ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות

מכירה מס' 6 - 29.07.2015

 

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 176

. ספר "שערי דמעה" ויניציאה שמ"ו - 1586, מהדורה יחידה.

ספר "שערי דמעה" על ההשגחה, תהפוכות הזמן, ובאורים מחקריים על מגלת איכה, ועניני כפרה ורפואה לנפש, מאת הרב משה אלבילדה, ויניציאה שמ"ו מהדורה יחידה, (10) ק"מ דף, 19 ס"מ, (וינוגרד 696). מצב בינוני – טוב, פגיעות שונות שעברו שיקום מקצועי ללא פגיעה בטקסט, כתמי רטיבות, כריכה חדשה נאה.
החל מ $650
פריט מס' : 177

לוט 4 ספרים חסרים משנות הש' – עם חתימות רבנים.

לוט 4 ספרים: 1. ספר "עקידת יצחק" על התורה מאת הרב יצחק עראמה, ויניציאה ש"ו, עם חתימת הרב "משה בן יעיש" מגדולי הרבנים בשאלוניקי נפטר שצ"ה. 2. ספר "קרבן אהרן" מאת הרב אהרן בן חיים, ויניציאה שס"ט, כרך עבה. עם חתימה (מטושטשת בחלקה) של הרב אליהו עובדיה מחכמי אזמיר בשנת תנ"ח. 3. ספר "תורת משה" מאת הרב משה אלשיך, וניציאה ש"ס. 4. ספר "לחם אבירים" על הש"ס מאת הרב אברהם בן עזוז, ויניציאה שס"ה – ספר זה מובא על ידי המהרש"א בחידושיו על הש"ס. מצבים וגדלים שונים. לרוב חסרים מספר דפים בודדים. מצבים טוב - בינוני.
הפריט נמכר ב $240 החל מ $200
פריט מס' : 178

לוט 4 ספרים חסרים משנות הש'.

לוט 4 ספרים: 1. ספר "לבוש התכלת" מאת הרב מרדכי יפה (בעל הלבושים) ויניציאה ש"פ – שפ"א. 2. נביאים אחרונים, עם פירוש רש"י ורד"ק. ויניציאה ש"ז, מתחיל בספר הושע עד סוף הספר. 3. לבוש "עטרת זהב" פראג שס"ט. 4. ספר "לחם אבירים" על הש"ס, מאת הרב אברהם בן עזוז, ויניציאה שס"ה, ספר זה מובא על ידי המהרש"א בחידושיו על הש"ס. חלקם מהדורות ראשונות, מצבים וגדלים שונים.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $200
פריט מס' : 179

לוט 3 ספרים משנות הש'.

לוט 3 ספרים משנות הש' עם פגעי עש קשים: 1. ספר "מנות הלוי" פירוש על מגילת אסתר, מאת הרב שלמה אלקבץ (מייסד הפיוט לכה דודי), ויניציאה שמ"ה, מהדורה יחידה, (4) רכ"ה 1 דף. בדף אחרון חתימה "הצעיר ש"ט הלוי המכונה מורנו ס"ט". 2. ספר "מאמץ כח" דרשות והספדים, מאת הרב משה אלמושנינו, ויניציאה שמ"ח (מהדורה שניה). רל"ו דף. 3. ספר "אמרי שפר" מראי מקום למילים בסדר א' ב' איפה נדרשות, מאת הרב נפתלי אלטשולר, לובלין שס"ב, דף השער במצב טוב – בינוני. שלשת הספרים לא כרוכים ופגועים בנזקי עש רבים וקשים.
הפריט נמכר ב $350 החל מ $100
פריט מס' : 180

סט שלם של ספר הזהר בדפוס הרב ישראל בק ירושלים – עם הגהות קבליות.

סט שלם של 3 כרכים כוללים 5 חלקי ספר הזהר על התורה בדפוס ישראל בק: 1. חלק ראשון בראשית ירושלים תר"ד 1844. רנ"ב ב - יט דף. (ש. הלוי 22). שני שערים שונים. ללא כריכה, נקבי עש במספר דפים, דפים מנותקים, פגם בדף אחרון עם פגיעה בטקסט. 2. חלק שני ספר שמות ירושלים תר"ה, רע"ט דף, מצב טוב – בינוני, ללא כריכה, דפים מנותקים, ללא השער הראשון המקוצר. (ש. הלוי 27).3. חלק שלישי כולל ויקרא במדבר דברים, עם הגהות "דבש לפי" מהרב החיד"א, והסכמת הרב אברהם פלאג'י. ירושלים תר"ו 1846. שי"ח דף. ספר במדבר בשער נפרד, (ש. הלוי 35). בשער חתימה בכתב יד אשכנזי "ישראל זאב ה...", ישנם 4 הערות ארוכות קבליות בכתב יד אשכנזי 2 מהם חתומות בראשי תיבות פ"ה [?]. ללא כריכה, נקבי עש. סך הכל 3 כרכים סט שלם, הזהר הראשון שנדפס בירושלים. נדיר.
הפריט נמכר ב $350 החל מ $350
פריט מס' : 181

ספר "טוב לישראל" ירושלים בדפוס ישראל בק תרכ"ט 1869.

ספר "טוב לישראל" ביאור וחידושי דינים על חרוזי השחיטות והטרפיות שחיבר מהר"ש בן סאמון עם גוף החרוזים, מאת הרב אליהו חיון, ירושלים בדפוס ישראל בק תרכ"ט, (3) כד, ב, נ, כ"ג דפים, 32 ס"מ. (ש. הלוי 145) מצב טוב, כריכה בלויה ומספר דפים מנותקים.
הפריט נמכר ב $90 החל מ $80
פריט מס' : 182

ספר "קול קורא נגד רוח הזמן" (שבילי דוד), ירושלים בק תרכ"ג - 1863.

ספר שבילי דוד הנקרא "קול קורא נגד רוח הזמן" מאמרי מוסר "להנצל מפגעי יצר הרע רחמנא ליצלן.." מיוסד על פרשיות התורה, עם מפתחות הענינים, מאת הרב דוד יהודא זילברשטיין מחבר שבילי דוד על שלחן ערוך אבן העזר, ירושלים בדפוס ישראל בק תרכ"ג, (1) ל"א דף. ישנם שינויים בין העותקים ראה ש. הלוי מס' 84. מצב מצויין. ללא כריכה.
הפריט נמכר ב $130 החל מ $120
פריט מס' : 183

ספר "עץ הדעת טוב" למהרח"ו, ירושלים תרס"ו - 1906. מהדורה ראשונה.

ספר "עץ הדעת טוב" חלק ב' "חדושים נוראים ודרושים נפלאים על מארז"ל על דרך הנגלה וביאור על ספר משלי איוב דניאל ודברי הימים על דרך הפשט", מאת הרב חיים וויטאל (המהרח"ו), מהדורה ראשונה שיצאה לאור מעצם כתב יד קדשו, ירושלים תרס"ו. ללא כריכה, כתמים ופגעי עש במספר דפים.
החל מ $70
פריט מס' : 184

ספר "חוקי חיים" ירושלים ישראל בק תר"ג – מהדורה יחידה, נדיר.

ספר שאלות ותשובות "חוקי חיים" מאת הראשון לציון הרב חיים אברהם גאגין, ירושלים בדפוס ישראל בק תר"ג, מהדורה יחידה, (2) ק"ע דף. ספר זה הוא ספר השאלות ותשובות שנדפס בירושלים ומספרי ירושלים המוקדמים. במרכז השער תחריט דגל המדפיס הרב ישראל ב"ק שהביא עימו מברדיטשוב. המחבר הוא הראשון שקיבל את התואר הרשמי "חכם באשי" בשנת תר"ב, בהקדמה מסופר בין השאר על הסכסוך הקשה בין המחבר לבין פקידי הכולל בעניין סתימת חלון בישיבת "בית אל" שבחצרו לשם התאמת המקום לישיבת עקידת יצחק. (ש. הלוי 9). כרוך בכריכה מקורית, פגמים ופגמי רטיבות בדפים הראשונים עם פגיעה קלה מאוד בטקסט.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $100
פריט מס' : 185

ספר "תולדות יעקב" ירושלים, ישראל בק תרכ"ה 1865 – מהדורה יחידה.

ספר "תולדות יעקב" שיטה ארוכה על מסכת ביצה וחידושים על סדר הדף, מאת המאור הגדול הרב יעקב קאשטרו (המהריק"ש), בדפוס ישראל בק ירושלים תרכ"ה, בתחלת הספר כותב המוציא לאור "זה ספר האדם הגדול... קרוב לשלש מאות שנה לא שזפתו עין רואה..", מהדורה יחידה, (4) צ"ו דף, 21 ס"מ. המהריק"ש מרבניה הנודעים של מצרים מחבר הספר "ערך לחם", ושו"ת "אהלי יעקב", בהיותו בצפת התאכסן הרב אצל מרן הבית יוסף ומזכיר בספריו הנהגות שראה בביתו של הבית יוסף, נשא ונתן בהלכה עם גדולי אותו הדור, הרב חיד"א כותב בשם הגדולים "וראיתי שיטות על התלמוד כ"י להרב", לאחרונה יצא מכתב יד גם שיטתו על מסכת בבא קמא. מצב מצויין, כריכה מקורית בלויה עם חיזוק קלף בגב השער, חתימה בשער "מאיר כץ סאטמאר".
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 186

ספר "קדושת יום טוב" לר' יום טוב אלגאזי, ירושלים בק תר"ג 1843. ספר נדיר.

ספר "קדושת יום טוב" על הרמב"ם, עם קונטרס יום טוב דרבנן דרשות, מאת גאון ירושלים הרב יום טוב אלגאזי מחבר הספר הלכות יום טוב ושמחת יום טוב עמיתו של הרב חיד"א, עם כמה תשובות מאביו הרב החסיד ר' ישראל יעקב אלגאזי, ירושלים בדפוס ישראל בק תר"ג, ספר לא מצוי, צ"ב דף. (ש. הלוי 14) בפתיחת הספר הקדמה ארוכה מאת המוציא לאור הראשון לציון הרב חיים אברהם גאגין, המספר את קורות הדפסת הספר. ללא כריכה, דף השער מנותק, נקבי עש זעירים.
הפריט נמכר ב $220 החל מ $80
פריט מס' : 187

ספר "משמרת הברית" ירושלים דפוס ישראל בק תר"ו – 1846. נדיר.

ספר "משמרת הברית", חקירות בענין החזקת התורה שבעל פה, וענין הכסלים ומזימותם, מאת הרב אביעזר בן יצחק, ירושלים בק תר"ו, (2) מ' דף. (ש. הלוי 36). נדיר. מעבר לשער הראשון רישום משנת תרע"ז בכתב יד ספרדי. "נפטרה לבית עולמה... בת החסיד המקובל כהר"ר אליהו עמאר.." וחתימה אברהם בר יעקב בן עבו ס"ט.מצב מצויין, שני שערים, כריכה חדשה נאה.
החל מ $350
פריט מס' : 188

ספר תהלים ירושלים תרע"ג, העותק הפרטי של שמש הכותל המערבי הרב רפאל בן רחמים מיוחס.

ספר תהלים עם חותמות בעלות ורישומים של הרב רפאל בן רחמים מיוחס, שמש הכותל המערבי ואיש הכותל אשר כיהן לצד רב הכותל הראשון, בתפקיד שמש הכותל המערבי עד לנפילת העיר העתיקה במלחמת העצמאות.כתמי רטיבות ובלאי, כריכה פגומה.
הפריט נמכר ב $110 החל מ $70
פריט מס' : 189

ספר תהלים בלאדינו.

ספר תהלים כולו בשפת לאדינו, עותק חסר עד דף 5 בהתחלה ודף אחד בסוף, תחילת שנות התר', גודל 13 ס"מ. מצב כללי טוב, כתמים.
החל מ $70
פריט מס' : 190

ספר "תהלים" לונדון תר"ד - 1844.

ספר תהלים שנדפס בלונדון בשנת תר"ד 1844, כרוך עם סדור מנחה וערבית חסר, נדפס שנות התר' ובסופו יש הבדלה בלאדינו.כתמי רטיבות לאורך הספר.
הפריט נמכר ב $70 החל מ $70
פריט מס' : 191

ספר "תהלים" עם תרגום לאדינו, קושטא תקצ"ו.- 1836. נדיר.

ספר "תהלים" עם תרגום לאדינו, עברית ולאדינו עמודה מול עמודה, קושטא תקצ"ו, מוציא לאור לא ידוע, מצב כללי טוב, נדיר מאוד. צ"ח דף, 20 ס"מ.
החל מ $180
פריט מס' : 192

ספר "תהלים" הנובר ת"ר - 1840. כריכה מפוארת.

ספר תהלים עם תרגום בלשון רוסי, הנובר ת"ר, כרוך בכריכת עור חדשה ומפוארת, ובסופו תפלה על עצירת גשמים, בשער תחריט של דוד המלך מנגן בעוגב, מצב טוב.
החל מ $80
פריט מס' : 193

ספר "תהלים" ליוורנו תק"ע 1810.

ספר "תהלים" עם תפלות מאת הגאון הרב חיד"א זצוק"ל, ובשער כתוב "לזכות התלמיד הנעים יהודה שמואל אוטולינגי יצ"ו, נדפס על ידי האחים אוטולינגי ליוורנו תק"ע 1810. ע"ז דף. עותק נאה במצב מצויין.
החל מ $100
פריט מס' : 194

ספר "תהלים" עם ביאור "כפלים לתושיה" וכמה ביאורים חשובים, ווילנא תרמ"ה - 1885.

ספר "תהלים" עם ביאור הנקרא "כפלים לתושיה" המבאר את הפשטים, המליצות וכפילות המאמרים שבספר התהלים. עם ביאור "מטע לשם" לבאר תכונת קדושת השם ע"ב על פי המקרא, וביאור "משל ומלצה" על מליצת המילים שבתהלים, מאת הרב המגיד הרב יצחק אליהו לנדא מדובנא ווילנא. עם ביאור "משפט צדק" מאת הרב משה מזאלשין מח"ס תקון שבת, עם ביאור "שושני לקט" מאת הרב ישראל זאב מזאלשין. ווילנא תרמ"ה. כולל תפילות ואגרת הגר"א. מצב מצויין, עם כריכה מקורית גב ופינות מעור. עם כיתוב מוזהב.
הפריט נמכר ב $70 החל מ $70
פריט מס' : 195

ספר תהלים עם באור "חזה ציון" לר' רפאל עמנואל חי ריקי, ליוורנו תק"ב - 1742.

ספר תהלים עם גוף התהלים "חזה ציון" "והוא פירוש פרד"ס על כל תיבה ותיבה של התהלים בדקדוק על כל קרי וכתיב ובכמה ראשי תיבות וסופי תיבות, מאת המקובל הרב רפאל עמנואל חי ריקי מחבר הספרים "משנת חסידים" "הון עשיר" "אדרת אליהו" ועוד, הבית שבנה המחבר בירושלים שימש לר' חיים בן עטר "האור החיים הקדוש" לישיבתו בירושלים "כנסת ישראל". ליוורנו תק"ב, קל"ח (2) דף, 31 ס"מ. עם דגל המחבר בשער, אריה אוכל תבן. ספר נדיר, כריכה מקורית עם חוטי סגירה, חיתוך דפים צבעוני, מלבד פגם בדף אחרון במצב טוב, כתמים,
הפריט נמכר ב $375 החל מ $250
פריט מס' : 196

ספר תורה כתוב ביד על קלף גוויל. מרוקו. כנראה המאה ה - 18.

ספר תורה כתוב ביד על קלף גוויל בכתיבה נאה. מרוקו. כנראה המאה ה-18. נתון בתוך ארגז מאוחר יותר. כתב שלם וקריא. מצב כללי טוב. 54 ס"מ. אינו נמכר ככשר!
הפריט נמכר ב $2000 החל מ $2000
פריט מס' : 197

מגילת אסתר מעוטרת בצבעים מרהיבים, כתובה על יריעה אחת גדולה, פריט יחודי.

יריעת קלף בגודל 95 \ 66 ס"מ, ועליה כתובה כל מגילת אסתר (כתיבה ספרדית) עם מסגרת מקושטת ומאויירת בעטורי זהב וצבעים שונים. במרכז המגילה איור בדיו שחור עם עיטורי זהב - המן מוביל את מרדכי (ככה יעשה לאיש) רוכב על סוס לצהלת יהודי שושן. כתב המגילה משני כותבים (ניכר שינוי בין הכתבים). חלק התחתון של המגילה היה חסר ושוקם בהדבקת יריעה נוספת עם השלמת הכתב והאיורים, אינה נמכרת ככשרה. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $300 החל מ $300
פריט מס' : 198

מגילת אסתר עם איורים רבים.

מגילת אסתר מיניאטורית כתובה ביד על קלף, גודל 5 ס"מ, המאה ה – 20, מודבקת על קלף חדש גודל 9 ס"מ, בשולי הקלף לאורך כל המגילה איורים בשלל צבעים בציור עכשוי תקופה מאוחרת. ציורי דגים, כתרים ועוד. עמודי המגילה פותחים במילה "המלך". כתב יד המגילה מטושטש בכמה מקומות.
הפריט נמכר ב $300 החל מ $300
פריט מס' : 199

מגילת אסתר על קלף, המאה 20

מגילת אסתר המלך גדולה ומרשימה כתובה על קלף, כתיבה אשכנזית. המאה ה – 20, גובה הקלף 47 ס"מ, 3 יריעות, 11 עמודות, 42 שורות בעמוד. מצב טוב. נתונה בתוך נרתיק (מקורי?) מקרטון.
הפריט נמכר ב $375 החל מ $300
פריט מס' : 200

מגילת אסתר כתובה ביד על קלף עם עץ חיים בלויה ופגומה.

מגילת אסתר על קלף עם עץ חיים ישן (העץ שבור), המגילה פגומה וחסרה. גודל העץ חיים : 28 ס"מ. גודל הקלף: 13 ס"מ.
הפריט נמכר ב $90 החל מ $90