ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 41 - 21.04.2021

המכירה והתצוגה המקדימה בבית מורשת רח' הרב קוק 10 בני ברק

התצוגה תתקיים בימים א'-ג' ו'-ח' באייר, 18-20/04

המכירה ברצות ה' ביום רביעי ט' באייר תשפ"א, 21/04/2021 בשעה 19:00 (שעון ישראל)

להשתתפות ולצפייה אונליין במכירה: https://moreshet.bidspirit.com

 

ניתן להשאיר הצעות מראש או להירשם להצעות טלפוניות במשרדנו

טלפון: 03-9050090

פקס: 03-9050093

וואטסאפ: https://wa.me/97239050090

דוא"ל: moreshet.auctions@gmail.com

 

The auction and preview In the Moreshet of 10 Harav Kook Street, Bnei Brak

The preview by prior arrangement only according to the instructions of the Ministry of Health)

The auction will be in Wednesday, April 21, 2021 at 19:00 (Israel time)

To participate online and watch the auction: https://moreshet.bidspirit.com

    

For inquiries, absentee bids, and live telephone bid requests please contact us in our office

Tel: 972-3-9050090

Fax: 972-3-9050093

whatsapp: https://wa.me/97239050090

Email: moreshet.auctions@gmail.com

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 001

ספר שני לוחות הברית חלק א' - ז'יטומיר תרי"ז | 1857

ספר שני לוחות הברית, מאת הגאון רבי ישעיה הלוי הורביץ המכונה על שם חיבורו זה "השל"ה" זיע"א. חלק א' בדפוס האחים שפירא - ז'יטאמיר תרי"ז | 1857. שצג דף. חסר השער. נכרך מחדש, קרעים וכתמים, הדבקות אחדות, מצב כללי טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 002

תקוני זהר עם הסכמת האדמו"ר רבי אהרן מטשרנוביל - דפוס שפירא זיטאמיר תרכ"ה | 1865

ספר תקוני הזהר, בדפוס השותפים נכדי הרב מסלאוויטא ר' חנינא ליפא ור' יהושע העשיל שפירא - זיטאמיר תרכ"ה | 1865. הסכמה מאת האדמו"ר רבי אהרן מטשרנאביל זצ"ל. [2], קפב דף. שער בדיו אדומה, נקבי ונזקי עש, כתמים וסימני שימוש רבים, הדבקות בשער ועוד, מצב כללי בינוני.
החל מ $200
פריט מס' : 003

חומש בראשית עם תפילות – דפוס שפירא זיטאמיר תרכ"ה | 1865

חומש בראשית חלק ראשון מן חמשה חומשי תורה עם עברי טייטש עם תפילות לשבת בדפוס השותפים נכדי הרב מסלאוויטא הרבני מהו' חנינא ליפא והרבני מהו' יהושע העשיל שפירא. בדף יד' בסופו מופיע "מי שברך להקיסר יר"ה - אלכסנדר ניקאלאייאוויטש" ואשתו ובנם יורש העצר. רכד, טז דף. 20 ס"מ, חסר דף ט"ו (דף אחד לפני הסוף) במקומו נמצא דף אחר מתפילת מוסף לא קשור, מצב טוב, קרעים קלים ללא חסרון. כתמים, חור עש בודד, כריכה מקורית בלויה.
החל מ $120
פריט מס' : 004

מחזור לראש השנה ויום כפור נוסח ספרד - זיטאמיר תרל"א | 1870

מחזור גדול מידות, "לראש השנה ויום הכפורים כמנהג רייסין וליטא פולין פיהם ומעהרין עם פירוש לשון הקודש ועם פירוש לשון אשכנזי המועתק ללשון מדברת הנהוג בינינו ובנקודות... נוסח ספרד חלק ראשון בדפוס הרבני מהורר יצחק משה באקשט נ"י בזיטאמיר" תרל"א | 1870. דפוס דומה למתכונת דפוסי שפירא. שער בדיו אדומה, קנד דף. דפים משוקמים בעיקר בהתחלה, כתמים וסימני שימוש רבים, כריכת עור חדשה מפוארת, מצב כללי טוב.
החל מ $400
פריט מס' : 005

חדוות יעקב - זיטאמיר [באקשט] תרל"ג | 1873

ספר חדוות יעקב חידושים על התורה לפי סדר פרשת השבוע, רבי יעקב המכונה יאקב בן התורני יהודה יידל מדעסא. בדפוס הרבני מוה' יצחק משה נ"י באקשט. זיטאמיר תרל"ג. לה דף. 16 ס"מ, מצב טוב מאד, כריכה חדשה.
החל מ $80
פריט מס' : 006

ספר בן המלך והנזיר - זיטאמיר [באקשט] תרל"ג | 1873

ספר בן המלך והנזיר מאת רבי אברהם הלוי אבן חסדאי. מוסר בצורת משלים. בדפוס יצחק משה באקשט, זיטאמיר תרל"ג - 1873. אבן חסדאי כינה את חיבורו בשם "רווח והצלה", אולם השתרש בציבור בשם "בן המלך והנזיר". תוכנו: סיפור על בן מלך אשר פוגש במקרה בחכם אשר מסביר לו את עיקרי האמונה והחכמה. הספר בן המלך והנזיר נדפס לראשונה בקושטא בשנת רע"ח. ומאז נדפס במהדורות רבות. עב דף, 16 ס"מ, מצב טוב מאד, כריכה מקורית. כתמים קלים.
החל מ $90
פריט מס' : 007

תורת רבי פנחס מקוריץ: ליקוטי שושנים / דברים נחמדים כרוכים יחד - חסידות זיטאמיר (באקשט) תרל"ז | 1877

ספר ליקוטי שושנים, ליקוטים שונים מרבי פנחס מקוריץ. אמרות אלו מצוטטות רבות בכל ספרי החסידות ושגורים בפי עובדי ה' "אמר רבי פנחס מקוריץ". בדפוס הרבני מוה' יצחק משה נ"י באקשט. זיטאמיר תרל"ז. בדף ב' קיימת הגהה קטנה, בדף הפורזץ אקס ליבריס גדול ויפה "אבא בן אלעזר בורנשטיין". יג דף, 18 ס"מ, מצב טוב, כתמים. כרוך עם ספר דברים נחמדים מרבי פנחס מקוריץ, ליקוטי דברי תורה שונים, בדפוס הרבני מוה' יצחק משה נ"י באקשט. זיטאמיר תרל"ז. ו דף. 18 ס"מ, מצב טוב, כתמים.
החל מ $150
פריט מס' : 008

זבח פסח - לאדינו – איזמיר תרכ"ד | 1864

ספר זבח פסח, סדר אמירת קרבן פסח עם האגרת המפורסמת של המקובל רבי שמשון מאוסטרפולי, עם הקדמה ודינים בלאדינו. יח דף. 16 ס"מ. מצב בינוני, קרעים עם חסרון בטקסט.
החל מ $100
פריט מס' : 009

לוט 6 ספרי תפילה ועוד מדפוסי המזרח - תרכ"ז ואילך

1. חק לישראל ספר במדבר - ליוורנו תרנ"ה. בתחילתו "נסחי דווקני" נוסח כוונות פשוטות. רישומים שונים: "ש'ד צה"ל 30 לוד כהן יצחק א מנחם אב תשל"ו". ורישומים נוספים. דפים מנותקים. 2. ספר כפור תמים "סדר תפלה ליום הכפורים כמנהג ק"ק ספרדים ומנהגי בגדאד ואגפיה" ב' חלקים נפרדים, חלק ראשון ללא שער - בגדאד תרפ"ח. 3. סדור מנחת ירושלם, מנחה וערבית לחול ולשבת, כמנהג בגדאד, - בגדאד תש"ה. מהדורת כיס. בגב השער "שויתי" עם מנורה וכו'. 4. ספר כפור תמים "סדר תפלה ליום הכפורים כמנהג ק"ק בגדאד ואגפיה" חלק ראשון, - בגדאד תרס"ז. רישום בעלות בכתב ספרדי בשער. 5. ספר זבחי תרועה, הלכות זבח ובדיקת הריאה, מאת רבי שלמה בן שלום זרקא זצ"ל - ליורנו תרכ"ז. כריכה ישנה חצייה קטיפה שחורה. 6. ספר עולת היום, "סדר תפלות שמ"ע כמנהג ק"ק ספרדים" בשער חותמת "הוצאת חורב ואוצר התורה ניו יורק" ללא ציון שנ דפוס. בפורזץ חותמת: "מחלקת העליה של הסוכנות היהודית מחנה הבבלים המדור לחינוך ותרבות - טהראן". רישום בכתב ערבי. מצבים שונים, פגעי זמן, מצב כללי טוב. לא נבדקו לעומק.
החל מ $50
פריט מס' : 010

ברכת מועדיך לחיים ח"ב לרבי חיים פאלאג'י - מהדורה ראשונה אזמיר תרל"א | 1871

ספר ברכת מועדיך לחיים, דרשות, מאת רבי חיים פלאג'י, איזמיר תרל"א - 1871. ספר ברכת מועדיך הינו הספר האחרון משמונים הספרים אותם הספיק הכף החיים להוציא בימי חייו, בספר קובץ דרשות אותם נשא המחבר במועדים ובימים טובים. [2], קנט דף, מצב טוב מאד, כתמים. רבי חיים פלאג'י (תקמ"ח - תרכ"ח). מגדולי האחרונים. רב, פרשן, פוסק ומקובל. בשנת תקצ"ז [1837] נתמנה רבי חיים לאב בית דין הגדול באיזמיר שמנה 45 רבנים, ובשנת תרט"ו [1857] התמנה למשרה הרמה היותר באיזמיר 'חכם באשי' (רב ראשי), ולאחר כשנה אף אושר מינויו על ידי הסולטאן עבד אלמגי'ד הראשון באישור מלכותי "נישאן" ובכך ניתנו לו סמכויות לשפוט, להוציא לפועל את פסקיו, והופקדה בידיו שלטונה של הקהילה היהודית כולה. רבי חיים התפרסם בספריו הרבים, כ-80 במספר, אותם התחיל לכתוב בגיל 16 ואשר עוסקים בקשת רחבה של נושאים: 7 חיבורים על התנ"ך, 9 חיבורים על התלמוד, 15 ספרי מדרשים ודרושים, ספרי מוסר ו24 חיבורים בהלכה, קבלה, שו"ת וספרים רבים נוספים. בסיום כתיבת כל ספר, היה עורך רבי חיים סעודת מצווה והיה מחלק את ספריו ללא תמורה. את ספריו לעולם לא מכר.
החל מ $100
פריט מס' : 011

חיים עד העולם - אזמיר תרמ"ח | 1888

ספר חיים עד העולם, דרשות לשבת תשובה שבת הלבשה שבת זכור ושבת הגדול. מאת רבי חיים ביז'ה אב"ד תירייא, אזמיר שנת תרח"ם, בדפוס רבי חיים אברהם דש"ן, הספר מעוטר בהסכמתו של רבי אברהם פלאג'י. [1], קל דף. מצב טוב, קרע עם חסרון בדף אחרון.
החל מ $80
פריט מס' : 012

פולמוס: שתי ספרים "קול צעקת הרועים / "קול תחנה קול טחנה" אודות פולמוס כשרות רחיים הסילאנדרי

שתי ספרי פולמוס אודות כשרות טחינת חיטים למצות בריחיים של קיטור [סילאנדרי]', ספר קול תחנה קול טחנה, והספר שיצא כמענה - קול צעקת הרועים. רקע: בתחילת המאה העשרים עם התפשטות המצאת מנוע הקיטור, החלו בריכוזי היהודים בארצות אפריקה להשתמש בריחיים של קמח המופעלים בכח הקיטור, היו מגדולי ישראל שאסרו את הריחיים הללו מחשש שאי אפשר לנקות אותם כדבעי, מנגד יצאו רבנים רבים והעניקו הכשר לפעילותם של המטחנות, פרשה זאת עוררה סערה רבה, שני הצדדים הוציאו ספרים לחיזוק טענותיהם, עם האוסרים נמנה הרב רבי חיים יוסף מאמאן והוא הדפיס בירושלים בשנת תרע"ב את הספר "קול התחנה קול הטחנה" בו האריך לאסור את אותם הריחיים, נגד ספר זה הוציא הרב רבי אליהו בן גיגי את הספר "קול צעקת הרועים" בו הוא מאריך בתיאור עובדתי ותשובה הלכתית להתירם. תיאור הספרים: א. קול התחנה קול הטחנה מאת רבי חיים יוסף מאמאן, מהדורה יחידה, ירושלים תרע"ב | 1912 [6], 8 עמ', פח, [2] דף. נקבי עש בודדים וזעירים, קרע ללא חסרון בדף טו, כללית מצב טוב מאד. ב. קול צעקת הרועים מאת רבי אליהו בן גיגי, מהדורה יחידה, תונס תרע"ה | 1915 [4], רסה דף, נקבי עש בודדים וזעירים, מצב טוב מאד.
החל מ $100
פריט מס' : 013

לוט 3 ספרים מדפוסי נא אמון מצרים תרל"ח-תרס"א | 1878-1901

לוט ספרים שנדפסו בנא אמון [אלכסנדריה - מצרים] 1. ספר פרקי אבות עם פירוש בלשון ערבי (ערבית יהודית באותיות עבריות) מאת רבי דוד הנגיד בן רבי אברהם בן הרמב"ם - מהדורה ראשונה - תרס"א | 1901. [3], קז דף. בדף הראשון תחריט עם "צורת רבינו הרמב"ם". שער צבעוני, משוקם עם חסר, דפים ראשונים מנותקים, כתמים שונים, פרימה בשדרה, מצב כללי טוב 2. שו"ע יורה דעה עם פירוש "ראשי בשמים" לרבי דוד בן רבי שלמה מזרחי זצ"ל בעל "שתילי זיתים", ו"שושנת המלך" לרבי יהודה משה רצאבי הי"ו. מהדורה ראשונה - תרנ"ה | 1895. [2], עו, צד דף. דפים מנותקים, כריכה מנותקת, כתמים כהים ממוקדים בשליש אחרון, ללא שדרה, מצב כללי בינוני. 3. ספר מנורת המאור הקדמון לרבי יצחק אבוהב הספרדי זצ"ל, עם פירוש נפש יהודה לרבי משה פרנקפורטר דיין ק"ק אמשטרדם זצ"ל. נדפס תרל"ח | 1878. רל דף במקור, עותק זה חסר דף אחרון. דפים אחרונים מנותקים, כריכה מנותקת חלקית, שער מנותק, הדבקות בשער ודפים נוספים, מצב כללי בינוני.
החל מ $50
פריט מס' : 014

יוסף חן דרושים מרבי יוסף נחמיאש - תוניס תרע"ה | 1915

ספר יוסף חן דרושים שונים וכן על פרשיות התורה, מאת רבי יוסף נחמיאש, בתחילת הספר שמות רבים מערים שונות אשר תרמו להדפסת הספר, תונס תרע"ה. נדיר! [2], ו, ג, [1] עמ', עח דף, ד עמ'. 21 ס"מ. נקבי עש בודדים וזעירים, כתמים, מצב טוב, לא כרוך.
החל מ $50
פריט מס' : 015

ספר הישר לרבינו תם - ירושלם תרכ"ד | 1864 עותק מיוחס

ספר המוסר היסודי ספר הישר המיוחס לרבינו תם בעל התוספות זצ"ל, נדפס בירושלם תרכ"ד | 1864. מח דף. קרעים וכתמים, קרעים בשולי השער, כריכה בלויה ופגומה, מצב כללי טוב. בשער רישום בעלות: "הק' אהרן משה בהרי"ק שפירא נ"י" ראה להלן. רישומים רבים של "חיים ישראל הלטובסקי בעיה"ק ירושלים". החסיד הנודע רבי אהרן משה שפירא (תר"א - תרע"ג) מחסידי האדמו"ר ה"בית אהרן" מקרלין זצ"ל. זכה להערכה רבה מצד אדמו"רי קרלין ואף בדורות שלאחריו נישא שמו לתהילה, ממייסדי השוהל של חסידי קרלין בעיר העתיקה בירושלים, אביו רבי יעקב קאפיל מחברון היה מקורב להאדמו"ר בעל ה"חידושי הרי"ם" מגור זי"ע [ואף כונה על ידו "יוסף הצדיק" משום ניסיון גדול שעמד בו], בן הגאון רבי זאב המכונה ר' וועלוול חריף מטיקטין מצאצאי המגלה עמוקות זי"ע. רבי אהרן משה היה חתנו של רבי אלעזר נתן כהנא שפירא. (מקורות: די ברכה און שטוב 265) החסיד רבי חיים ישראל הלטובסקי בן החסיד הנודע מקרלין רבי יהושע העשיל הלטובסקי זצ"ל.
החל מ $70
פריט מס' : 016

לוט ספרי קודש ותפילה מדפוסי ירושלים

1. אוצר הארץ "שבחי ארץ ישראל חבתה שייכותה לישראל גאולתה ובנינה כיום זה בתורה נביאים וכתובים... בספרי חכמה וחסידות..." הוצאת כנסת ירושלים - תרפ"ו. בסופו מפת הארץ מקופלת, בדיו כחול. נקבי עש. 2. שלש מגילות "שנוהגים לקרותם בפסח בשבועות ובסכות שיר השירים, רות, קהלת" עם מפרשים ו"תפסיר ערבי של רבינו סעדיה גאון ז"ל שלא נדפס עד היום". נדפס בירושלם תרע"א. ללא כריכה, דפים מנותקים, לא נבדק לעומק. 3. ספר הזהר, חלק ויקרא במדבר דברים, נדפס בירושלים תשט"ו. כריכת עץ ישנה, חיתוך דפים צהוב, שני שערים. 4. תכלאל עם ספר עץ חיים, חלק שני, עם אגדתא דפסחא, מהדורה ראשונה - ירושלם תרנ"ד, [בקולופון תרנ"ח]. כריכה עתיקה מנותקת חלקית, שדרת עור פגומה. מצבים שונים, פגעי זמן וכתמים, מלבד המפורט לעיל מצב כללי טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 017

חוברת נדירה הספד על ארבעה ראשי ישראל - ירושלם תרנ"ו | 1896

חוברת "דרוש כבוד התורה והספד על ארבעה ראשי ישראל" והם הגאונים: רבי יצחק אלחנן ספקטור מקובנא, רבי ירוחם ארי' ליב ממינסק, רבי ארי' ליב מברעזע בן רבי ישראל מסלנט ורבי ארי' ליב מהוראדנא זצ"ל. אשר נאמרו ע"י המחבר רבי ישראל בנימין לביא המכונה לעמפערט בעל "משמיע ישועות" ו"אור מתוק". ביום ג' אייר תרנ"ו, בבית הכנסת חורבת רבי יהודה החסיד, את ההספד מסר כמופיע בהתחלה, בפקודת המהרי"ל דיסקין זצ"ל. מהדורה ראשונה יחידה? ונדירה - ירושלם תרנ"ו | 1896. ו דף מלבד המעטפת. כתמים, אכול מעט בקצה, מצב כללי טוב.
החל מ $70
פריט מס' : 018

כרך עם גיליונות "אור תורה" - ירושלם תרנ"ז-תרס"א | 1887-1901 העותק של ראש ישיבת שער השמים

כרך המכיל 12 גיליונות "אור תורה" "יכלכל בקרבו חדושי תורה, שאלות ותשובות, הנובעים מגלת עליות חקרי לב גאוני הזמן שליט"א, בארץ ובחו"ל" גיליונות איכותיים בעריכת אברהם אהרן זוננפלד, נועדו לצורך הכנסות להחזקת ת"ח ע"י חברת "תומכי תורה הכללית", ירושלם תרנ"ז-תרס"א | 1887-1901. כריכה ישנה שדרת עור, דפים אחדים מנותקים, כתמים, מצ כללי טוב. חתימות ורישומים המעידים כי עותק זה היה שייך להגאון רבי אפרים שמואל לרנר זצ"ל. הגאון המקובל רבי אפרים שמואל לרנר (תרל"ט - תשכ"ב) בן רבי מרדכי. כיהן כראש ישיבת המקובלים האשכנזית "שער השמים" בירושלים, ממקימי שכונת שערי חסד בירושלים, מייסד בית הכנסת הגר"א בשכונה ואף שימש כחזן בו רבות בשנים.
החל מ $100
פריט מס' : 019

ספר בית יצחק עם השער הצבעוני הנדיר - ירושלם תר"ע | 1910 העותק של ראש ישיבת שער השמים

ספר בית יצחק על התורה, מאת רבי יצחק מווילנא זצ"ל, חיבור המאגד דברי תורה ששמע המחבר בשם גאוני עולם, מהדורה ראשונה - ירושלם תר"ע | 1910. [3], פה, [1] דף. בעמוד אחרון ציור מנורה עם שמות קודש, הקדמה מאת המחבר, בעותק זה ישנו שער נוסף נדיר צבעוני, כריכה מנותקת, ללא שדרה, נייר שביר, מצב כללי טוב. בשערים רישומי בעלות: "לד' הארץ ומלואה וכו' אפרים שמואל לערנער" - הגאון המקובל רבי אפרים שמואל לרנר (תרל"ט - תשכ"ב) בן רבי מרדכי. כיהן כראש ישיבת המקובלים האשכנזית "שער השמים" בירושלים, ממקימי שכונת שערי חסד בירושלים, מייסד בית הכנסת הגר"א בשכונה ואף שימש כחזן בו רבות בשנים.
החל מ $100
פריט מס' : 020

ספר חנוכת ציון על חנוכה - מהדורה ראשונה ירושלם תרע"ד | 1914

ספר חנוכת ציון, חיבור נאה וייחודי לחגי חנוכה ופורים, פיוט מי כמוך שייסד הפייטן האגדי רבי ישראל נג'ארה זצ"ל, מעשה יהודית, רמזים לפורים ופזמונים נאים חלקם בערבית יהודית. הובא לדפוס ע"י רבי יחזקאל מלמד בן מתתיה גרג'י - ירושלם תרע"ד | 1914. [בקולופון הערך "ירושלם הבנויה" ולפי זה יוצא 10 שנים פחות כלומר - תרס"ד. דבר שלא יתכן כלל, וכנראה נפלה טעות בקולופון והיו צריכים לכתוב ירושלים בכתיב מלא וכך גם מופיע ברישומים תרע"ד]. נז דף לפי הרישומים, בעותק זה חסר דף אחרון. כריכה מנותקת, כתמים, מצב כללי טוב. בעמוד אחרון רישום בכתב יד בעניין כללי הלוח העברי.
החל מ $80
פריט מס' : 021

חידושי הרמב"ן על הש"ס ב' כרכים - ירושלם תרפ"ז-ט | 1927-9

שני כרכים המכילים חידושי הרמב"ן על מסכתות הש"ס: כרך א. מסכתות: יבמות, קידושין, גיטין. [1], כט, כו, לט דף. ירושלם תרפ"ז | 1927. כרך ב. מסכתות: בבא מציעא, בבא בתרא, שבועות, מכות, עבודה זרה, חולין, [4], קיד-קנט, קיב, [1] דף. ירושלם תרפ"ט | 1929. שני שערים, קרועים. נייר שביר, קרעים, כריכות פגומות, מצב כללי בינוני.
החל מ $70
פריט מס' : 022

קונטרס ואתה את בריתי תשמור - ירושלים תש"ה | 1945

קונטרס "ואתה את בריתי תשמור" הערות והצעות לאחינו החרדים לדבר ה' בדבר חינוך הבנים, נדפס בהסכמת אדמורי"ם, גאונים וצדיקים שליט"א, בהוצאת ועד להפצת רעיון הקדושה בישראל. [1] 7 דף. 15 ס"מ, מצב טוב, קרעים קלים ללא חסרון.
החל מ $50
פריט מס' : 023

לוט 3 קטלוגים יודאיקה במברגר את וואהרמן ירושלים - 1936-1945

3 חוברות - קטלוגים של בית המכירות יודאיקה בבעלות במברגר את וואהרמן ירושלים. שניים משנת 1936 ואחד משנת 1945. ללא תמונות, כתמים ופגמים קלים, מצב כללי טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 024

CODEX MAIMUNI קודקס מיימוני – פקסימליה של כתב יד הרמב"ם – הונגריה 1984 2 עותקים

קודקס מימוני, פקסימיליה מפוארת של כתב יד הרמב"ם הנמצא באקדמיה ההונגרית למדעים, בודפשט. כתב היד הינו בין כתבי יד העבריים המצוירים המפורסמים ביותר בכלל ובין כתבי הרמב"ם בפרט, במקורו כתב יד מפואר מאד כתוב בדיו שחורה אדומה וכחולה ומעוטר עלי זהב. לפנינו פקסימיליה מהודרת מודפסת בפורמט גדול על נייר כרומו, מצורפים 2 עותקים אחד באנגלית והשני בהונגרית. הקדשה חתומה בכתב יד "עמי הררי". 174 עמ', 47 ס"מ, מצב טוב מאד.
החל מ $60
פריט מס' : 025

פרוש אברבנאל והאלשיך על נבואת ישעיה "הנה ישכיל עבדי", עם תרגום ללטינית - ליידן שצ"א | 1631

פרוש מדון יצחק אברבניאל ור' משה אלשיך על הנבואה הל' (השלושים) מישעיה הנביא. "הנה ישכיל עבדי" עם תרגום ללטינית. ליידן שצ"א - 1631. [15], 291 , [13] עמ', 15 ס"מ . מצב טוב מאד, כריכת עור נאה, מעט נקבי עש.
החל מ $280