ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות

מכירה מס' 17 - 07.02.2018

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 001

לוט 2 ספרים בדפוס האחים שפירא נכדי הרב מסלוויטא. זיטומיר תרי"ב - תרכ"א| 1861 -1852.

1. אשלי רברבי על יורה דעה, חלק שני. בדפוס האחים שפירא נכדי הרב מסלוויטא. [2] רעט דף. זיטומיר תרי"ב- 1852. כריכה חדשה. כתמים. מצב כללי טוב מאוד. 2. מגני ארץ על שולחן ערוך אורח חיים. חלק ראשון. תרכ"א - 1861. כתמי מים. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $300 החל מ $200
פריט מס' : 002

לוט 3 ספרים דפוס שפירא, זיטאמיר. וספר פולמוס חסידות דברי נועם. כרוכים יחדיו. נדיר

1. קהלת משה, חידושים ופלפולים. מאת רבי משה ב"ר אברהם הכהן מק"ק טשודנוב הסמוכה לברדיטשוב. בדפוס האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא, זיטאמיר, תר"ט [1849] . 2. ספר הישר לרבינו תם בעל התוספות, ספר מוסר. בדפוס האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא, זיטאמיר, תר"ז [1847] . 3. אלפא ביתא - אותיות מחכימות. מאת האדמו"ר רבי צבי הירש מנדבורנא. בדפוס האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא, זיטאמיר, תר"ח [1848] . 4. אמרי נועם, וויכוח בין האדמו"ר רבי יעקב שמשון משפיטובקה ובין רבי יחזקאל לנדא מפראג בעל נודע ביהודה. (בהוספת קונטרס "מעשה ישורון"). בדפוס ר' מאיר יחיאל האלטער, ווארשא, תרנ"ב - 1892. חתימות בעלות ורישומים רבים שלא נבדקו. בעמוד אחרון עיטור מצוייר ביד. מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $1500 החל מ $800
פריט מס' : 003

ספר שו"ת אור זרוע ומהר"ם בר ברוך - ירושלים, תש"ג | 1943. מהדורה מוגבלת

ספר 'שאלות ותשובות מר' יצחק בן משה אור זרוע ומאיר בן ברוך', יוצא לאור עפ"י כת"י הנמצא בספרית אוקספורד. מאת הרב יצחק זאב כהנא. בהוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים, תש"ג [1943]. נדפס בשמונים אכסמפלרים [עותקים]. | כריכה מנותקת ומפורקת. כתמים. | ק, [2] עמ'. מצב כללי: בינוני-טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 004

תקנות האגדה ההדדית 'מאה שערים'. ירושלים, ראשית המאה ה-20. נדיר

5 עמודים, ובהם ל"ג סעיפים. תקנות שכונת 'מאה שערים' בירושלים. ובסופם רשימת עשרת מייסדי השכונה. בדפוס 'החדש' בתי ורשה, ירושלים תר"פ - 1920 בערך.התקנות שונות משני קונטרסי 'תקנות מאה שערים' אחרים הידועים משנים אלו. לא מופיע בספריה הלאומית.| כתמים וקרעים זעירים בשולים. | [6] עמודים, 18*25 ס"מ כל עמוד. מצב כללי: טוב
הפריט נמכר ב $180 החל מ $180
פריט מס' : 005

קונטרס שובי שובי השולמית - ירושלם, תרע"א | 1911

קונטרס שובי שובי השולמית, פתיחה מספר דעת ותבונה לרבי יוסף חיים מבגדד - ה'בן איש חי'. לעורר על חיוב לימוד תורת הקבלה. הוצאת ישיבת המקובלים 'שער השמים', בדפוס לעווי, ירושלים, תרע"א [1911]. במקור בכריכה רכה, העותק שלפנינו נכרך מעל הכריכה הרכה בכריכה נוספת, קשיחה. מעט קרעים משוקמים ללא פגיעה בטקסט. | [1], 84 עמ'. 17 ס"מ. מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $220 החל מ $100
פריט מס' : 006

לוט 20 ספרים – ירושלים, תרמ"ג -תרצ"ה | 1883-1935

1. שופריה דיעקב. מאת רבי יעקב בירדוגו. תר"ע [1910]. 2. זכרונות לבית דוד [פרסית]. מאת רפאל גאליבוף. תרע"ט [1919]. 3. מקראי קודש – תפילות. מאת מרדכי בן שמחה ששון. תרס"ו [1906]. 4. סידור בית דוד ושלמה. מו"ל שלמה צופיוף. תרצ"ד [1934]. 5. אורח חיים – תיקון כרת, מאת הרב חיד"א. תרצ"ה [1935]. 6. לשון חכמים – בקשות, מאת רבי יוסף חיים ב"ר אליהו. תרע"ד [1914]. 7. מרכבה שלמה – ברייתות, קבלה. מכתבי יד ישנים של שלמה מוסאיוב. תרפ"א [1921]. 8. תפסיר תרגום שני. בהוצאת ידידיה ב"ר יוסף הראתי. תרס"ה [1905]. 9. קול מבשר, על עשרת השבטים. מאת שמעון צבי הורוויץ. תרפ"ג [1923]. 10. הגדה של פסח עם הוספות. מו"ל סאלם דאוד התימני. תר"ץ [1930]. 11. שערי חפץ, תפילות וזמירות. מאת דוד חפץ. תש"ז [1947]. 12. פתח אליהו ותתפלל חנה. שער מעטפת בערבית. 13. חיאת אל איאם, שירים. מאת חיים אלעזר מזרחי. תרס"ז [1907]. 14. סגולה זהב, סגולות שונות. מאת יצחק באדהב. תרנ"ד [1894]. 15. חשק שלמה. מאת שלמה באבא גאן. תרס"ה [1905]. 16. נר נשמה – ליארצייט. מאת אליהו בן משה יאדגאר. תרנ"ד [1894]. 17. ספר התקנות, מנהגי ירושלים. מאת יואל משה סלומון. תרמ"ג [1883]. 18. כל המצווה, מצוות הנוהגות בכל זמן. בהוצאת שלמה מוסאיוב. תרנ"ה [1895]. 19. פטירת משה רבנו. בהוצאת יוסף כהן חסיד. תרנ"ז [1897]. 20. לבנת הספיר, פירוש מדרש הנעלם. מאת רבי דוד בן רבי יהודה החסיד. תרע"ג [1913] גדלים ומצבים משתנים. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $2200 החל מ $100
פריט מס' : 007

ספר 'עוד יוסף חי' לריש גלותא דבבל מרן הבן איש חי זי"ע. מהורה ראשונה. ירושלם. עת"ר | 1910.

ספר 'עוד יוסף חי' דרושים ורמזים על התורה לריש גלותא דבבל מרן הבן איש חי זי"ע ובסופו קונטרס מראות יחזקאל הכולל חידושים על על נבואת יחזקאל הנביא ותוספות לספרו "בן איש חי .מהדורה ראשונה דפוס הרי"ד פרומקין ירושלם. עת"ר - 1910. הדבקה בדף השער. בדף ההקדשה המודפס לאחר דף השער הקדשה בכתב יד (לא ידוע המקדיש). קרעים בשני הדפים הראשונים ללא חסרון בטקסט. מצב בינוני טוב.
הפריט נמכר ב $220 החל מ $100
פריט מס' : 008

לוט 7 ספרים מחכמי תוניס.

לוט 7 ספרים מחכמי תוניס. 1. הגדה של פסח עם פירוש "אורה ושמחה" מהרב ר' כליפא הכהן ופירוש "ששון ויקר" על דרך הדרוש. הפירוש הושלם ע"י בנו ר' יהודה מניני הכהן. ג'רבה - תרצ"ט - 1939. בסוף הספר כרוך קונטרס "ותקול גפצה" חסר. 2. חסד ואמת לר' חיים חורי דרושים ובאורים חלק א' וב'. ג'רבה - תרע"ו - 1916. 3 ו 4. ספר מחי ומסי חידושים ובאורים על התורה לר' רפאל מניני חדאד. ג'רבה - תש"ך - 1960. כרוך יחד עם ספר "תורה וישראל" מעשיות והיסטוריות בערבית יהודית. ג'רבה - תשט"ז - 1956. 5. ספר "אוהלי שם" דרושים על שבח התורה וכ' מר' שמעון בן כליפא מימון. ג'רבה - תש"י - 1950. כתם בדף השער. דפים מנותקים. ופגיעה בטקסט בדף האחרון. 6. ספר "דברי שלום" ביאור על עשרת הדברות בלשון ערבי מר' שמעוני שלום בן אליהו. ג'רבה - תש"ו - 1946. פגיעה בדף השער. 7. ספר "לש"ש אנכי" פירוש על התנ"ך והש"ס לר' שלמה בן משה שאמאמא. ליוורנו - תרל"ח -1878. כולל בסופו בקשות. מועדי ה'- ד' לוחות. מחזור הלבנה. העיבור. סדר הפרשיות והתקופות. כריכה מקורית מצב טוב.
הפריט נמכר ב $160 החל מ $100
פריט מס' : 009

לוט 2 ספרים – סלוניקי, תר"ג-תרל"ז | 1843-1877

1. ספר רזיאל המלאך, ספר סגולה שנתן רזיאל המלאך לאדם הראשון. בדפוס סעדי, שאלוניקי, ה'תר"ג [1843]. 2.ספר שער אשר חלק ב' – חושן משפט, שו"ת מאת רבי רפאל אשר קובו, מרבני שאלוניקי. בשער הקדשה וחתימה של רבי רפאל אהרן בן שמעון (תר"ח – תרפ"ט | 1848-1928) רבה הראשי של קהיר ונשיא בית הדין הרבני בעיר כ-30 שנה, בעל מחבר: נהר מצרים, טוב מצרים ועוד.
הפריט נמכר ב $260 החל מ $120
פריט מס' : 010

לוט 4 ספרים. כלכתה - הודו,

1. ספר יורו משפטיך ליעקב - מוסר, מעשיות, משלים ותפילות. מאת רבי יעקב סוכרי. ובסופו ספר מועדי רגל, תפלה לתיקון חצות ותפלה לחולה. בדפוס אליהו משה דוויך הכהן, כלכתה (הודו), תרמ"ב [1882]. | חיסרון קל בפינת הכריכה. קיפולים בפינה התחתונה. | [2], ט, קמג דף. 18 ס"מ. מצב כללי: טוב. 2. 3 ספרים כרוכים יחדיו 1. ספר ימין משה - פירוש על הלכות שחיטה לרבי חיים משה קאריגאל. 2. ספר זכרון לבני ישראל - קיצור הלכות שחיטה וטרפות. מאת רבי אברהם מזרחי. 3. ספר שוחטי הילדים – דיני שחיטה בחרוזים. מאת רבי ישראל נג'ארה.| רישומי בעלות. הגהות. נייר עבה אפרפר וירקרק. | קטו [1]; [15]; [5] דף.15 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $200
פריט מס' : 011

לוט 3 ספרים כרוכים יחד. דפוס אבן. בומבי -הודו. תרכ"ב | 1862.

לוט 3 ספרים דפוס אבן כרוכים יחדיו ברכיכת עור מקורית. 1. מגילת אסתר עם תרגום. ס"ד דף. חסר דף השער. קרע בדף הראשון עם חסרון בטקסט. 2. סיפור מגילת אסתר בערבית יהודית. ע"א עמודים. שער מאויר. קרע עם חסרון קל בשער. 3. שיר השירים עם תרגום יונתן בן עוזיאל ופירוש בלשון ישמעאל. ק"א עמודים. מצב טוב. לאורך הספר חתימות בעלות בכתב חצי קולמוס ובערבית.
הפריט נמכר ב $300 החל מ $150
פריט מס' : 012

ספר לשון נקי - אמשטרדם, תע"ז | 1717. נדיר

ספר לשון נקי, כתיבה ספרותית. מאת רבי יוסף ראקובר מחבר ספר מרכבת המשנה. בדפוס שלמה פרופס, אמשטרדם, תע"ז [1717]. | חתימות ורישומי בעלים (שלא נבדקו) בעברית ובלועזית. כריכת חצי עור מקורית, מרופטת, עם חיסרון בשדרה. לד דף. 16 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
החל מ $280
פריט מס' : 013

ספר ברית יצחק - אמשטרדם תקכ"ח | 1768.

ספר ברית יצחק, תיקון ליל שמיני קודם המילה וסדר תקון המוהל. אמשטרדם, תקכ"ח 1768. בשער תחריט-עץ של ברית מילה. בדף יב מובא "סדר כשמל לאדם גדול בשנים" ו"לאנוסי ישראל הבאים מספרד ופורטוגאל...". (בספר שלפנינו עדות לקיום מנהגי מילת אנוסים אף במאה ה-18). בשלשת עמודים האחרונים, רשימה בפורטוגזית של המוהלים באמשטרדם ובקהלות פורטוגזיות אחרות, עם תאריכי פעולתם מהשנים תפ"א-תקכ"ה (1721-1765). [2], יז, [1] דף. 14.5 ס"מ. מספר דפים מנותקים. כתמים. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $850 החל מ $250
פריט מס' : 014

ספר המפואר - דרשות רבי שלמה מולכו - אמשטרדם, תס"ט | 1709

ספר המפואר, דרושים וכוונות על דרך הקבלה, סודות נפלאים ועניני גאולה ומשיח. מאת הקדוש רבי שלמה מולכו [ה'ר"ס בערך – ה'רצ"ג, 1500-1532], מקובל שפעל בפומבי בענייני גאולת ישראל, והוצא להורג על ידי האינקוויזיציה. רבי חיים ויטל מעיד עליו בספרו שערי קדושה כי עסק בקבלה מעשית, המלה הראשונה בספר נתונה בתוך זר פרחים ומעליו שני כרובים נושאים בידיהם כתר. חתימת בעלות בדף ג1. | דף השער ודף ב עברו שיקום מקצועי. כריכה חדשה. כו דף. 21 ס"מ. מצב כללי: טוב-טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 015

'ספר נצחון' - מהדורה ראשונה. אלטדורף, ה'ת"ד | 1644. כרוך יחד עם עוד שני ספרי וויכוח תיאולוגיים. הגהות רבות. נדיר ביותר

ספר נצחון, Liber Nizachon rabbi Lipmanni. תשובות על טענות הנצרות נגד היהדות, "לנצח צדוקים ונוצרים, מהרהרים ומלגלגים לנצח נדפס פה בישיבת אלטדורף בעיון רב". לפנינו העותק השלם, בעל שני החלקים: העברי והלטיני. שני שערים, השער הראשון מצויר, עשוי תחריט יפהפה בן שלוש קומות המספר בציורים את התחלקות העולם לששת אלפי שנים. והשער השני בלטינית. וכן הקדמה בלטינית. מאת רבי יום טוב ליפמן מילהויזן. [מכונה גם טביומי; נפטר בשנת ה'ר"י, 1440], רב ופוסק הלכה בפראג ובסוף ימיו בארפורט. עסק בפילוסופיה ובפולמוס עם הנצרות. בחודש אלול ה'קנ"ט [אוגוסט 1399], התרגשה עלילה נוצרית על יהודי פראג, ור' יום טוב ליפמן אולץ לקיים ויכוח פומבי מול מומר בשם פיטר. הרב ניצח בוויכוח, אך בחודש אלול בשנה שלאחר הוויכוח הוצאו להורג שמונים מיהודי פראג הי"ד. הספר שלפנינו, הוא תולדת הוויכוח עם אותו מומר. | הגהות רבות לאורך הספר מתקופת ההדפסה וחתימות בעלים. כריכת עור שמורה עם הטבעות. שרידי אבזמים. חיתוך דפים בצבע זהב עם חריטה אומנותית. | [8], 512, [32]; [12], 312; [4], 377, [12] עמ'. 20 ס"מ. מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $1800 החל מ $1800
פריט מס' : 016

סט 10 כרכים, ספר הדרת זקנים (כריכות מיוחדות) - ליוורנו תרי"א | 1851

ספר הדרת זקנים – אדרא רבא ואדרא זוטא. מחולק ל-10 כרכים. כרוכים בנפרד, עם הטבעת מס' הכרך בצבע זהב. דף השער בכרך א. בדפוס שלמה בילפורטי וחבירו, ליוורנו, תרי"א [1851]. רישומים על גליונות הכרכים. | ס"ה: קח דף. 19 ס"מ. מצב כללי: טוב-טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $190 החל מ $100
פריט מס' : 017

ספר הכוזרי עם תרגום ללטינית – באזל ת"כ | 1660

ספר הכוזרי, בלשון הקודש עם תרגום לטיני, עמודה מול עמודה. [50], 455, [29] עמ'. כריכת קלף. מעט כתמים, מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $260 החל מ $100
פריט מס' : 018

ספר מוסרי הרא"ש - עדעלין תרצ"ה | 1934. מהדורה יחידה

ספר מוסרי הרא"ש, הכולל בתוכו שלושה ספרים: אורחות חיים להרא"ש. צעטיל קטן מאת הרבי רבי אלימלך מליז'נסק. סדר היום מאת רבי שלום שכנא בן רבי אברהם המלאך. בדפוס יודא ליב אבראהאם, עדעלין, תרצ"ה [1934]. | חתימות וחותמות בעלות. כריכת בד מקורית. 32 עמ'. 16 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 019

לוט 5 ספרים – ונציה, תס"א-תקכ"ב | 1701-1762

1. שני ספרים כרוכים יחדיו: ספר בת מלך מאת רבי שמעון בן מוה"ר דוד אבאיוב, איש חברון. מסונף לספר זרע קודש, מאת המקובל רבי משה בן הר"ר מנחם, בעל 'ויקהל משה'. הספרים עוסקים בעניין קדושת ותיקון הברית. כריכה חדשה. דפוס בראגאדין, ויניציאה, ה'תע"ב [1712]. 2. שלושה שריגים, דרשות להפטרות. מאת רבי יוסף יששכר ב"ר אלחנן. רישומי בעלות שלא נבדקו בעמוד אחרון. 2 דפים אחרונים מנותקים. ללא כריכה. דפוס בראגאדין, ויניציאה, ה'תס"א [1701]. 3. מפתחות הזוהר, שני חלקים. מאת חכם קדמון מקובל רבי שמואל. דפוס בראגאדין, ויניציאה, ה'תק"ד [1744]. 4. פרי עץ הדר, סדר ט"ו בשבט. מאת רבי בנימין איספינוזא. דפוס בראגאדין, ויניציאה, ה'תקכ"ב [1762]. גדלים ומצבים משתנים. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $190 החל מ $180
פריט מס' : 020

ספר שם טוב קטן – תפילות לשם קבלה מעשית. ברלין, ה'ת"ק | 1740

ספר שם טוב קטן, ייחודים, סגולות ותפילות לשם קבלה מעשית, מלוקטים מדברי האר"י ז"ל והרמב"ן, מאת רבי בנימין בינוש מקרוטושין, מחבר ספר הקבלה 'אמתחת בנימין'. בדפוס אהרן בן משה רופא, ברלין, ת"ק [1740]. כריכה מקורית עם בלאי מועט בכריכה ובשדרה. כתמי זמן. חיזוקים בנייר דבק בדף האחרון. | כד דף. 20 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $350 החל מ $350
פריט מס' : 021

חוברת פולמוס 'דברי שלום ואמת'. קולומיא, 1898 | תרנ"ח. נדיר ביותר

חוברת פולמוס 'דברי שלום ואמת'. מאת הרב מנחם יהושע ויצנר [ת"ר-תר"ע בערך]. שם המחבר מופיע בראשי תיבות בלבד על כריכת החוברת "מאת יום"[ראשי התיבות: י'הושעו'יצנר מ'נחם]. החוברת היא מכתב ארוך אל רבני ונגידי גליציה ובוקובינה,אודות קניית הרבנות בכסף.הצעתוהמעשית הייתה, לכנסבלבוב בראשות האב"ד אספת רבנים לחיזוק בדקי הדת, ויסוד קרן של 'אוצר הדת' על-ידי גדולי הנדיבים. אדמורי"ם לא יוזמנו! אך הפעולות תעשינה בתיאום עמם.נדפס בהשתדלות חברת 'דורשי שלום ואמת',קולמיאה, 1898 [תרנ"ח].| כתמי זמן. 31עמ'. 22 ס"מ. מצב כללי: טוב מאוד.
החל מ $100
פריט מס' : 022

ספר דרך חיים על פרקי אבות – לייפציג [וורשה], תר"ך | 1860

מסכת אבות עם פירוש רש"י ופירוש דרך חיים מאת המהר"ל מפראג. בדף השער "לייפציג", ללא שם מו"ל ושנת הדפסה, [לפי תקליטור וינוגרד נדפס בוורשה, שנת תר"ך-1860]. | רישומי בעלות רבים וחתימות בדף שלפני השער ובדף האחרון. חיסרון בשדרה. סימני עש. | קלח דף. 21 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 023

טור יורה דעה - ווארשא, תרל"ה | 1875

טור יורה דעה, חלק א' סימנים א-קנ"ח. עם פירושי: בית יוסף, בית חדש, דרישה ופרישה דפוס ארגעלבראנד, ווארשא, תרל"ה [1875]. רישום בעלות: "הק' אפרים גבריאל חונה פה אבד"ק סלאמניק". עם רישומי בעלות רבים וחותמות. | שני שערים. כריכת עור מקורית. תיקונים בשדרה. קרע ללא חיסרון בדף שלפני השער. [2], ה - רנו דף. 39 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 024

ספר 'מכתב גלוי עם ספר מלחמת מצוה' – סיגעט, תרמ"ט | 1888

ספר פולמוס 'מכתב גלוי, עם ספר מלחמת מצוה'. בעיר סיגעט שברומניה היו שתי קהילות שנלחמו זו בזו: הקהילה האורתודקסית, וקהילת הסטטוס קוו. בשנת תרמ"ח יצא לאור בלבוב קונטרס 'אוהב משפט', ע"י 'קהל עדת ספרדים דק"ק סיגעט' [קהילת הסטטוס קוו]. בתגובה לקונטרס זה יצא לאור הספר שלפנינו, ובו מכתבי רבנים ואדמו"רים המצדדים בקהילה האורתודקסית. מספור הדפים בספר שלפנינו משובש, מכיוון שהספר נדפס במקור כקונטרסים בודדים, ורק מאוחר יותר נכלל כספר שלם. בדפוס ווידער, סיגעט פלך מרמרוש, תרמ"ט – 1888. כריכה ושני דפים אחרונים חסרים. | [2], ב-סא, [24], פו-פט, [18], קח-קט, [12], קכב-קלא, [4], קלו-קנז, [2] דף. 23 ס"מ.
החל מ $100
פריט מס' : 025

לוט 3 ספרי קבלה. אירופה, תס"ו-תרכ"ה | 1706-1865

1. ליקוטי הש"ס. מאת רבי יצחק לוריא - האר"י. זולקווא או למברג, תקמ"ג-1785. [לפי תקליטור וינוגרד השנה היא תקע"ה - 1815]. חסר שם מדפיס ומקום ההדפסה. דפים ירקרקים. 2. גלגולי נשמות. מאת רבי מנחם עזריה - הרמ"ע מפאנו. בדפוס א. י. מדפיס, לעמברג, [תרכ"ה] 1865. חתימת בעלות של הרב נפתלי ווייסבלום. כריכה חדשה. 3. ספר שושנת יעקב, "חכמת היד בשרטוטין וחכמת הפרצוף...", מאת רבי יעקב ב"ר מרדכי מפולדא. אמשטרדם, [תס"ו-1706]. איור מודפס של הקוים בכף היד. רישומי בעלות. כריכה חדשה. גדלים ומצבים משתנים. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $375 החל מ $120