ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות

מכירה מס' 30 - 03.06.2020

מכירה מס' 30
תתקיים אי"ה ביום רביעי י"א בסיוון התש"פ • 03.06.2020 • בשעה 19:00 

המכירה והתצוגה המקדימה בבית מורשת רח' הרב קוק 10 בני ברק 

בימים:
א-ג 31/05-02/06/2020
בין השעות 14:00 -20:00

ברחוב הרב אברהם יצחק הכהן קוק 10 בני ברק

נשמח לראותכם

טל: 03-9050090
פקס: 03-9050093
אסף: 054-3053055
ניסים: 052-8861994

ניתן להשתתף בזמן המכירה אונליין דרך אתר בידספיריט
https://moreshet.bidspirit.com/

(ההרשמה מראש חובה)

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 001

מסכתות שבועות ועבודה זרה - ז'יטומיר תרי"ח | 1858 - חותמת מישיבת סלבודקא בחברון

מסכת שבועות כרוך יחד עם מסכת עבודה זרה מן תלמוד בבלי, נדפסו ע"י השותפים נכדי הרב מסלאוויטא הרבני מו"ה חנינא ליפא והרבני מו"ה יהושע העשיל שפישרא - זיטאמיר תרי"ח | 1858. 2 שערים עם אותיות אדומות. שערי מסכת שבועות פגומים מעט, חתימת בעלות ש. קוק [אולי רבה של טבריה הרב שמחה הכהן קוק שליט"א - או אי מי ממשפחתו]. חותמת של "אוצר הספרים דישיבת כנסת ישראל סלבודקה בעה"ר חברון תובב"א" - סומן עם מרקר ורישום 'הוצא'. חותמת נוספת "שייך לביהכנ"ס כולל וואלין בעה"ק טבריא ת"ו. בגב השער רישום "לזכר נשמת ר' נחמן בר' אברהם מנחם סגל שנהרג על קידוש השם בעיר חברון בשנת תרפ"ט". נקבי עש, כתמים וקרעים שונים, מצב כללי טוב. כריכה מקורית פגומה.
החל מ $70
פריט מס' : 002

ספר סגולה: "ספר קדוש כזה בודאי הוא לשמירה מעולה למי שמחזיקו בביתו" שו"ת מן השמים - ירושלם תרע"ד? | 1914

שאלות ותשובות מן השמים, "אשר שאל ע"י התבודדות ותפלה והזכרת שמות הקודש... רבינו יעקב הלוי ממרויש ומקורביל זלה"ה והיו משיבין לו מן השמים כל שאלותיו...". דפוס צוקרמן - ירושלים עפ"י ההסכמות נדפס סביב שנת תרע"ד [1914]. טז דף. ללא כריכה. נקבי עש וקרעים רבים. הדבקות בנייר דבק בהרבה מקומות. מצב כללי בינוני - גרוע. ספר סגולה - מהדורה זו נדפסה בירושלים בהסכמתם של חברי בד"ץ העדה החרדית, רבי יעקב משה חרל"פ והאדמו"ר רבי דוד צבי שלמה בידרמן מלעלוב אשר כתב בהסכמתו "כי ספר קדוש כזה בודאי הוא לשמירה מעולה למי שמחזיקו בביתו".
החל מ $120
פריט מס' : 003

ספר חיבת הארץ על מצוות ישוב ארץ ישראל והחזקת יושביה עם הסכמת מהר"ש מבאבוב מהדורה ראשונה בחיי המחבר - ירושלם תרנ"ז | 1897 עם חתימה מעניינת

ספר חיבת הארץ חיבור חשוב בגודל מעלת וזכות ישיבת ארץ ישראל וקדושתה, "גם להתעורר להחזיק יושביה עמלי תורה מתוך הדוחק", מאת רבי ברוך דוד הכהן מצפת מילידי העיר ווישניצא. מהדורה ראשונה - ירושלם תרנ"ז | 1897. עם הסכמות חמות מהאדמו"ר רבי שלמה הלברשטאם מבאבוב, רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם משינאווא, ורבי יצחק ליב סופר מדראהביטש זצוק"ל. החל מדף מה' ליקט המחבר מכתבי קודש מגדולי התורה והחסידות, בהם הם מגוללים בדבר חשיבות צדקת קופת רבי מאיר בעל הנס, וכמו"כ מדברים מגודל קדושת הארץ ומביעים כמיהתם העזה לחונן את עפרה, ביניהם 'בעל התניא' ה'שר שלום' מבעלזא, רבי לוי יצחק מבארדיטשוב, ועוד רבים. [4],עו,[1], דף. קרעים וכתמים קלים, כריכה ישנה, מצב כללי טוב. בשער ובפורזץ חתימת בעלות מעניינת: "יצחק אייזיק אייכנשטיין".
החל מ $50
פריט מס' : 004

לוט 9 ספרי ירושלים רובם מהדורות ראשונות חלקם עם חותמת הרב יהושע מנדל ארנברג ורישומים שונים

1. ספר תולדות זאב, חידושים על הש"ס מאת הגאון רבי זאב וולף פראנק זצ"ל, מהדורה ראשונה בחיי המחבר - ירושלם תרפ"ט-תרצ"ה. הסכמות חשובות מהראי"ה קוק, רבי אברהם בורשטיין, ורבי משה מרדכי עפשטיין מכנסת ישראל חברון זי"ע. [2], לב; שיח, [2] כ עמוד. בסופו 'תולדות יהודה' עם שער נפרד, בשער הקדשה בכתב יד מאת המחבר: "מנחה היא שלוחה מהמחבר להרב ר' יהושע מנחם אהרנברג שליט"א, ראב"ד בעיה"ק יפו ת"ו". 2. ספר מנחת כהן כללי הש"ס וההלכה לפי סדר א' ב', לרבי יוסף חיים בן יהודה הכהן, מערכת ב' בלבד ללא שער, מהדורה ראשונה בחיי המחבר - ירושלם תרס"ב-תרע"ב. הסכמות רבות וחשובות מרבי יעקב שאול אלישר, האדר"ת, ה'שדי חמד' רבי חיים ברלין, רבי יוסף חיים זוננפלד, ועוד רבים, ללא כריכה ושער כאמור, לוח התיקון מנותק, נייר שביר. 3. ספר מעשה נסים, מעשיות ותולדותיו של הצדיק המלוב"ן רבי יעקב אביחצירא זצוק"ל, נערך ע"י אברהם מוגרבי מהדורה ראשונה - ירושלם תשכ"ו. תמונת הצדיק וקברו שבמצרים. הסכמת רבינו ישראל אביחצירא הבאבא סאלי זי"ע. חוברת. 4. מסכת שקלים עם פרישת הרא"ש "עפ"י כת"י הנמצא בוורשא"\..." בסופו קונטרס בענין מזיק מתנות כהונה מאת המו"ל עם שער נוסף, מהדורה ראשונה - ירושלים תשג. הסכמה והערות מרבי עקב משה חרל"פ, ורבי יחזקאל סרנא מחברון. בפורזץ חותמת חשובה: יהושע מנחם אהרנברג ראב"ד תל אביב יפו". 5. ספר חידושי וכללות הרז"ה חידושים ופלפולים מאתצ רבינו זאב הלוי מבראד חלק ראשון, מהדורה ראשונה - ירושלם תרמ"ה. שער באותיות זהב, הסכמות חשובות מרבי מאיר אויערבך, רבי אברהם אשכנזי, רבי שמואל מסלאנט, ועוד, שער מנותק וקרוע, דפים שבירים. 6. חוברת אגרות קודש "קבוצת מכתבים מרבנו הקדוש המגיד הגדול ממעזריטש ותלמידיו נ"ע זיע"א משנות תקכ"א-תקמ"ח עם באורים והערות מועילות" סודר ע"י יואל דיסקין מהדורה ראשונה - ירושלם תרצ"ג. נקבי עש. 7. ספר מנחת ישראל סוגיות בהלכות שונות "ממני ישראל בן יעקב ז"ל מודובסקע נכד הבעש"ט זיע"א". מהדורה ראשונה - ירושלם תר"ץ. חוברת רכה ללא כריכה אחורית. 8. ספר ברכת החמה, ליקוט דיני ומנהגי ברכת החמה, מאת רבי צבי מוסקוביץ' נדפס ירושלים תשי"ג. ללא כריכה. 9. ספר רחמי האב, נדפס - ירושלים תש"י. חוברת רכה, דפים ראשונים ושער מנותקים וקרועים, הערות ותיקונים בכתב יד. מצבים שונים לרוב מצב כללי טוב.
החל מ $70
פריט מס' : 005

כתר תורה - תאג' - מהדורה ראשונה ירושלם תרנ"ד-תרס"א | 1901-1894

ספר "כתר תורה הנקרא בלשון קדמונינו תאג והוא חמשה חומשי תורה עם תרגום אונקלוס ותרגום רבינו סעדיא גאון בלשון ערבי מועתק מספרי תימן המדוייקים..." עם הוספות בדקדוק מרבי יחייא צאלח רבה של צנעא. שני כרכים הכוללים חמשה חלקים שער נפרד לכל חומש, מהדורה ראשונה - ירושלם תרנ"ד-תרס"א - 1901-1894. בפורזץ כרך א' איור 10 הספירות, הסכמת הראשון לציון רבי יעקב שאול אלישר, [1],עט,[1],סט, דף. [1],מז,נט,[1],נד, דף. כריכות חדשות. כתמים. מצב טוב מאוד. בסוף כרך ב' חותמת חשובה: "קורח יחיא רמת-גן".
החל מ $50
פריט מס' : 006

ספר בית לחם יהודה לרבי יהודה פתייה ב' חלקים - קבלה מהדורה ראשונה ירושלם תרצ"ו-תרצ"ט | 1936-1939

כרך עם שני חלקי הספר בית לחם יהודה לרבי יהודה פתייה "והוא ביאור קל וקצר מאכל כל אדם להבאים להתחנך בלימוד 'עץ החיים'. חלק ראשון תרצ"ו | 1936. חלק שני תרצ"ט | 1939 - ירושלים מהדורה ראשונה בדפוס של ה"ר חיים צוקרמן וה"ר יהודה עמרם איתאח. [1], קלה דף. [1], קעה, ד דף. עותק יפה במצב טוב. המקובל רבי יהודה משה פתיה (תרי"ט - תש"ב) יליד בגדאד. בשנת תרצ"ד עלה לישראל, והתיישב בירושלים עד ליומו האחרון. בתקופת השואה היה עורך תיקון חצות בקבר רחל. רבינו הוגדר על ידי פרופ' יהודה ליבס כמקובל החשוב ביותר במאה העשרים.
החל מ $50
פריט מס' : 007

סדר קריאת שמע שעל המיטה עפ"י הקבלה עם הגהות חשובות בכתב יד כרוך עם כוונות ספירת העומר - מהדורה ראשונה ירושלים תרע"ד | 1914

סידור חיים ושלום כוונות ק"ש שעל המיטה לפי תורת הקבלה, מאת המקובל הגדול רבי שלום מרדכי שרעבי (הרש"ש) זצ"ל, בהוצאת ישיבת המקובלים 'שער השמים' בירושלים, עם הסכמה ארוכה עליה חתומים הרבנים המקובלים רבי גבריאל בארטינאווסקי, רבי שמעון צבי הורוויץ מחבר ספר 'שם משמעון', ורבי חיים יהודה לייב אויערבאך זצ"ל. העותק שלפנינו מלא בהגהות ארוכות וחשובות בכתב ידו של המקובל רבי מרדכי משה קרפמן שהוא עצמו מעניין לציין, חיבר גם ספר בשם 'בשכבך ובקומך' העוסק אף הוא בכוונות קריאת שמע גם לאלו שאינם עוסקים בקבלה, עותק חסר דף השער ושני דפים בסוף, ללא מספור עמודים 37 דף. כרוך עם ספר סידור כוונות ספירת העומר מהדורה ראשונה ירושלים תרע"ד | 1984. מאת המקובל הגדול רבי שלום מרדכי שרעבי (הרש"ש) זצ"ל. עם מספר הגהות חשובות בכתב יד מאת הרב המקובל הנ"ל, [3], עז דף. חותמת בעלות: מרדכי משה בהרי"ם הכהן קרפמן-ירושלים ת"ו. וחותמת נוספת: "יואל זאב שלעזינגר צפת". הדבקות בקצת דפים, מספר דפים מנותקים, מצב כללי טוב.
החל מ $70
פריט מס' : 008

ספר יסוד: מאורות נתן [מאורי אור ויאיר נתיב] - מהדורה ראשונה פרנקפורט דמיין תס"ט | 1709 העותק של המקובל רבי ניסים עיני

ספר מאורות נתן, הכולל את הספר מאורי אור - ביאור שמות הקודש בדרך קבלת האריז"ל, מהמקובל רבי מאיר בן יהודה לייב הכהן פופרש (שפ"ד – תכ"ב), שערך וסידר את תורת האריז"ל וגוריו. עם הפירוש 'יאיר נתיב' מאת רבי נתן נטע בן רבי יהודה לייב מנהיים (נפטר תק"ג) ורבי יעקב בן רבי בנימין וואלף מווילנא, אשר עלו שניהם לירושלים עיה"ק עם רבי יהודה החסיד - מהדורה ראשונה פרנקפורט דמיין תס"ט | 1709. עותק חסר דף השער והדף שאחריו [10 (במקור: 12)], פח דף. סטפנסקי ספרי יסוד 365. חתימות המקובל רבי ניסים עיני במס' מקומות בספר, חתימת בעלות נוספת שלא זוהתה בדף ו'. מס' הגהות בדף הראשון. חותמת בעלות: אברהם מנחם [עמנואל] פרייז. קרעים והדבקות במס' מקומות עם פגיעות בטקסט. נזקי עש. מצב כללי בינוני טוב. נכרך בכריכה חדשה. רבי ניסים עיני (נפטר תר"ס), מחכמי ורבני בבל וממקובלי ירושלים. מגדולי תלמידיו של רבי עבדאללה סומך. עלה ארצה בשנת תרי"ז, התיישב בירושלים, למד בישיבות "כנסת יחזקאל וחסד אל" ועד מהרה התגלה שמו כאחד מגדולי הרבנים והמקובלים בעיר הקודש והמקדש. ערך והוציא לאור ספרי קבלה חשובים בהם: "דברי שלום" וסידור "חקת עולם". נחשב לבקי בעריכת לוחות שנה. חברו מנוער של הגאון רבי אליהו מני. ראה עוד אודותיו בארזי הלבנון 1741.
החל מ $50
פריט מס' : 009

אספקלריה המאירה - מהדורה ראשונה פיורדא תקל"ו | 1776

אספקלריה המאירה, פירוש על הזוהר הקדוש מאת רבי צבי הירש הלוי הורוויץ - מהדורה ראשונה פיורדא תקל"ו | 1776. קכד דף. שער מפואר עם דמויות משה ואהרן, שער מנותק ופגום. חתימת בעלות עתיקה שלא פוענחה. כריכה בלויה ומנותקת. גליונות מנותקים. נקבי עש. מצב כללי בינוני - טוב. ספר לא מצוי. המחבר רבי צבי הירש הלוי הורוויץ (נפטר תמ"ט), רב בשלוש גלילות בחבל זאמוט שבליטא: קידאן, וויזון ובירז, בעל מחבר "גאון צבי" על התלמוד (פראג, תצ"ז). כתב היד של ספר זה היה ברשותו של רבי דב בער הלוי מקמניץ שסידרו לדפוס, אך נפטר לפני שהספיק להדפיס. מרים בתו של רבי דב בער בקשה 'בדמעות שליש' מבעלה ר' מרדכי מאדיל סג"ל משוואבך, שיסכים להדפיס, והוא נענה לה והדפיס את הספר, והוא שנתן לספר את השם אספקלריה המאירה.
החל מ $50
פריט מס' : 010

ספר הגלגולים לרבי חיים ויטאל - זולקווא תקל"ב | 1772 כרוך עם שערי אורה זולקווא תקמ"ב | 1782

ספר הגלגולים "מהרב הגדול מוהר"ר חיים ויטאל זצ"ל שקיבל מפי הרב הגאון הגדול בוצינא קדישא האור האלהי כמהר"ר יצחק לוריא והוא זצ"ל קיבל מפה אל פה מפי אליהו הנביא ז"ל הנראה אליו בהקיץ בתמידי" זאלקווא תקל"ב | 1772. ללא מספור עמודים. שער משוקם פגימה בטקסט, ושיקומים בדפים ראשונים, כרוך עם ספר שער אורה "אשר חיבר החכם בחכמת הקבלה המקובל בהר"ר יוסף בן גי'קטילייא נ"ע". זאלקווא תקמ"ב | 1782. [2], ע דף. כתמים רבים, נקבי עש מועטים, בסופו קרעים קלים בקצוות העמוד, לרוב לא פוגעים בטקסט, נכרך מחדש, מצב כללי טוב.
החל מ $80
פריט מס' : 011

ספר פתח השער שמן זית זך מהדורה יחידה - שאלוניקי תקל"ט | 1779 ספר נדיר

"פתח השער זה ספר שמן זית זך", מאת המקובל רבי שלמה מולכו, ביאורים על הספר רחובות הנהר - נהר שלום מהמקובל רבי שלום שרעבי הרש"ש. ספר נדיר שאלוניקי תקל"ט | 1779. חותמת בעלות של המקובל החסידי רבי מרדכי משה קרפמן מירושלים. [5], קנד דף, [1]. נזקי עש. כתמי מים ופגעי זמן. שער משוקם חסר בחלקו העליון, כריכה חדשה פגומה במקצת, מצב כללי בינוני. המחבר רבי שלמה מולכו בן רבי דוד מצאצאי רבי שלמה מולכו שמסר את נפשו על קידוש ה' בפורטוגל בתקופת האינקוויזיציה, מגדולי קהילת סלוניקי, עלה לירושלים והיה מיושבי ישיבת בית א-ל, תלמידו של רבי חיים דילרוזה מחבר ספר תורת חכם.
החל מ $50
פריט מס' : 012

ספר צמח צדיק - קבלה מהדורה ראשונה קוריץ תקמ"ה | 1785 עם חתימת בן דודו של הבן איש חי

ספר צמח צדיק להמקובל הגדול רבי יעקב צמח בן חיים, דרושים בקבלה על אליהו ואלישע, בגדי אדם הראשון וחוה, ועוד, בסופו סוד מצות מילה עם מספור נפרד. מהדורה ראשונה קוריץ תקמ"ה | 1785. חסר שער, מז דף, יא דף. דפים ראשונים אכולים בקצוות, מחסרים מהטקסט, נזקי עש וכתמים, כריכה חדשה, מצב כללי בינוני. חתימת בעלות: "רפאל יוסף שלום בן ר' עבדללה" - רבי רפאל יוסף שלום, בנו בכורו של רבי עבדאללה בן רבי משה חיים (רבה של בגדאד וסבו של רבינו יוסף חיים - ה'בן איש חי'). בשנת תר"א עלה לירושלים עם אביו, שם התמנה לפקיד על כוללות חברון, ואף עמד במרכזה של המחלוקת שפרצה ביניהם, היה נדיב לב ופזרן לעניים בסבר פנים יפות. ביתו פתוח לרווחה ושולחנו שולחן מלכים. היה הסוחר היחידי לאיצטיס בכל ארץ ישראל, לחברון, לעזה, לשכם ולכל הגליל.
החל מ $70
פריט מס' : 013

ספר יסוד: כנפי יונה להרמ"ע מפאנו - מהדורה ראשונה קארעץ תקמ"ו - 1786 עותק חסר עם חתימת בעלות של רבי בנימין נידרהופהיים מפרנקפורט

ספר כנפי יונה, קבלה מאת רבי מנחם עזריה [הרמ"ע] מפאנו, גדול מקובלי איטליה במאה הי"ז. כוונות התפילה וכללי הקבלה על-פי כתבי האר"י ותלמידיו. יסודו של הספר הוא קובץ כתבים של תלמידי האר"י שנערך על ידי הרמ"ע. הסכמות (חסר בעותק זה): רבי לוי יצחק מברדיטשוב ורבני אוסטרהא - מהדורה ראשונה קוריץ תקמ"ו | 1786. חתימת בעלות: "הק' בנימין בלא"א כ"ה הירש נידערהאפ[היים]". ט-יב, יז-סב, א-מ דף (במקור: [1], סב, מ דף). סטפנסקי ספרי יסוד 358. ללא כריכה. קרעים במספר דפים. 2 דפים מנותקים. כתמים. מעט נקבי עש. מעבר לכך מצב כללי טוב. רבי בנימין נידרהופהיים (תק"ע-תרמ"ה), מוהל מומחה אשר מל למעלה מ-7,000 תינוקות! סוחר ותלמיד חכם מופלג, מחשובי קהילת פרנקפורט דמיין בתקופת הרש"ר הירש. בביתו התקיין המשך ה"מניין" של רבינו נתן אדלר זצ"ל (רבו של החתם סופר), אותו ייסד בביתו שם התפללו בנוסח הספרדים, עבר לתלמידו רבי לייב עמריך והמשיך בביתו של רבי בנימין שהיה חתן חתנו של רבי לייב (רבי בער דאנן), עד לשואת יהודי אירופה וכונה בפי כל "נידרהופהיימשע שול". בביתו של רבי בנימין הייתה ספריה פרטית גדולה בה היו גם כתבי יד נדירים. בעל מחבר "דיני מילה" [בתוך: ספר הברית לרבי משה בריק - פפד"מ תר"א]. על מצבו אשר לידה נטמן מאוחר יותר הרש"ר הירש, נכתב עפ"י צוואתו: "מצבת קבורת איש אמונה כ"ה בנימין בן כבוד הצדיק כ"ה הירש נידערהאפהיים... יתלונן בצל ה' אלוקיו אשר בו בטח והאמין".
החל מ $100
פריט מס' : 014

ספר זוהר חדש זולקווא תקס"ד | 1803

ספר זהר חדש, "נדפס שנית ע"י הרבני מוהר"ר יעקב נר"ו במוהר"ר נפתלי הירץ זלה"ה מק"ק בראד, בתוספת טוב ההגהה לתקן הטעיות שנפלו בדפוס הקודם באמשטרדם". דפוס אברהם יהודא ליב מאיר האפיר מזולקאווה תקס"ד | 1804. חתימות בעלות: "יוסף דוד ערניצט". כריכה מנותקת, נקבי עש ופגעי זמן שונים. מצב כללי טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 015

ספר דרך אמונה לרבי מאיר בן גבאי קבלה - לעמברג תר"ט | 1849

ספר דרך אמונה "לבאר סוד עשר ספירות על פי קבלת האמת" מאת הגאון המקובל רבי מאיר בן גבאי בעל ה'עבודת הקודש' זי"ע. הקדמה מהרמ"ע מפאנו, נדפס לעמברג תר"ט | 1849. כד דף. מעטפת מנייר חום, כתמים וקמטים, מצב כללי טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 016

לוט ארבעה ספרי המקובל רבי עמנואל חי ריקי בעל 'משנת חסידים'

לוט 4 ספרים מאת המקובל הגדול רבי עמנואל חי ריקי בעל ה'משנת חסידים' - ספר קבלה על פי קבלת האר"י הקדוש מוזכר פעמים רבות בספרי חסידות בכלל ובספרי חב"ד בפרט. 1. משנת חסידים, יוצא לאור לראשונה עם פירוש 'טעם עצו' לרבי פנחס אליהו מווילנא בעל 'ספר הברית', עם הסכמות חשובות, בסופו דף ארוך מקופל - שרטוט האילן הקדוש. נדפס בקראקא תרמ"ט | 1889. חותמת בעלות בלועזית, וחתימת בעלות: "צבי יהודה פוזננסקי -[?] ירושלים". [4], צט, [1] דף. כתמים קלים, כריכה ישנה, מצב כללי טוב. 2. משנת חסידים, יוצא לאור לראשונה עם פירוש 'מגיד משנה' לרבי יוסף משה בן רבי יקותיאל זלמן מדראגיטשין-סאמבר בעל ה'מרכבת המשנה' על הרמב"ם, עם הסכמות חשובות מגדולי החסידות: ה'ייטב לב' מסיגעט וה'אמרי יוסף מספינקא', בהם הם מברכים את לוקחי ספר זה "ובזכות זה השי"ת יברך אתכם בבני חיי ומזוני רויחא שפע ברכה והצלחה.." נדפס בלעמברג תרל"ח | 1878. חותמת בעלות מהמקובל רבי מרדכי משה קרפמן מירושלים. [9], צא דף. כתמים, וקרעים בקצוות מקצת דפים, שער משוקם במקצת, מצב כללי טוב. 3. ספר חושב מחשבות מאמרים בקבלה במגוון נושאים חשובים, עם איורים קבליים. מהדורה שנייה - מונקאטש תרנ"ו | 1896. [1], סד דף. כריכה מנותקת, נקבי עש מועטים, ללא שדרה, מצב כללי טוב. בשער חתימת בעלות בכתב ספרדי, לא נבדקה לעומק. חותמת בעלות של המקובל החסידי רבי מרדכי משה הכהן קרפמן מירושלים. וחתימה: "ג' ב' ר' ". וחתימות נוספות מעניינות. 4. משנת חסידים חלק שני - מפתח הנשמות. מהדורה שנייה שנדפסה עם פירוש 'מגיד שני' ע"י המפרש בעצמו - סאטמר תר"צ | 1930. עם הסכמות מקובלי ירושלים. מט דף. חותמות מחוקות, כתמים קלים, נקבי עש מזעריים, מצב כללי טוב. משנת חסידים - ספרו העיקרי והחשוב של המחבר המקובל רבי עמנואל חי ריקי (תמ"ז - תק"ג). ספר קבלה חשוב שנדפס עוד בחיי המחבר בשתי מהדורות ואחר כך במהדורות רבות, והרבו לשבחו כל גדולי עולם. הרב חיבר עוד ספרים רבים כמו 'אדרת אליהו' 'חזה ציון תהלים' 'הון עשיר' ועוד. הבית שבנה המחבר בירושלים שימש לרבינו חיים בן עטר 'האור החיים הקדוש' לישיבתו בירושלים 'כנסת ישראל'.
החל מ $50
פריט מס' : 017

ספר לחם משנה על הרמב"ם ד' חלקים - אמשטרדם תס"ג - תע"ד | 1703-1714

ספר לחם משנה "והוא פירוש וביאור נחמד ונפלא על ספר משנה תורה" להרמב"ם זצ"ל, מאת רבי אברהם די בוטון זי"ע. נדפס באמשטרדם - ג' חלקים ראשונים נדפסו בשנת תס"ג וחלק ד' נדפס בתע"ד. שער נוסף ומבוא בלועזית ושער נפרד לכל חלק, נדפס בתע"ד אמשטרדם. [3},מט, נב,נד,ע דף. כריכה מנותקת, שער משוקם, נקבי עש וכתמים, קרעים, שער וקצת דפים מנותקים, מצב כללי בינוני. רישום בעלות בסוף המבוא: "צבי הירש רעגער"[-?].
החל מ $120
פריט מס' : 018

טור אבן העזר - פרנקפורט דמיין תע"ב | 1712

חלק אבן העזר מארבעה טורים לרבינו יעקב אבי הרא"ש זצ"ל, עם פירוש הב"ח לרבינו יואל סירקיש זצ"ל. נדפס פרנקפורט דמיין תע"ב | 1712. עותק חסר שער [מוסף בצילום], קלט דף. ללא כריכה, מספר דפים מנותקים, כתמים ונקבי עש, קרעים בקצוות, מצב כללי בינוני.
החל מ $50
פריט מס' : 019

ספר תשובות רמ"א - האנווא ת"ע | 1710 עם חתימה מעניינת

ספר תשובות רמ"א לרבינו משה איסרליש בעל ההגה' על השו"ע זי"ע. נדפס האנווא ת"ע | 1710. עם הסכמות. קלו דף, דפי סימני הספר ממוספרים כהמשך לספר אך כרוכים בתחילתו, ומתאימים למפעל הביבליוגרפי. חסר שער, וחלקו התחתון כולל שם המדפיס ושנת ומקום הדפוס מודבק בפורזץ, הדבקות מעטות, נקבי עש, קרעים וקמטים בדפים ראשונים, כריכה ישנה שמורה, מעבר לכך מצב כללי טוב. בפורזץ רישום בעלות: "יוסף גבריאל בלאא"מ הר"ר זעליג זללה"ה אדלער" - יתכן ומדובר ברבי יוסף גבריאל רבה של בעטינגן בורגפרפך (תקס"ב - תרל"ד), אחיו של רבי אברהם אדלר ואביו של רבי מנחם אדלר.
החל מ $100
פריט מס' : 020

ספר שני לוחות הברית (של"ה) מהדורה מוקדמת - פיורדא תקכ"ד | 1764 עם הגהות והערות רבות

ספר שני לוחות הברית המוכר יותר בשמו המקוצר - 'של"ה הק' לרבינו ישעיה הלוי הורביץ זיע"א אב"ד פרנקפורט. מהדורה מוקדמת - פיורדא תקכ"ד | 1764. בסופו הקדמת ספר ווי העמודים מבן המחבר מו"ה שבתי הורביץ מפוזנא, עם שער נפרד נדפס בחיי המחבר - נירנברג תקכ"ב | 1762. מספור משובש - [2],תכא [צ"ל ת"ך] ח,ח-מד [צ"ל לו] דף. כתמים והדבקות, שער משוקם ומפריע בגבו לטקסט, קמטים, קרעים קלים, כריכה ישנה שדרת עור, פגמים, מצב כללי בינוני-טוב. בגוף הספר הגהות רבות והערות בכתב יד.
החל מ $100
פריט מס' : 021

ספר לוית חן תרגום התנ"ך לאידיש חלק נביאים וכתובים מהדורה ראשונה - וינה תקע"ה | 1815

ספר לוית חן "דאס איזט תורה נביאים וכתובים אין איינער נאך דעם עברעאישען אריגינאלע קרייען..." חלק שני נביאים ראשונים חלק שלישי נביאים אחרונים וחלק רביעי כתובים, שער נפרד לכל חלק, מהדורה ראשונה - וינה תקע"ה | 1815. עח,ק,צא דף - עותק חסר במקום צו דף במקור. כריכה ישנה עם פגמים, שדרת עור, דפים בסוף משוקמים, אחד מהם מחסר מהטקסט, כתמים, מצב כללי טוב. רישומים רבים בלועזית בפורזצים, ובשערים, חותמת בעלות בלועזית: "יעקב לנדאו".
החל מ $50
פריט מס' : 022

שו"ת חוט השני – סדילקוב תקצ"ג | 1833

ספר שאלות ותשובות חוט השני, לרבי יאיר חיים בכרך בעל ה'חוות יאיר' זצ"ל, רוב התשובות הם מאביו רבי משה שמשון בכרך ומזקנו רבי שמואל ב"ר יצחק בכרך. 83 דף. ללא כריכה קדמית ושדרה, כריכה אחורית מנותקת, כתמים שונים, מעבר לכך מצב כללי טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 023

ספר אור חדש חלק שני בחיי המחבר - סדילקאב תקצ"ה | 1835

ספר אור חדש חלק שני "והוא חידושי הלכות עם חידושי פוסקים" על מסכת פסחים מאת רבי אלעזר בן רבי אלעזר קליר אב"ד רעכניץ זצ"ל. נדפס בחיי המחבר - סדיללקאב תקצ"ה | 1835. הסכמות חשובות מה'נודע ביהודה', רבי שמעלקא מניקלשבורג, רבי שאול מאמשטרדם, ועוד[2],יא,יא-יב,טו-לח, [2],לח-נא,נג-סג,סז-סח,סה-פט דף. נקבי עש, דפים מנותקים, קרעים וקמטים, ללא שדרה, כריכה עליונה מנותקת חלקית, כריכה בלויה, מצב כללי בינוני. בשער חתימת בעלות: "לה' הארץ ומלואה יחזקאל צבי הכהן איילנברג".
החל מ $70
פריט מס' : 024

סט שלם של שו"ת הרדב"ז 5 חלקים - סדילקוב תקצ"ו | 1836

שו"ת הרדב"ז שני כרכים עם כל החמישה חלקים סדילאקב תקצ"ו | 1836. עם תשובותיו ללשונות הרמב"ם והמפתחות, שער נפרד לכל חלק. מודפס בחלקו על דפים תכלכלים, חתימה וחותמת בעלות בלועזית, שמופיעה בכל אחד מחמשת השערים, שער לחלק ראשון עם דיו אדומה, חתימת בעלות מעניינת בכל כרך: "יט' אלול תרס"ב יוסף אייזענבאך". ראה להלן. כרך א' [1], ה 5 דף. פו 86 דף. [1], סז 66 דף. כרך ב' [4], נג 53 דף. [1], מ 40 דף. נזקי עש מעטים, שיקומים בכמה דפים בודדים, כריכה עתיקה עם עיטור במרכז, שדרה אדומה במצב טוב, מצב כללי טוב. רבי דוד בן זמרא - הרדב"ז (רל"ט - של"ד) רבה של צפת עיר המקובלים, רבם של האר"י הקדוש ושל רבי בצלאל אשכנזי בעל ה'שיטה מקובצת'. רבי יוסף אייזנבך - ככל הנראה מדובר באביו של רבי יחיאל פישל אייזנבך ראש ישיבת המקובלים האשכנזית - חסידית 'שער השמים', היה סופר סת"ם ומחסידי רבי זאב טווערסקי מרחמסטריווקא.
החל מ $80
פריט מס' : 025

נדיר: ספר תשובת קרן שמואל כרוך עם הספד על רבי יוסף ליבן - מהדורה ראשונה פראג תר"א-תרי"ז | 1841-1857

ספר תשובת קרן שמואל, תשובה הלכתית על דבר אכילת קטניות אורז ודוחן בפסח במדינתנו, מאת הדיין רבי שמואל פריינד מפראג. נכתב כתשובה לספר 'אשרו חמוץ' של יוסף דורמיצר שם רצה להתיר, מהדורה ראשונה בחיי המחבר - פראג תר"א | 1841. בסופו 'הספד' על רבי יוסף לויבן מאת הרב המחבר, עם שער ומספור נפרד, מהדורה ראשונה בחיי המחבר - פראג תרי"ז | 1857. יא דף, 7 עמוד. כריכה מנותקת, ללא שדרה, כתמים, מצב כללי טוב.
החל מ $80