Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

מכירה מס' 32 - 26.08.2020

מכירה מס' 32
תתקיים אי"ה ביום רביעי ו' באלול התש"פ • 26.08.2020 • בשעה 19:00 

המכירה והתצוגה המקדימה בבית מורשת רח' הרב קוק 10 בני ברק 

בימים:
א-ב 23-24/08/2020
בין השעות 14:00 -20:00

ברחוב הרב אברהם יצחק הכהן קוק 10 בני ברק

נשמח לראותכם

טל: 03-9050090
פקס: 03-9050093

ניתן להשתתף בזמן המכירה אונליין דרך אתר בידספיריט
https://moreshet.bidspirit.com/

(ההרשמה מראש חובה)

Filter by
View as
Display per page
LOT: 001

סט שלם בכריכות עור מפוארות ספר הזהר מהדורה חסידית - בדפוס רבי שמואל אברהם שפירא בן הרב מסלאוויטא - זיטאמיר תקפ"ד-תקפ"ז | 1824-7

סט שלם ג' כרכים של ספר הזוהר הקדוש על התורה "מהתנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי", נדפס בדפוס סלאוויטא המשובח והמפורסם בקדושתו בבעלותו של רבי שמואל אברהם שפירא בן הרב מסלאוויטא זצ"ל, חלק בראשית ושמות הנם משנת תקפ"ד | 1824, והכרך השלישי המכיל את ויקרא במדבר דברים נדפס בשנת תקפ"ז | 1827. הסכמות חשובות: מהאדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא בעל ה'אוהב ישראל' מימי שבתו במעז'בוז', רבי חיים הכהן אב"ד פינסק ונכד הבעש"ט הק' האדמו"ר רבי אפרים מסדילקוב בעל ה'דגל מחנה אפרים' זיע"א. בכרך ראשון 2 דף "פסק הגאון והחכם הכולל הנעלה כמהר"ר יצחק דלטאש יצ"ו" בעניין ייחוס ספר הזוהר והמצווה ללמוד בו. [4], רנא, יז, [1], רעח, שט דף. נדפס ברובו על נייר כחלחל, שער בדיו אדומה, כריכות עור חדשות מפוארות, שיקום מקצועי בקצת דפים, מלבד נזקי עש בכרך אחרון מצב כללי טוב. נתון בתוך קופסה נאה תואמת. בגוף הספר ציונים בכתב יד, בכרך ראשון בכתב ספרדי, בכרך אחרון חותמת בעלות בכתב אקרילי, ובדף הראשון הכיתוב: "מוגה" וחותמת בעלות מטושטשות עם הכיתוב "אבוהב" ו"צפת".
Starting at $5000
LOT: 002

2 כרכי ספר הזוהר עם הסכמת רבי לוי יצחק מברדיטשוב - סלאוויטא תקס"ה | 1805

ספר הזוהר על התורה מהתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, דפוס רבי דוב בער בן ישראל סג"ל ורבי דוב בער בן פסח בסלאוויטא תקס"ה | 1805. בגב השער של חלק שמות הסכמת סניגורן של ישראל רבי לוי יצחק מברדיטשוב זי"ע. כרך 1: חלק שני - ספר שמות. רסט, [3]. מצב כללי טוב. כרך 2: חלק שלישי ספר ויקרא [כולל במדבר ודברים]. ש דף. כריכה קדמית מנותקת. ללא שדרה. דפים מנותקים. מצב כללי טוב - בינוני. שני הכרכים בכריכות מקוריות מעוטרות. מודפס על נייר משובח, בחלקו על דפים תכלכלים. נזקי עש בעיקר צמוד לשדרת הספר. פגמים ונזקי עבר שונים. חתימות בעלות "מרדכי בן מו"ה אברהם זאב הכהן".
Starting at $600
LOT: 003

ספר עין יעקב חלק שני - בדפוס נכדי הרב מסלאוויטא זיטאמיר תר"י | 1850

ספר עין יעקב חלק שני, חיבור המאסף את כל אגדות חז"ל לרבינו שלמה בן יעקב חביב זצ"ל. עם פירש"י ז"ל ותוספות וחידושי הרמב"ן הריטב"א והר"ן ז"ל, ועם המהרש"א ועוד. בדפוס האחים רבי חנינא ליפא ורבי אריה ליב ורבי יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא - זיטאמיר תר"י | 1850. שער בדיו אדומה, [1],רמא דף. כריכה חדשה, כתמים, מעט נקבי עש, דפים חומים, הדבקות ושיקומים, במאחורי השער הודבק קרטון לחיזוק, מצב כללי טוב. חותמת בעלות מטושטשת.
Starting at $80
LOT: 004

מסכת שבועות ועבודה זרה עם השער הירוק הנדיר - בדפוס נכדי הרב מסלאוויטא זיטאמיר תרי"ח | 1858

מסכת שבועות ועבודה זרה מן תלמוד בבלי, נדפס "ע"י השותפים נכדי הרב מסלאוויטא הרבני מו"ה חנינא ליפא והרבני מו"ה יהושע העשיל נ"י שפירא - זיטאמיר תרי"ח | 1858. שני שערים בדיו אדומה ושער מעטפת נוסף על נייר ירוק לא מצוי, מופיע גם חלקה השני של המעטפת בסוף הספר עם עיטור סלסלת הפירות. [3],עב,[2],צט,[1],יד דף. כריכת עור ישנה, מעט נקבי עש, כתם במעטפת, פגמים שונים בכריכה, כתמים, מצב כללי טוב. במעטפת חתימת בעלות: "שייך להרבני נחום חיים...?"
Starting at $100
LOT: 005

מסכת עירובין מתלמוד בבלי - דפוס שפירא זיטאמיר תרכ"ב | 1862 כריכה מקורית

מסכת עירובין מן תלמוד בבלי עם כל המפרשים כאשר נדפס מקדם.... נדפס בזיטאמיר ע"י השותפים נכדי הרב מסלאוויטא הרבני מו"ה חנינא ליפא נ"י, והרבני מו"ה יהושע העשיל נ"י שפירא תרכ"ב | 1862. שני שערים, שניהם עם דיו אדומה. [1], קלה, כ, ג, פט-קלא דף. כריכת עור מקורית עם פגמים. נקבי עש וכתמים. מצב כללי טוב.
Starting at $100
LOT: 006

Torat Zevach by Rabbi Shlomo Ganzfried—Zhitomir 1869.

A special work for shochtim and bodkim “with halachot of slaughter, kisui dam, treifut of the lungs, nikur, divided intro three sections: Mizbe’ach HaOlah, Yesod HaMizbe’ach, and HaOla Shlema.” By Rabbi Shlomo Ganzfried. Endorsements from Rabbi Shlomo Kluger, Rabbi Meir of Ungvar, the Divrei Haim of Sanz, and more. Printed by Rav Yitzhak Moshe Bakshet. 71 pages. Long introduction with chiddushei denim by Rabbi Shlomo Kluger. Colorful page cuttings, overall very good condition. Stamp on title page: “Rabbi Yaakov Fink.” Back of the title page has stamp: “Asher Yaakov ben Yosef Aharon Toron, shov v’mohel”—Rabbi Yosef Aharon Toron was the Zikaron Yosef, a motz and shov in Zonenfeld-Argentina.
Starting at $70
LOT: 007

Kitzur Shnei Luchot HaBrit (by the Shla). Zhitomir 1871

With the Mahadura Batra and additions by Rabbi Yehiel Michal Epstein. Printed in Zhitomir by Yitzhak Moshe Bakshet. 88 pages. Stains and a few moth holes, small tears, original binding with a leather spine. Overall good condition. Blank front page has the note: “This book belongs to Rabbi Zelig Brindis of Tornopol.”
Starting at $80
LOT: 008

נדיר ושמור: ספר טוביה עם תרגום ללטינית - מהדורה מוקדמת איזנא ש"ב | 1542

ספר טוביה - TOBIAS HEBRAI "בלשון עברי עם העתקה בלשון רומיי בצדו על ידי פאוילי באגיי" חיבור מימי בית שני אותו חיבר כמופיע בתחילתו: "זה ספר טוביה בן חננאל בן גבריאל מזרע אשיל משבט נפתלי... אשר הגלה שלמנאסר מלך אשור יחד עם כל יושבי הגליל..." כתוב בשפה מליצית ועשירה ויש מכלילים אותו ב'כתובים אחרונים' אך באמת תוכנו וטיבו אינם ידועים כל צרכם ואינו נכלל בקרב ספרי הקודש. בדפוס זה עברית ולטינית עמודה מול עמודה, הקדמה ומבוא ארוך בלועזית עם ציטטות שונות בעברית יתכן ומהברית החדשה. בספרייה הלאומית נמצא באוסף נדירים, מהדורה שנייה בדפוס פאולוס באגיוס - איזנא ש"ב | 1542. 24 דף. בעמוד אחרון איור עץ ובעלי חיים עם הכיתוב "כל אילן טוב נושא פרי טוב" ו"עץ חיים היא למחזיקים" וגו'. כריכה ישנה מנותקת, כתמים קלים, מצב כללי מעולה. בשער הטבעה עיוורת סמל עם הכיתוב: "GRENDON KALL 1850", ורישום ארוך בלועזית. הדגשות ורישומים נוספים.
Starting at $900
LOT: 009

ספר יסוד עם חתימה היסטורית חשובה: סט ששה סדרי משנה - מהדורה ראשונה לפירוש הברטנורא ונציה ש"ח-ש"ט | 1548 הערות וחתימות ספרדיות

סט שלם בשני כרכים המכילים את ששה סדרי משנה, "עם פירוש הרב המובהק הגאון כמהר"ר עובדיה מברטנורה...". מהדורה ראשונה לפירוש יסודי זה שהתקבל בכל תפוצות ישראל, והפך ברבות הימים לנכס צאן ברזל בלימוד המשניות - ויניציאה שנת ש"ח והמשכו בשנת ש"ט | 1548. סטפנסקי ספרי יסוד 32. שער נפרד לכל סדר, בעותק זה חסרים שערים לשני סדרים (זרעים ונזיקין), ודף אחרון מסדר נשים, כמו"כ בסוף סדר טהרות 5 דפים שהיו חסרים הושלמו בכתב יד רש"י תואם לצורת הדף המקורית. עג; פז; סו; פה, [1]; צז, [1]; קכו דף במקור. כריכות חדשות, הדבקות בחלק מהדפים, כתמים ונקבי עש, פגיעות בטקסט במס' מקומות. מצב כללי טוב. בשערים ובפורזצים רישומים בכתב ספרדי וחתימות ספרדיות שונות, חלקם מתקופת ההדפסה(!). בגוף הספר הערות ותיקונים בכתב יד, לא נבדקו לעומק. באחד השערים חתימה: "שלמה גאביזון" - ככל הנראה זוהי חתימת ידו (תואמת לתקופה לפי המאפיינים, אולי זוהי חתימתו היחידה הידועה) של רבי שלמה גאביזון (נפטר לפני שס"ח), גאון מובהק מגדולי רבני מצרים בקהיר, שאסר על הקראים להתגייר (הרדב"ז חלק עליו והיתירם). בשו"ת מהר"ם גאויזון מובאות מתשובותיו וכן נזכר בספר הדרשות של רבי חיים חברייא. חתימות נוספות: - הצעיר יהודה בן היקר רבי מצליח - יחיא יוסף נקאש - זה הספר שלי אני הצעיר יהודה פר...[חתוך] - יוסף אלעמסי - יוסף אלקבץ - יחזקאל מנזלי...? - חיים כהן - רישום בתב יד תימני: נולד... מעודד הכהן בן סעדיא הכהן... שנת א' תתקמ"ו [לשטרות = שצ"ה לב"ע]. - סעדיא הכהן - יוסף אבו...?
Starting at $1200
LOT: 010

Perfect, preserved copy: Sefer Kol Bo—early edition, Venice 1567

Foundational work of halacha and minhagim from the Rishonim. Author’s name is unknown. Early edition printed by Giorgio di Cabali. Woodcarved engraving on the cover, 158 pages. Repairs to the cover page and other places, stains, leather spine, generally good condition. Somewhat erased stamp of ownership: “Yisrael Shalom … Yamtzik-?” The Kol Bo is a foundational work of halacha well-received among the Jewish people. It deals with: Brachot, Tefilot, Minhagei Shabbat and Chagim, marriage, money issues, food, and minhagim of mourning. Includes some of the earliest exegeses on the Haggadah of Pesach. Attributed to the Ribash, though HaHida rejects this. There are those who say that Rabbi Aharon HaKohen of Lunel (the Ro’e) wrote the work. In the book Koreh HaDorot there is the claim that a wise woman wrote the book.
Starting at $400
LOT: 011

Masechtot Me’ilah Kinyan, Middot, Tammid of the Talmud Bavli. Krakow 1605.

Masechet Me’ilah “and Kinyan, Middot, Tammid with Rashi’s commentary and Tosafot and commentary on the Mishnayot of the Rambam as printed in the capital of Venice … with the nice lettering and ink and paper…” printed in Krakow. 38 pages. New leather binding with gold, moth holes and stains, light tears, overall good condition. The body of the work has a number of notes and corrections in an old Sefardi handwriting.
Starting at $800
LOT: 012

טור חלק אבן העזר עם פירוש בית יוסף - קראקא שע"ה | 1615

ספר אבן העזר מארבעה טורים, לרבינו יעקב בן הרא"ש עם פירוש בית יוסף לרבינו יוסף קארו מצפת זיע"א. נדפס קראקא שע"ה | 1615. עם הקדמת בעל הטורים ומרן ה'בית יוסף', קס דף ללא המפתחות. מעט נקבי עש, כריכה ישנה, כתמים, שער וכמה דפים משוקמים מקצועית, מצב כללי טוב. בשער רשיום: "קניתי הק' יוסף סג"ל".
Starting at $800
LOT: 013

צוואה יקרה [לבעל יסוד ושורש העבודה] - דפוס בק ירושלם תרכ"ד | 1864

צוואה יקרה לרבי אלכסנדר זיסקינד זצ"ל בעל יסוד ושורש העבודה, בדפוס רבי ישראל בק ירושלים תרכ"ד - 1864. שושנה הלוי ספרי ירושלים הראשונים מס' 100. כ' דף. הדפים נחתכו בדפוס בגודל לא אחיד. קרע והדבקה בדף השער. מעט כתמים ופגמים קלים. מצב כללי טוב.
Starting at $200
LOT: 014

Nice copy with a yechus of ownership: Heichal HaKodesh, an early work of kabbalah. First edition, Amsterdam 1653

“Exegesis on the order of prayers for the whole year and their secrets and kavanot” by Rabbi Moshe ben Maimon, known as the Elbaz. An important, foundational work quoted widely, on the kavanot of prayers and the halachot according to the kabbalah prior to that of the Ari, based on the Zohar. Brought to printing (with the addition of a long introduction and a rhyming poem on the 10 Sefirot with an acrostic of his name) by the kabbalist who fought Shabtai Zvi-ism, Rabbi Yaakov ben Aharon Sasportas, with notes from the kabbalist Rabbi Aharon HaSabuni. 7, 76 pages. New binding, repaired cover (defective), tape and a small tear in the margins of p. 2, stains and defects on some pages but otherwise in perfect condition, very good overall condition. The cover has an old signature of ownership from the period of the book’s printing: “I the young Yom ben Harush”—probably referring to Rabbi Yom Tov ben Harush the First of Morocco, who lived in the 17th century in Sefrou (Morocco). Malchei Rabanan features an old pamphlet in his handwriting with his chiddushim. The page after the introduction has a note of ownership: “I the purchaser, Yehuda Deloya” and “I the young Mordechai ben Yehuda Deloya, I the young Masoud Bonan.” Rabbi Yehuda ben Rabbi Mordechai Deloya and his father were both sages of Marrakesh. The author, Rabbi Moshe ben Maimon Elbaz, lived in the mid-sixteeenth century. He lived in Taroudant, Morocco, where he began writing his book in 1575, in parallel with the work of the Ari and his students, which shows why his work is not based on that of the Ari. His students reference him with great respect, which testifies to the group of kabbalists in the area who were led by him. His students seem to have included: Rabbi Yehuda Chanin (the Minchat Yehuda and Sefer HaOhr and more), Rabbi Yitzhak HaKohen (the Ginat Bitan) and Rabbi Yaakov Ifergen (the Perach Shushan) and more. See Otzar Sifrei Chochmei Morocco, p. 96.
Starting at $200
LOT: 015

Sha’ar Orah (Sha’arei Orah)—Zolkva, 1739

An ancient kabbalistic work “authored by the sage Kabbalist Yosef ben Giktiliya.” [2], 86 pages. Tape and repairs to a number of pages, number of places have light damage to text. Some moth holes and stains, signs of use. New binding, inscribed. Generally good condition.
Starting at $100
LOT: 016

Handsome copy: Book of Psalms with the commentary Chazeh Zion by the Mishnat Chassidim. First edition from the author’s lifetime; Livrno 1742

“A Pardes commentary on every letter and space in Psalms, done with great precision…” by the kabbalist Rabbi Emmanuel Hai Riki, the Mishnat Chassidim. The commentary appears around the chapters of the Psalms. First edition from the author’s lifetime. 138, [2] pages. The title page features an engraving with the author’s symbol: a lion with wheat in his mouth. At the end is an emotional kina with rhymes from after the author’s death (it seems that printing ended about a year after the date featured on the cover, after the author’s death, or this page was added to the copy later), as well as words from the author’s son, Rabbi Avraham Shmuel, who talks about his father’s death at the hands of non-Jews abroad, and a description of the mysterious dream that he dreamt and which was revealed in his writings, in which it was revealed to him that he was a gilgul of the soul of the Tana Rabbi Yehuda ben Baba, one of the 10 Martyrs. Professional restoration to the title page and some pages, most without any damage to text. Stains; new handsome binding with leather, gilded inscriptions. Overall good condition. The dayan kabbalist Rabbi Refael Emmanuel Hai Riki (1687-1743) became famous for his work the Mishnat Chassidim, an important work of kabbalah printed twice during his lifetime and then in many more editions. He was praised around the world. He authored many other books including Aderet Eliyahu, Hon Ashir, and more. His home in Jerusalem was later used by Rabbeinu Haim ben Atar for his known yeshiva, Knesset Yisrael.
Starting at $800
LOT: 017

Maggid Meisharim, by the Beit Yosef—kabbalah. Early edition, Zolkva, 1773

Maggid Meisharim on the Torah, with “exegesis on sodot discovered by a simple man, the gaon Yosef Karo.” 56 pages. Tears in the margins of the title page and more pages. Few moth marks, stains. Old binding partially detached. Overall good condition. The back of the binding has a sticker testifying that this copy was saved from destruction during the Shoah in Poland. The title page has a note of ownership: “Yisrael Zvi ben Yitzhak.” And “Yosef Shochet.”
Starting at $100
LOT: 018

ספר התמונה - קבלה מהדורה ראשונה קארעץ תקמ"ד | 1784

ספר התמונה, ספר קבלה קדמון על סוד תמונת האותיות "מיוחס לרבי נחוניא בן הקנה ולרבי ישמעאל כהן גדול עם פירוש ממקובל גדול הנכתב בצידו". ובסופו "סוד שם המפורש" - מהדורה ראשונה קוריץ תקמ"ד | 1784. רשימת דפוסי קארעץ מס' 18 (בתוך: מחקרים ביבליוגרפיים - אריה טויבר ירושלים תרצ"ב). [1], עו דף. עותק חסר דפים ז-ח, כז-לג. דפים עה-עו כפולים. תרשימים קבליים. מודפס על נייר עבה ומשובח. כריכה עתיקה עם שדרת ופינות עור יתכן ואף מקורית עם פגמים. קרע בדף מא. נקבי עש. כתמים. מצב כללי טוב.
Starting at $300
LOT: 019

ספר ציוני - קארעץ תקמ"ה | 1785

ספר ציוני, "פירוש על התורה על דרך האמת [עפ"י קבלה] להחכם השלם הקדוש רבי מנחם ציוני בן מהר"ר מאיר זלה"ה ממדינת שפיירא... נדפס פה ק"ק קארעץ" - קוריץ תקמ"ה | 1785. רשימת דפוסי קארעץ מס' 41 (בתוך: מחקרים ביבליוגרפיים - אריה טויבר ירושלים תרצ"ב). צב דף. מודפס על נייר עבה ומשובח. נזקי עש בעיקר בקצוות ובשולי הדפים. כתמים. מצב כללי טוב.
Starting at $200
LOT: 020

Sefer HaKaneh on the mitzvot—a work of kabbalah, first edition Poritzk, 1786. A Chassidic edition published by Rabbi Shlomo Levitzker

An important work of kabbalah published under a name many claim to be pseudonymous—Rabbi Even Gador Kaneh, writer of HaPliya. [1], 130 pages. Printed by Rabbi Shlomo (Rabbi Shlomo Levitzker was a sduent of the Maggid and an important writer and transmitter of his philosophy) and Rabbi Elimelech of Poritzk. Endorsements from rabbis of Ostraha and Brazov. Kabbalistic illustrations of the sfirot and more, as well as the piyyut “HaAderet v’haEmunah Le’Hayei Olamim” with interesting changes in wording. Stains and tape, moth holes and tears, rebound. Overall good condition. Title page has notes in a Sefardi handwriting. The first page has stamps: “Yeshivat Beit Yehuda Uleil Tituan.” At the end are stamps of a Beit Midrash in Tolna(?).
Starting at $400
LOT: 021

Midrash LaPerushim (kabbalah). First edition, author’s lifetime, Zolkva 1800. Meyuchas copy.

Sefer Olam HaGadol “also called Midrash LaPerushim”, 70 droshim and commentaries organized according to the introductions of the Arizal on the pasuk “Vayavo Yaakov Shalem, etc.”. By Rabbi Eleizer Fischel ben Rabbi Yitzhak (the Maggid Meisharim of Brody). Interesting kabbalistic work written during his youth and added to over time, with three additional introductions, one long and filled with rhymes. [1], 136 pages. Partially missing copy, missing the last page of the author’s apology and one endorsement, and three additional page with the introductions. Title page in red ink, the end has an index, endorsements from Rabbi Zvi Hirsch Meizlish, Rabbi Meir of Brody, and more. Tape on the back of the title page, large stains in the bottom half of the page, moth damage in a bunch of pages, rebound, overall fine condition. Signatures of ownership on the title page: “Moshe Dov Beer ben Natan…?” and an important stamp: “Meir ben Rav Yaakov Shik, Av Beit Din of Onod and the Galil” and a handwritten signature, see below. Dedication: “Doron Darsha from Rabbi Yosef of Riske.” Rabbi Haim Meir Shik (1870-1931) was the son of Rabbi Yaakov (the Yisharesh Yaakov). He was a student of the Shabas, in his first marriage was the son-in-law of Rabbi Yaakov Yosef Katz of Onod and succeeded him in 1890. In his second marriage he was the son-in-law of Rabbi Yosef Shlomo Reinitz of Mishkoltz. He established the Yeshiva LeLimmud Torah u’Melacha (where students studied tailoring, carpentry, and shoemaking). His sons were Rabbi David Yosef of New York, Rabbi Moshe Natan of Pest, Rabbi Shmuel of Pinzehali. His sons-in-law: Rabbi Yehezkel Feivel Donata (his successor in Onod), and Rabbi Avraham Yosef Liechtenstein of Niroshad.
Starting at $160
LOT: 022

תיקוני הזוהר מהדורה חסידית עם חלוקה לימי הרחמים וסליחות - דובנא תקצ? | 1830? מהדורה נדירה מדפוס נדיר

ספר תקוני הזהר "שחבר התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי... בתוספת מרובה על הראשונים... ולזכות הרבים אנכי תקנתי מיום אל יום לחדש אלול עד יום הכיפורים דבר יום ביומי שספר התיקונים מסוגל לתיקון הנפש כנודע ליודעי חן". תיקוני זוהר מחולק לפי ימות חודש אלול עד יום כיפור ולא לפי הספר של התיקונים כפי שהוא ברוב הספרים. בסופו נוספו עוד "פירוש על קצת מאמרים" מהמהרח"ו ועוד "קצת כללים לחכמת הקבלה מהאר"י" - דובנא (לפי התקליטור יתכן ונדפס בזולקווא) ללא ציון שנה עפ"י הספריה הלאומית שם מקוטלג ספר זה במדור נדירים נדפס כנראה סביב שנת תק"צ [1830]. [1], פ דף. נזקי עש קלים. כתמים וסימני שימוש. כריכה חדשה. פגמים קלים. מצב כללי טוב. מהדורה חסידית: בקרב חסידים נהגו לומר בימי הרחמים והסליחות לפי סדר מסוים, כך גם בחסידות שונות ובהם בחב"ד. וכך נאמר מפי הרבי רבי מנחם מענדל מליובאוויטש (תורת מנחם כרך לד עמ' 303-302): אמירת תיקוני זוהר בימי הרחמים והסליחות - ישנו מנהג שהובא בספר "כסא מלך" [ספר שהובא כמה פעמים במאמרי רבנו הזקן, והצ"צ מרבה להביאו באור התורה, וביותר – במאמרי הצ"צ שלא נדפסו עדיין, כך, שהוא בודאי בר סמכא וכו'], שבמשך הארבעים יום שמר"ח אלול עד יוהכ"פ לומדים בכל יום תיקוני זוהר. ובכמה מדפוסי התקו"ז נדפס הסדר שצריכים ללמוד בכל יום. חיפשתי במקומות שונים אם התקבל מנהג זה בקרב חסידי חב"ד, ולא מצאתי ראי' לאחד משני הצדדים, עד שמצאתי שבשיחה הנ"ל (שבה מתאר כ"ק מו"ח אדמו"ר את חודש אלול בליובאוויטש) נאמר בזה"ל: "אחדים אומרים תהלים, אחרים לומדים חסידות, אחרים אומרים תיקוני הזוהר, ואחרים עומדים או יושבים ומתפללים". ולכאורה, מדוע נקט תיקוני זוהר דוקא? – חודש אלול הוא הזמן המתאים ללמוד שער התשובה, דרך חיים וכדומה, וגם אם לומדים זוהר – מדוע דוקא תיקוני זוהר, ולא את ספר הזוהר עצמו? – ומזה מוכח, שהמנהג הנ"ל שבספר כסא מלך (לימוד תיקוני זוהר בחודש אלול) התקבל גם בליובאוויטש. – אין פירוש הדבר שחייבים ללמוד (או עכ"פ לומר) תיקוני זוהר, אבל בכל אופן, הרי זה מנהג מקובל בקרב חסידי חב"ד.
Starting at $140
LOT: 023

נדיר במיוחד: ספר יונה עם פירוש רש"י אברבנאל ועוד - ליפסיא [לייפציג] תמ"ג | 1683

Jonas illustratus... cura atque studio Frid. Alb. Christiani, Judaei Conversi - ספר יונה עם תרגום יונתן מנוקד, מסביבו מסורה קטנה וגדולה ופירושיהם של רש"י, אבן עזרא, רד"ק ואברבנאל. בשולי הספר לקסיקון עברי-לטיני קצר. שני שערים, עברי ולטיני. ושיר בעברית לכבוד הבחורים המשכילים שסייעו להוצאת הספר (שמות הבחורים בלטינית), מאת 'המעתיק' המומר F.A.C. [פרידריך אלברכט כריסטיאן - המומר ברוך בן משה מפרוסטיץ] - לייפציג דפוס דפוס יושטינוס בראנד תמ"ג | 1683. [3], 83; [17] עמ’, 15.5 ס"מ. כתמי זמן. הדבקות וחיזוקים לחלק מהדפים עם פגיעות קלות בטקסט. כריכה מאוחרת יותר. מצב כללי טוב.
Starting at $200
LOT: 024

Foundational work: Darchei Moshe by the Rama on the Tur Yoreh De’ah. First edition, Zulzbach, 1692.

By Rabbeinu Moshe Isserlish (the Rama of Krakow). With the glosses “Orech Mishor” by Rabbi Yochanan ben Meir of Kremnitz. [2], 106 [supposed to be 109] leaves. Stefanski Sifrei Yesod 154. Endorsements from rabbis of Poznan, Kalish, Mastrich, Prague, Frankfurt, and more. Title page detached, few moth marks, stains, brown paper in some places, worn binding, leather spine, overall good condition.
Starting at $240
LOT: 025

שו"ע אבן העזר מהדורת כיס - אמשטרדם תנ"ח [נחת] | 1698

שולחן ערוך מטור אבן העזר עם הגהות הרמ"א ובאר הגולה, שני שערים, הראשון באיורי מלאכים כרובים, מעטפת פרגמנט לשמירה, מהדורה יפה ומיוחדת בדפוס המשובח של הבחור עמנואל בן יוסף עטיאש - אמשטרדם תנ"ח | 1698. [אודות הסגולה שבספרים שנדפסו בשנה זו ראה מורשת מכירה זו פריט מס' 059]. [1],קפ,[1] דף. כריכה ישנה שדרת ופינות עור, קדמית מנותקת, כתמים, שיקום מקצועי בקצת דפים, מצב כללי מצוין.
Starting at $100