, ויניציאה, תק"י. חתימה וחותמת בעלים. עו דף, ללא כריכה, שער פגום ומשוקם עם פגיעה קלה בטקסט, נקבי עש, כתמים,מצב כללי בינוני-גרוע.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 022

זוהר חדש ומדרש נעלם, וניציאה, תכ"ג - 1663, בראגאדין, תי"ח

זוהר חדש ומדרש נעלם על שיר השירים ומדרש רותוקצת איכה ותיקוניםבתוספ' מהנדפס כבר בסאלונק'. עם הגהות האר"י והר"ר משה זכות.וניציאה, תכ"ג-1663. ובשער נפרד, מדרש הנעלם וזהר, בראגאדין, תי"ח. שער ראשון משוקם, כ-19 ס"מ. נקבי עש, כתמי רטיבות וכתמים, בלאי, מצב כללי בינוני.
הפריט נמכר ב $280 החל מ $250
פריט מס' : 023

ספר קול יעקב, ויניציאה, תי"ח - 1658. מהדורה ראשונה

ספר קול יעקב, דרשות עם קינה על חכמי פולניה הנהרגים מהר"ר יעקב קופל, ויניציאה, תי"ח-1658. מהדורה ראשונה. 17 ס"מ. 13 דף. מס' תיקונים בכתב יד, כתב יד בסוף הספר. ללא כריכה, חסר דף אחד בסוף הספר, 2 דפים אחרונים משוקמים בשוליים עם פגיעה בטקסט, נקבי עש עם פגיעה בטקסט, כתמים ובלאי, מצב כללי בינוני.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 024

ספר מעשה חושב, ויניציאה, תע"ו - 1716. מהדורה ראשונה

ספר מעשה חושב, על מלאכת המשכן ע"פ הסוד מאת המקובל רבי עמנואל חי ריקי. ויניציאה, תע"ו-1716. מהדורה ראשונה. המקובל רבי עמנואל חי ריקי היה בצעירותו מלמד בטריאסט שבאיטליה, כדי להמחיש לתלמידים את סיפור המקרא על מלאכת המשכן וכליו הוא יצר דגם מקרטון של המשכן וכליו. בעקבות זאת הוא כתב את ספרו "מעשה חשב" לבאר את מלאכת המשכן. המחבר תיקן את כתב ידו פעמים רבות ולכן קראו בשם מהדורא בתרא. בתחילת הספר פירוש לא ידוע של המחבר על סימני סדר פסח. לו (1) דף. 20 ס"מ. כריכה ישנה ומעט פגומה, נקבי עש בודדים, מדף יח תיקון של נקב עש בשולים עם פגיעה קלה בטקסט, כתמי רטיבות ובלא, מצב כללי טוב-בינוני.
הפריט נמכר ב $190 החל מ $120
פריט מס' : 025

שלחן ערוך אורח חיים, ויניציאה, תקנ"ח - 1798. מיועד לילדי התלמוד תורה

שלחן ערוך אורח חיים ג' חלקים כרוכים יחד.מהגאון ר' יוסף קארו, עם חידושי רבי משה איסרלס ועם באר הגולה.ויניציאה, תקנ"ח-(1798).מיועד לתלמידים ולכן גם נדפס בפורמט קטן. עם הקדמות רבי יוסף קארו והרמ"א ועם הקדמה מהרב אברהם יונה מויניציאה בה הוא מפרט את המעלות של המהדורה הנוכחית. 19 ס"מ, יש שער רק לחלק א', שוליים פגומים בעיקר בדפים ראשונים ואחרונים, שער ודפים ראשונים משוקמים מעט, כתמי רטיבות וכתמים, בלאי, מצב כללי טוב-בינוני.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100