ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות

מכירה מס' 12 - 21.12.2016

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 001

ספר שני לוחות הברית. ב' חלקים. זיטאמיר. תרי"ז | 1856.

ספר שני לוחות הברית ב' חלקים לר' ישעיה הלוי הורוויץ, דפוס האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא זיטאמיר תרי"ז, (שצ"ג - רל"ו ס"ד דף), 21 ס"מ. כריכה חדשה עם דף שיש. שיקום לשער בחלק א'. בחלק ב' נזקי עש. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $450 החל מ $300
פריט מס' : 002

ספר "חובת הלבבות" זיטאמיר תרי"א - 1850.

ספר "חובת הלבבות" חלק ראשון מאת רבינו בחיי הדיין הספרדי זצ"ל. "עם פירוש 'מרפא לנפש' וכן נעתק ללשון אשכנז בכתב עברי הנהוג בזמנינו", בדפוס האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא, זיטאמיר תרי"א. שער עם דיו אדום. גודל 21 ס"מ. חיזוקים לשער. כריכה חדשה. נקבי עש קלים. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $180 החל מ $100
פריט מס' : 003

חומש ויקרא – דפוס שפירא ז'יטומיר תרי"ז | 1856

חומש ויקרא, חלק שלישי מחמישה חומשי תורה, נדפס בדפוס השותפים נכדי הרב מסלאוויטא, רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא בזיטאמיר. חומש עם תרגום אונקלוס, פירוש רש"י ו"עברי טייטש" – תרגום ליידיש, בסופו נדפסו שיר השירים, סידור לשבת שחרית ומוסף נוסח ספרד(כפי הנראה חסרים מס' דפים מהסידור) ולוח הקביעות ומולדות על חמישה ועשרים שנים. שני שערים. חתימות בעלות שונות. כריכה בלויה וחסרה, פגעי זמן ונזקים קלים בעקיר בסוף הספר. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $260 החל מ $100
פריט מס' : 004

ספר באר מים חיים חלק ראשון ושני – ז'יטומיר תרכ"א | 1860

ספר באר מים חיים חלקים ראשון על ספר בראשית וחלק שני על שמות-דברים, חידושיו על התורה בדרך החסידות של רבי חיים טירר מצ'רנוביץ, נדפס בדפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, נכדי הרב מסלאוויטא, בזיטאמיר תרכ"א | 1860. 294 עמ'. 23 ס"מ. חלק ראשון ללא כריכה. ללא דף שער. דפים ראשונים חסרים, נזקי עש והדבקות בדפים. מצב כללי בינוני.
הפריט נמכר ב $280 החל מ $150
פריט מס' : 005

מחזור ז'יטומיר נוסח אשכנז חלק ראשון – תר"י | 1850

מחזור מן ראש השנה ויום הכפורים חלק ראשון - מהמהדורות הראשונות של דפוס האחים שפירא בז'יטומיר. "כמנהג רייסין וליטא, פולין, פיהם ומעהרין, עם פירוש לשון הקודש ולשון אשכנז [עברי-טייטש]". נדפס בדפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, נכדי הרב מסלאוויטא, בזיטאמיר תר"י | 1850. קסד דף [332 עמ']. 25 ס"מ. נזקי עש. ללא כריכה. הדבקות. כתמים ונזקי עבר.
הפריט נמכר ב $260 החל מ $150
פריט מס' : 006

סידור קרבן מנחה עם תהלים ומעמדות – ז'יטומיר תרי"א | 1851 - עותק חסר

סידור תפילה עם תרגום ליידיש קרבן מנחה, ובסופו תהלים ומעמדות עם שער מיוחד. נדפס ע"י הרב אריה לייב שפירא נכד הרב מסלאוויטא בז'יטאמיר תרי"א | 1851. שער ראשון חסר. דפים ראשונים ואחרונים חסרים. נזקי עש. דפים קרועים.
הפריט נמכר ב $1600 החל מ $500
פריט מס' : 007

לוט חומשים ז'יטומיר חסרים והמגיד על מלכים ודברי הימים

1. שער פגום ומספר דפים קטן מספר בראשית חלק ראשון מחמישה חומשי תורה. נדפס ע"י נכדי הרב מסלאוויטא רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, בזיטאמיר תרט"ז | 1856. 2. עותק חסר של ספר שמות חלק שני מחמישה חומשי תורה נדפס ע"י נכדי הרב מסלאוויטא רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, בזיטאמיר תרט"ז | 1856. 3. עותק חסר של ספר במדבר חלק רביעי מחישה חומשי תורה, נדפס ע"י נכדי הרב מסלאוויטא רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, בזיטאמיר תרט"ו | 1855. 4. ספר המגיד, חלק שני מנביאים ראשונים, מלכים עם דברי הימים, עם תרגום ליידיש [עברי טייטש]. נדפס ע"י נכדי הרב מסלאוויטא רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, בזיטאמיר תרכ"ה | 1865. שער עם אותיות אדומות. עותק שלם. מצבים משתנים. נזקי עש, דפים חסרים.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 008

לוט חמישה ספרי ז'יטומיר עותקים חסרים

1. ספר אור זרוע, פסקי הלכה מרבינו יצחק בן משה מוינה. חלקים ראשון ושני, נדפסו ע"י נכדי הרב מסלאוויטא רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא בזיטאמיר, בשנת תרכ"ב | 1862, מהדורה ראשונה שנדפסה "זה צאתו ראשונה מבית הדפוס מאשר נמצא על קלף בכתה יד ישן נושן מכמה מאות שנה". שער נפרד לכל חלק, אותיות אדומות בדף השער. נזקי עש. מצב כללי טוב-בינוני. עותק שלם. 2. ספר מילין דרבנן לרבי ישראל מ"ש מנ"ש. ז'יטומיר תרי"ד | 1854. עותק חסר ללא דף שער. 3. מדרש תלפיות. ז'יטומיר תר"כ | 1860. עותק חסר. ללא דף שער. 4-5. שני עותקים של של"ה חסרים ז'יטומיר תרט"ז | 1856. מצבים משתנים. כריכות חסרות, נזקי עש, כתמים, קרעים בדפים. מצב כללי בינוני.
החל מ $150
פריט מס' : 009

לוט 2 ספרי זוהר ז'יטומיר תרכ"ג | 1863 / זוהר ברודי תרל"ג | 1873

1. ספר הזוהר על התורה מהתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, ספר ויקרא וספר במדבר ודברים נדפס ע"י נכדי הרב מסלאוויטא רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, בזיטאמיר תרכ"ג | 1863. שער ויקרא חסר. מצורף גם תיקוני זוהר ללא דף שער ודפים חסרים. נקבי עש. ללא כריכה. דפים קרועים ומודבקים, דפים מנותקים. מצב כללי בינוני. 2. ספר הזהר על התורה. ספר ויקרא וספר במדבר ודברים. נדפס ע"י הרבני מהור"ר משה ליב הרמלין בבראדי תרל"ג | 1873. שער רשאון עם אותיות אדומות, שער נפרד לחלק במדבר ודברים. שט דף. לא כולל מפתחות יא דף. ללא כריכה. גליונות מנותקים. נקבי עש, כתמים ופגעי זמן קלים. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $220 החל מ $150
פריט מס' : 010

לוט 4 ספרים מדפוס האחים שפירא. זיאטמיר. תרכ"א - תרכ"ה | 1861 - 1865

1. תלמוד ירושלמי סדר מועד. זיטאמיר תרכ"ב - 1862. בדפוס נכדי הרב מסלוויטא. כריכה חדשה. נקבי עש קלים. מצב טוב עד טוב מאוד. 2. תלמוד ירושלמי סדר נזיקין. זיטאמיר תרכ"ה - 1865. בדפוס נכדי הרב מסלוויטא. ללא כריכה. נזקי עש. כתמי מים. מצב גרוע. 3. מסכת נדה. זיטאמיר תרכ"א - 1861. בדפוס נכדי הרב מסלוויטא. ללא כריכה. שער ראשון קרוע. מצב כללי טוב. 4. ספר עין יעקב חלק שלישי. זיטאמיר תרכ"ה - 1865. בדפוס נכדי הרב מסלוויטא. כתמי שימוש ומים. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $160 החל מ $120
פריט מס' : 011

משניות סדר זרעים ומועד – ז'יטומיר תרכ"ב | 1862

משניות סדר מועד ומועד עם פירוש הגאון רבינו עובדיה מברטנורה. נדפס ע"י הרבני מוה' אריה לייב שפירא, נכד הרב מסלאוויטא, בזיטאמיר תרכ"ב | 1862. סדר זרעים חסרים דפים בתחילה וסוף. ללא דף שער. סדר מועד עם הערות. חותמות וחתימות בעלות: "מאיר דוד שאטלאנד מירושלים ת"ו". בשני הכרכים נזקי עש, דפים מנותקים, כתמים ופגעי זמן. מצב כללי בינוני.
החל מ $150
פריט מס' : 012

לוט 5 ספרי עין יעקב שנדפסו בז'יטומיר – חלקם חסרים

1. ספר עין יעקב חלק שני. נדפס ע"י נכדי הרב מסלאוויטא רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, בזיטאמיר תר"י | 1850. 1. ספר עין יעקב חלק שלישי. נדפס ע"י נכדי הרב מסלאוויטא רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, בזיטאמיר תר"י | 1850. עותק חסר. 3. ספר עין יעקב חלק שני. נדפס ע"י נכד הרב מסלאוויטא רבי אריה לייב שפירא, בזיטאמיר תרכ"ג | 1863. שני שערים. 4. ספר עין יעקב חלק שני. נדפס ע"י נכד הרב מסלאוויטא רבי אריה לייב שפירא, בזיטאמיר תרכ"ג | 1863. שער אחד מתוך שני שערים חסר. דף אחרון חסר. 5. ספר עין יעקב חלק שלישי. נדפס ע"י נכד הרב מסלאוויטא רבי אריה לייב שפירא, בזיטאמיר תרכ"ד | 1864. שני שערים. ללא כריכות. נזקי עש. פגעי זמן שונים. מצב כללי בינוני.
הפריט נמכר ב $220 החל מ $180
פריט מס' : 013

לוט 4 ספרים בדפוס האחים שפירא. זיטאמיר. תרי"ט - תרכ"ב | 1959 - 1962.

1. תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא, נדפס בדפוס נכדי הרב מסלאוויטא רבי חנינא ליפא ויהושע העשיל שפירא בזיטאמיר. תרי"ט | 1859. שני שערים עם דיו אדומה, שערים ודפים משוקמים. 2. תלמוד בבלי מסכת יבמות ומסכת סוטה, נדפס בדפוס נכדי הרב מסלאוויטא רבי חנינא ליפא ויהושע העשיל שפירא בזיטאמיר. תרכ"ב | 1862. שער נפרד לכל מסכת. נזקי עש והדבקות גם בשער. 3. ספר מגני ארץ, שולחן ערוך אורח חיים, נדפס בדפוס נכדי הרב מסלאוויטא רבי חנינא ליפא ויהושע העשיל שפירא בז'יטאמיר תרכ"א | 1861. 4. ספר עין יעקב, חלק ראשון. נדפס בדפוס הרבני מוה' אריה לייב שפירא נכד הרב מסלאוויטא בזיטאמיר תרכ"ב | 1862. שני שערים עם דיו אדומה.
החל מ $300
פריט מס' : 014

ספר מגני הארץ או"ח. זיטאמיר. תרכ"א | 1861.

ספר מגני הארץ על טור או"ח בדפוס האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא. זיטאמיר. תרכ"א - 1861. כריכה מקורית עם חריטה "מתנה לדרשה ר' זלמן לנכדו מנחם מענדיל" שיקום קל לשער. כתמים קלים. מצב כללי טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $110 החל מ $100
פריט מס' : 015

עין יעקב סלאוויטא סט שלם – תקצ"ד-ה | 1834-5

ספר עין יעקב (כתנות אור) על אגדות הש"ס, שלשת החלקים ממסכת ברכות עד מסכת נדה, שנדפסו בדפוס רבי שמואל אברהם שפירא בסלאוויטא. 3 כרכים: [6], רס דף; רצח דף; ש דף. 23 ס"מ. נייר כחלחל ולבן. פגיעות עש רבות, דפים מנותקים. כתמים ופגעי זמן רבים. כריכות בלויות חסרות ומנותקות. מצב כללי בינוני-גרוע.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $200
פריט מס' : 016

ספר תיקוני הזוהר – סלאוויטא תקפ"א | 1821

ספר תקוני הזהר, שחבר התנא האלוקי ר' שמעון בר יוחאי. מהדורה ראשונה שנדפסה בדפוסו של רבי משה שפירא מסלאוויטא בשנת תקפ"א | 1821. דף שער אותיות אדומות. נייר כחלחל, שני עותקים משלימים לעותק שלם של ספר זה, דפים רבים כפולים. נזקי עש, קרעים בחלק מהדפים. מצב דפים משתנה, מצב כללי טוב-בינוני.
הפריט נמכר ב $1100 החל מ $800
פריט מס' : 017

ספר תפארת ישראל. סלוויטא. תקנ"ג | 1793.

ספר תפארת ישראל למהר"ל מפראג על המהר"ל דחיית דעתם של הפילוסופים. צ"ו דף. סלוויטא. תקנ"ג - 1793. חסר שער ודף ראשון. דף אחרון קרוע עם פגיעה בטקסט. ללא כריכה. מצב כללי טוב.
החל מ $150
פריט מס' : 018

לוט 2 חוברות תקנות. ירושלם. תרס"ד - תרנ"ז | 1897 - 1904.

1. ספר התקנות (מהדורה שניה) חברת אור תורה משמורים. ירושלים תרס"ד | 1904 [בשער: 5607]. בעמוד האחרון מופיע חתימות בני החברה המאשרים קבלת חבר חדש מן המניין להשתתף בחבורה. עפ"י א.מ. לונץ: ביהמ"ד מנחם ציון ובפי ההמון "ביהמ"ד הישן", עומד בקצה הצפוני של חצר החורבה הנזכרת. ביהמ"ד הזה קטן אבל קדושת הזקנה חופפת עליו. בו אוצר ספרים גדול. ושם לומדים כל היום אנשים רבים בכנופיא וביחידות. וגם חברת משמורים "אור תורה" בו שחבריה לומדים מהם חצי הראשון של הלילה ומהם חצי השני, חליפות. נוסד בשנת תקצ"ז מיד כאשר עלה בידי האשכנזים להוציא את החצר הנזכר מידי הישמעאלים שהחזיקו בו עוד משנת תפ"א, עפ"י פקודת מחמד עלי פחת מצרים (שארץ ישראל היתה אז תחת ממשלתו). [2], 17, [1] עמ' 18 ס"מ. מצב כללי טוב מאד, מעט קרעים. 2. ספר התקנות מחברת שערי חסד גמילות חסדים הכללי, עברית ויידיש עמודה מול עמודה. דפוס פרומקין ירושלים תרנ"ז | 1897. 12, [1] עמ'. 21 ס"מ. מעט קרעים, מצב כללי טוב מאד.
הפריט נמכר ב $180 החל מ $180
פריט מס' : 019

לוט 5 ספרי קבלה שנדפסו בירושלים עיה"ק

1. ספר שער ההקדמות לרבי חיים ויטאל, ירושלים תרס"ט | 1909. 2. ספר שער מאמרי רשב"י ומאמרי רז"ל, לרבי חיים ויטאל, ירושלים תרנ"ח | 1898 3. ספר השער הרביעי שער הפסוקים, לרבי חיים ויטאל. ירושלים תרע"ב | 1912 4. ספר שער הכוונות, לרבי חיים ויטאל. ירושלים תרס"ב | 1902 5. ספר יפה שעה, דרושים בענייני מצוות ומעדים על דרך הקבלה, מהמקובל רבי שלמה בן יהודה הכהן מסלוניקי. ירושלים תרס"ב | 1902 שער ההקדמות בכרך אחד, השער כרוכים יחד בכרך נוסף. מצבים משתנים, כריכות חסרות ומנותקות, נקבי עש, כתמי מים ופגעי זמן. מצב כללי טוב.
החל מ $130
פריט מס' : 020

ספר התכונה – ירושלים תרכ"ו | 1866

ספר התכונה לרבי חיים ויטאל, עם הקדמתו של רבי ידידיה רפאל חי אבולעפיה (היר"א). בספר מבוארים ענייני חכמת התכונה ולשונות חז"ל והרמב"ם ז"ל בהלכות קידוש החודש. נקבי עש. דפים חתוכים. מצב כללי טוב.
החל מ $150
פריט מס' : 021

ספר דעת ותבונה – ירושלים תרע"א | 1911

ספר דעת ותבונה מפתח והקדמות לחכמת הקבלה מרבי יוסף חיים "הבן איש חי". נדפס בדפוס לעווי ושותפיו בירושלים עיה"ק בשנת תרע"א, עם הקדמתו של רבי יעקב בנו של הבן איש חי. מצב כללי טוב, נקבי עש ופגעי זמן קלים, כריכות מנותקות.
החל מ $120
פריט מס' : 022

ספר דרכי צדק – ירושלים תרס"ג | 1903

ספר דרכי צדק ודרכי ישרים לרבי זכריה מנדל מירוסלב, תלמיד דודיו רבי שמעלקא ורבי פנחס הורביץ בעל ההפלאה, תלמיד רבי אלימלך מליזנסק - הו"ל את ספרו של רבו "נועם אלימלך" יחד עם בנו רבי אלעזר מליזנסק.
החל מ $120
פריט מס' : 023

לוט 3 ספרי שערי רחמים

1. ספר שערי רחמים שאלות ותשובות על סידור הרש"ש וספרי קבלה נוספים, מרבי רחמים דוד שרים (תרכ"ט - תרצ"ד | 1869-1934), גאון ומקובל שעלה לירושלים מארם צובה. נדפס בדפוס צוקרמן ירושלים תרפ"ו | 1926 2. ספר שערי רחמים הנ"ל – חלק ב'. עם הסכמות של רבי יוסף חיים זוננפלד – רבה של ירושלים, רבו של המחבר רבי חיים שאול דוויך ועוד. בעמוד הראשון נכתב בכתב יד לא ידוע למי. נדפס בדפוס צוקרמן ירושלים תרפ"ח | 1928. 3. ספר שערי דרך החיים, חלק שלישי של ספר שערי רחמים. חתימה בכתב יד על השער של הרב דוד שרם. דפוס צוקרמן ירושלים תרצ"א | 1931. נקבי עש קלים, כריכות חסרות. מצב כללי טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 024

לוט 5 חלקים ספר שמן ששון עם הקדשות בכת"י המחבר

ספר שמן ששון. ספר על תורת הקבלה וכתב"י האריז"ל ומהרח"ו, מחכם ששון בכר משה (תקפ"ה – תרס"ג | 1825-1903), המכונה פרסיאדו ("יקר" בלאדינו), רב ומקובל ירושלמי ממוצא בוסני, מנהיג קהילת וישיבת המקובלים בית אל בירושלים. 1. ספר שמן ששון חלק ראשון. חתימת בעלות בשער. דפוס ישראל ב"ק ירושלים תרכ"ט | 1869. 2. ספר שמן ששון חלק ג'. ירושלים תרמ"ה | 1885. 3. ספר שמן ששון חלק ד' [פתח עיניים]. ירושלים תרמ"ט | 1889. 4. ספר שמן ששון חלק ד' [שונה מחלק ד' שממסופר כאן 3]. עם הקדשה מהמחבר כולל חתימה וחותמת. ירושלים תר"ן | 1890 5. ספר שמן ששון חלק ה'. ירושלים תרנ"ו | 1896 מצבים משתנים. כריכות ודפים מנותקים. מצב כללי טוב-בינוני.
החל מ $800
פריט מס' : 025

ספר תורת חכם מהדורה ראשונה שאלוניקי תר"ח | 1848. עותק מיוחס.

ספר תורת חכם, מספרי היסוד של קבלת הרש"ש. חיברו המקובל הארצישראלי רבי חיים די לה רוזה (? - תקמ"ו | ?-1786) מתלמידיו המובהקים של ראש ישיבת המקובלים בית אל - רבי שלום שרעבי. נדפס בשאלוניקי בשנת תר"ח | 1848. דף שער מנותק, עם חתימת בעלות: "ע"ה מסעוד הכהן אלחדאד". הרב מסעוד הכהן אלחדד (לעתים בראשי תיבות רמה"ח; ~ה'תק"ף, 1820 - כ"ד בסיוון ה'תרפ"ז, 24 ביוני 1927) היה רב, פרשן התלמוד ומקובל. ראש ישיבת המקובלים בית אל במשך עשרות שנים בראשית המאה ה-20. כתמים. פגעי זמן קלים. כריכה מקורית מעט בלויה ומנותקת. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $240 החל מ $150