ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות

מכירה מס' 9 - 06.04.2016

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 001

ספר "ברכת דוד" לרבי דוד מטולנא, זיטאמיר תרכ"ב – מהדורה ראשונה.

ספר "ברכת דוד" פשטים ודרשות על התורה ומועדים, מאת האדמו"ר רבי דוד ב"ר מרדכי טוורסקי מטאלנא. זיטאמיר תרכ"ב. בדפוס הרבנים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא. מהדורה ראשונה. (4) 143 עמודים. יש עותקים עם שער מעטפת נוסף. (סטפנסקי חסידות 101). עותק יפה, מצב טוב. פגמים וכתמים קלים. כריכה פשוטה.
הפריט נמכר ב $500 החל מ $350
פריט מס' : 002

חומש דברים, עם תפלות, זיטאמיר תר"כ.

חומש דברים, חלק חמישי מתוך חמשה חומשי תורה. עם תרגום, פירוש רש"י, ועם עברי טייטש. זיטאמיר תר"כ, בדפוס הרבנים נכדי הרב מסלאוויטא. 2 שערים. בסוף הכרך תפילות שחרית ומוסף לשבת. מצב טוב, כתמי שימוש. בלאי בדפים האחרונים.
הפריט נמכר ב $220 החל מ $150
פריט מס' : 003

לוט ספרים מדפוס זיטאמיר.

1. ספר "משניות" סדר טהרות, עם פירוש רבינו עובדיה מברטנורא, ועיקר תוספות יום טוב, עם תוספות מרובה והגהות הב"ח. זיטאמיר שפירא תרכ"ג. ר"ו דף. 2 שערים, פגמים קלים בדפים הראשונים, ללא כריכה. גודל כיס 19 ס"מ. 2. ספר "תיקון ליל שבועות" עותק חסר תחילה וסוף, לפנינו מדף ג' עד דף ק"ס. זיטאמיר תרכ"ד, מספור הדפים בעותק שלם הוא קס"ח דף. מצב משתנה בין הדפים בינוני – גרוע, רוב הספר בינוני, פגעי עש רבים. ללא כריכה. 3. חומש דברים עם פירוש האור החיים הקדוש ושאר פירושים, עם תפילות. עותק חסר התחלה לפנינו מדף א' עד דף קפ"ג (הסוף שלם) וסדר התפילות מדף א' עד דף י' (הסוף חסר). מצב כללי טוב, ללא כריכה, כתמים ובלאי.
החל מ $300
פריט מס' : 004

שלחן ערוך יורה דעה, זיטאמיר תרי"ב.

ספר שלחן ערוך יורה דעה, עם באר היטב ופתחי תשובה, זיטאמיר בדפוס האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא תרי"ב. (3) רכא דף. מצב כללי טוב. מעט פגמים קלים. בלאי. כריכה עתיקה.
הפריט נמכר ב $160 החל מ $100
פריט מס' : 005

לוט מסכתות מש"ס זיטאמיר, 7 כרכים. עם שערי מעטפת צבעונים ונדירים

לוט 7 כרכי גמרא תלמוד בבלי בדפוס זיטאמיר האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא. 1. מסכת עירובין, זיטאמיר תרכ"ב. 2 שערים עם דיו אדום. 2. מסכתות יבמות, זיטאמיר סוטה, 3 שערים ! שער ראשון (מעטפת) בצבע ירוק. נדיר. 3. מסכת בבא מציעא, זיטאמיר תרי"ט, 2 שערים 1 בדיו אדום, דפים ראשונים במצב גרוע. 4. מסכת חולין, זיטאמיר תר"ך, 2 שערים. 5. מסכת סנהדרין, זיטאמיר תרי"ט, 3 שערים. שער ראשון מעטפת בצבע צהוב, 2 שערים עם דיו אדום. 6. מסכתות בכורות, תרכ"א, תמורה, כריתות, מעילה, הלכות יום טוב למהרי"ט אלגאזי, זיטאמיר תר"כ, 3 שערים, שער ראשון מעטפת בצבע צהוב. 7. מסכת נדה, עם משניות סדר טהרות בשער נפרד, זיטאמיר תרכ"א, 3 שערים, שער ראשון בצבע כחול, 2 שערים נוספים עם דיו אדום. רוב הכרכים מצב טוב – בינוני, כריכות עור מקוריות במצבים שונים.
הפריט נמכר ב $250 החל מ $250
פריט מס' : 006

לוט 6 מסכתות מדפוס זיטאמיר, שוליים רחבים. כריכות עור עתיקות.

כרך א'. מסכת סנהדרין, זיטאמיר תרי"ט. 2 שערים עם דיו אדום. מסכת עבודה זרה, זיטאמיר תרי"ח. 2 שערים עם דיו אדום. כרוך בכריכת עור עתיקה. עותק יפה במצב מצוין. כרך ב'. מסכת בכורות, ערכין, תמורה, כריתות, מעילה. ספר הלכות יום טוב למהרי"ט אלגאזי. זיטאמיר תר"כ, חלק ראשון 2 שערים עם דיו אדום. שאר מסכתות עם שער אחד. עותק עם שוליים רחבים במיוחד. 41 \ 27 ס"מ. גודל השוליים 6.5 ס"מ. דפים עבים ואיכותיים. מצב טוב. כרוך בכריכת עור עתיקה. כתמי רטיבות בדפים הראשונים. כריכה פגומה בשוליים.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 007

תיקוני הזהר, זיטאמיר תרכ"ה. עותק נאה.

ספר "תקוני הזהר" שחבר התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי זצוק"ל. זיטאמיר בדפוס הרבנים חנינא ליפא והר' יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא. תרכ"ה. הסכמת רבי אהרן מצ'רנוביל. קפ"ב דף. עותק נאה במצב טוב. כריכה משוקמת. דף השער חרוך מעט במסגרת מחמת בלאי ללא פגיעה בקטסט. כתמים קלים.
הפריט נמכר ב $650 החל מ $350
פריט מס' : 008

סידור "קרבן מנחה", זיטאמיר שפירא תרכ"ד

סידור "קרבן מנחה" כמנהג ספרד, ללא התהלים. זיטאמיר תרכ"ד בדפוס האחים ר' חנינא ליפא ור' יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא. 392 עמ', גודל 25 ס"מ, מספר דפים פגומים עם פגיעה בטקסט, משוקמים מקצועית, בלאי וכתמים, כרוך בכריכת עור חדשה ומפוארת.
הפריט נמכר ב $2400 החל מ $1400
פריט מס' : 009

טור יורה דעה, סלאוויטא תקס"ב.

טור יורה דעה, עם בית יוסף, דרכי משה, ועוד. סלאוויטא תקס"ב. רצ"א דף. גודל 41 ס"מ. שער עם כיתוב בדיו אדום. מצב כללי טוב. שער בלוי. פגמים בשלשה דפים ראשונים. פגעי עש במספר דפים. כתמים ובלאי.
הפריט נמכר ב $750 החל מ $100
פריט מס' : 010

ספר "אשלי רברבי" שלחן ערוך יורה דעה, סלאוויטא בדפוס הרב משה שפירא, תקפ"ב - הסכמת האוהב ישראל מאפטא.

ספר "אשלי רברבי" כולל שלחן ערוך עם נושאי כלים ט"ז ש"ך ושאר מפרשים בשילוב ספר פרי מגדים (ללא מספור דפים לפרי מגדים), בדפוס הרב משה שפירא מסלאוויטא. סלאוויטא תקפ"ב. עם הסכמות הרב אברהם יהושע העשיל מאפטא ה"אוהב ישראל", הרב מרדכי מרגליות ודייני ברדיטשוב, עם תחריט המדפיס מעבר לשער. עותק שלם בכריכת עור מקורית עם מסגרת. שער ודפים ראשונים עם פגמים בשוליים ופגעי עש. הכריכה ודפים ראשונים רופפים, השאר במצב כללי טוב עם כמה נקבי עש. רוב הדפים נייר ירוק \ כחלחל. גודל 38 ס"מ.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $100
פריט מס' : 011

ספר "אהלי יוסף" ירושלים בק תרכ"ח – מהדורה ראשונה. נדיר.

ספר "אהלי יוסף" דיני קדושת השם, הלכות טהרה, צדקה וכלאי הכרם, הספר בנוי בסדר של פסקי ההלכה באמצע לצידם מראי מקומות ובחתית העמוד באור רחב היקף. מאת הגאון הרב אליהו יוסף ריבלין. בתחילת הספר באו הסכמות רבני ירושלים, הרב מאיר אוירבך והרב חי ידידיה רפאל אבולעפיאה יר"א. בסוף הספר "מליצת המדפיס" ובה תמצית תוכנו של הספר, וכן "דברי המגיה". ירושלים בדפוס הרב ישראל בק תרכ"ח. (4) סח, לד דף. (ש. הלוי 138). חתימת בעלות בשער בכתב יד אשכנזי ...אהרן יהושע. מצב טוב, כריכה קדמית מנותקת.
החל מ $100
פריט מס' : 012

ספר "שבט מוסר" ירושלים תרכ"ג.

ספר "שבט מוסר" פרקי מוסר מאת הגאון רבי אליהו הכהן מאיזמיר, בתחילת החלק הראשון 2 שערים, שער מקוצר ומפורט. ירושלים תרכ"ג, נדפס על ידי יחיאל ברי"ל, מיכל הכהן ויואל משה בהר"מ [סלומון]. מעבר לשער הראשון תחריט של צבי וכיתוב "צבי היא לכל הארצות". לחלק השני שער מיוחד, עם ציור מכונת דפוס וכיתוב "משבח דפוס חדש בציון הוכן". מעבר לשער זה באו הסכמות גדולי ירושלים. (2) ק"ל דף. (ש. הלוי 85). שער ראשון עם פגם, דפים רופפים. מצב כללי טוב. מעט נקבי עש.
החל מ $100
פריט מס' : 013

ספר "שערי צדק" – שער החצר, בדפוס ישראל בק ירושלים תרכ"ב.

ספר "שערי צדק" הנקרא "שער החצר", ספר מלא וגדוש בדרושים וחדושים מעלת ארצנו הקדושה, מאת הגאון רבי דוד בן שמעון המכונה הדב"ש, (ראב"ד לעדת המערביים בירושלים תקפ"ד - תר"מ). דפוס ירושלים ישראל בק, שנת תרכ"ב, כולל קונטרס המפתחות הנקרא אולם השער, ר"ג כ"ח דף, מצב טוב. (ש. הלוי 72). כשיצא לאור עולם ספר זה גדולי ישראל ברכו עליו "ברוך שחלק מחכמתו" וכמו שכתב הגאון רבי חיים פלאג'י בזו הלשון "ומכאן מודעא, דעתה האיר וזרח ספר נחמד ונעים שער החצר להרב המופלא בדורנו, נר המערבי איש ירושלים כמוהר"ר דוד בן שמעון נר"ו, יחי שמו לעולם אמן, דהפליא עצה הגדיל תושיה, מדובר בו נכבדות במפעלות ארץ ישראל, דק ואשכח, ולא הניח פינה וזוית מפי סופרים וספרים, בפלפולא אריכתא, ברוך שחלק מחכמתו". ראה עוד בספרו של המחבר "מצור דבש" יו"ד סימן ט' מה שהאריך הגאון בעל ה'שדי חמד' בשבח המחבר. מצב מצוין, פגמים קלים בכריכה, ישנם מספר הגהות בכתב יד, פגם קל באחד מהדפים.
החל מ $100
פריט מס' : 014

סט 2 כרכים "מועדי ה' קריאי מועד" ירושלים בק תר"ג – תר"ד. נדיר.

ספר "מועדי ה' וקריאי מועד" ב' חלקים. כל התפילות של שלש רגלים וכל סדר קריאי מועד של ליל שביעי של פסח וליל חג השבועות. נדפס על ידי משה ויהודית (- השר משה מונטיפיורי ורעיתו), בדפוס ישראל בק ירושלים תר"ד. חלק ראשון: (5) ד – כ, כה – צז, סב, מא – סח דף. 2 שערים אחד מקוצר השני מפורט. (ש. הלוי 20). 5 דפים אחרונים הושלמו מעותק אחר. הכל במצב טוב. כתמים ובלאי שימוש. חלק שני: (2) ה – קח, עז דף. (ש. הלוי 19). כתמים ובלאי – מצב בינוני. 2 כרכים, כריכות חדשות בד אדום עם גב מעור, עם כיתוב מוזהב.
הפריט נמכר ב $350 החל מ $350
פריט מס' : 015

לוט 2 ספרים חשובים מירושלים, ספר "תולדות יעקב" למהריק"ש, ירושלים תרכ"ה מהדורה ראשונה, בדפוס ישראל בק.

ספר "תולדות יעקב" שיטה ארוכה על מסכת ביצה וחידושים על סדר הדף, מאת המאור הגדול הרב יעקב קאשטרו (המהריק"ש), בדפוס ישראל בק ירושלים תרכ"ה. בתחילת הספר כותב המוציא לאור "זה ספר האדם הגדול... קרוב לשלש מאות שנה לא שזפתו עין רואה..", מהדורה יחידה, (4) צ"ו דף, 21 ס"מ. המהריק"ש מרבניה הנודעים של מצרים מחבר הספר "ערך לחם", ושו"ת "אהלי יעקב", בהיותו בצפת התאכסן הרב אצל מרן הבית יוסף ומזכיר בספריו הנהגות שראה בביתו של הבית יוסף, נשא ונתן בהלכה עם גדולי אותו הדור, הרב חיד"א כותב בשם הגדולים "וראיתי שיטות על התלמוד כ"י להרב", לאחרונה יצא מכתב יד גם שיטתו על מסכת בבא קמא. מצב מצוין. כרוך עם ספר פירוש הרמב"ם על מסכת ראש השנה, עם פירש קצר מאת הרב דוב בער ראבין, ירושלים תרמ"ז, דפוס הר' שמואל הלוי צוקרמן. דפים מנותקים, מצב טוב.
הפריט נמכר ב $160 החל מ $120
פריט מס' : 016

לוט גדול של 18 ספרי ירושלים – נדירים – רובם מהדורות ראשונות.

1. ספר "שבילי דוד יהודא" על שלחן ערוך אבן העזר, מאת הגאון רבי דוד יהודא זילברשטיין, ירושלים דפוס ישראל בק תרכ"ב. ע"ב דף. (ש. הלוי 57). חסר דף אחרון. מצב טוב. 2. ספר "משל ונמשל" משלים מאת רבינו יוסף חיים ה'בן איש חי', הוצא לאור על ידי רבי בן ציון חזן, ירושלים תרע"ג. מהדורה ראשונה. מצב מצוין. 3. ספר "מבקש אמונה" לרבי אהרן ראטה, ירושלים תש"ד. מהדורה ראשונה. מצב טוב. 4. ספר "שמח נפש" הלכות ברכות על פי סדר א' ב', מאת הגאון רבי שלום משה חי גאגין, ירושלים תרס"ג, מצב מצוין. 5. ספר "זמרת הארץ" עם ספר "כסף הכפורים" (2 שערים), ירושלים תרנ"ב מהדורה ראשונה. קבלה. מאת המקובל רבי אביגדור עזריאל. מצב בינוני. 6. ספר "הקונטרס היחיאלי" כולל 3 ספרים, מאת רבי יצחק אלפיה עם חותמתו מעבר לשער. ירושלים תרפ"ח מהדורה ראשונה. מצב טוב. (חסרים מספר דפים באמצע). 7. ספר "מנחת כהן" כללי הלכה לפי סדר א' ב', מאת גאון ירושלים רבי יוסף חיים הכהן, ירושלים תרס"ב, מהדורה יחידה. 8. הגדה של פסח, עם תרגום לאשכנזית, ירושלים תרנ"ז, שער יפה בדיו סגול, כריכת עץ עתיקה מעוטרת. 9. ספר "שפת אמת" לרבי משה חאגיז, ירושלים תרמ"א. 10. ספר "יגל יעקב" דרשות על התורה, מאת הגאון המקובל רבי יעקב חיים סופר בעל ה'כף החיים'. ירושלים תרס"ו מהדורה ראשונה. 11. ירחון המאסף, שנה תשיעית, חוברת ה', שבט תרס"ד. 12. ספר "מאיר בת עין" שבחי התנא רבי מאיר בעל הנס, ירושלים תרפ"ח. 13. 5 כרכים של ספר "כף החיים" על השלחן ערוך. 4 מהדורות ראשונות. חלקים אורח חיים א' ו' ז' ח'. יורה דעה חלק א'. מצבים מצוינים. 14. ספר "שלחן גבוה" על שלחן ערוך יורה דעה, מאת רבי יוסף מולכו, ירושלים תרמ"ד. בדפוס השותפים משה פרץ, אברהם ויצחק גאגין וצוקרמן. מצב מצוין. סה"כ 18 ספרים. גדלים שונים.
הפריט נמכר ב $325 החל מ $200
פריט מס' : 017

ספר "דרכי איש" עם ספר "איש צעיר" הספר הראשון שהדפיס ניסן בק בירושלים, תרל"ה – עם חותמת המלכות של הראשון לציון רבי אברהם אשכנזי. נדיר.

ספר "דרכי איש" דרשות למועדים, לזמנים שונים ולהספד, מאת הרב נסים שמואל יהודה ארוואץ, עם ספר "איש צעיר" דרשות שונות מאת הרב יוסף רפאל עוזיאל אביו של הראשון לציון רבי בן ציון חי עוזיאל. ירושלים תרל"ז. המדפיס הנודע הרב ישראל בק נפטר באמצע הדפסת ספר זה, בהקדמה כותב בנו ר' ניסן בק על פטירת אביו ועל בית דפוסו (הקדמה מענינת והיסטורית). הספר נדפס בעידודו של הספר משה מונטיפיורי ורעיתו יהודית. (2) קי"ח, (1) כ"ט דף. בתחילת הספר הסכמת הראשון לציון רבי אברהם אשכנזי (אשר הוא והמחבר היו חתני המגיד הירושלמי החסיד רבי יצחק פרחי). ההסכמה חתומה בחותמתו הפרטית של הראשון לציון "גושפנקא דמלכא" החותמת כתובה בשלש שפות עברית, אנגלית וערבית. מצב כללי טוב, נקבי עש, כריכה מקורית. ספר חשוב ונדיר. (ש. הלוי 230).
החל מ $350
פריט מס' : 018

ספר "רעשים ורעמים" מיוחס להאר"י הקדוש. ירושלים תרס"ט. נדיר.

ספר "רעשים ורעמים" המודיע על המאורעות העתידים לבוא, כגון רעב, שובע, מחלות, ומלחמות, לפי זמני רעש האדמה והרעמים. מיוחד להאר"י הקדוש. ירושלים תרס"ט, מהדורה שניה (מהדורה ראשונה נדפסה בקושטא תע"ו). 16 דף. נדיר. מצב מצוין. כריכת בד חדשה. חתימה משנת תר"ע, הצעיר יעקב בהרש"י יצ"ו.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $200
פריט מס' : 019

לוט 10 ספרים וקונטרסים חשובים ונדירים מירושלים.

1. ספר "בן יהוידע" באורים ופירושים על אגדות הש"ס על דרך הפרד"ס, מאת הגאון רשכבה"ג רבי יוסף חיים בעל ה'בן איש חי', חלקים ג' ה'. ירושלים תר"ס – תרס"ד. מהדורה ראשונה. עם שערים בדיו זהב. נדיר. מצב כללי טוב. (בחלק ג' דף השער מנותק ופגם בדף אחרון). 2. קונטרס 'אסירי התקוה' מאת המקובל הרב יהודה פתיה, ירושלים ת"ש. מצב טוב. 3. ספר "אשירה לה'" ב' חלקים, (שערים נפרדים) חידושים על התורה נביאים וכתובים, בדרך הפשט ובדרך הסוד, מאת הגאון רבי שלום בן רפאל גבאי. ירושלים תרנ"ה, מהדורה ראשונה. בדף אחרון של חלק א' 2 שירים לחתונה בכתב יד משנת תר"ס. מצב טוב. 4. ספר "מקיץ נרדמים" דרשות מוסר חוצבי להבות שדרש הגאון רבי צדקה חוצין בבית כנסת 'שמש צדקה' לפני תקיעת שופר בראש השנה, ירושלים תש"ג. מהדורה ראשונה. מצב טוב. 5. ספר "תיבת משה" פירושים וחידושים על התורה ובדרך המסרה, מאת הגאון רבי משה ברוך ממדינת בוכארה, ירושלים תרנ"ט, מהדורה ראשונה, מצב מצוין. 6. ספר "ידי אליהו" חלק שלישי, שאלות ותשובות בהלכה ובאגדה, כל הספר מנוקד (דבר לא שכיח בספרי שו"ת). מאת הגאון רבי אליהו יצחק חזן, ירושלים תרצ"ז. בשער הספר נכתב; המסדר י' צדקה. המגיה משה בן להרה"ג יעקב סופר. מהדורה ראשונה, מצב טוב, דפים מנותקים וכתמים. 7. קונטרס החליבה, מאת הגאון רבי אברהם חיים נאה, ירושלים תרצ"ט, מהדורה ראשונה, נדיר. 8. ספר "משה אמת ותורתו אמת" מנהגי החתם סופר, יצא לאור מכתב יד, ירושלים תש"ב. 9. ספר "שערי תפילה" ירושלים תר"צ. מצב מצוין. סה"כ 9 ספרים וקונטרסים ב - 10 כרכים גדלים שונים.
הפריט נמכר ב $190 החל מ $150
פריט מס' : 020

חומש "תורה שלמה" עם ליטוגרפיה צבעונית בשער של אילן, ירושלים תרפ"ז

חומש "תורה שלמה" והוא התורה שבכתב עם באור 'תורה שבעל פה', "חבור כולל את פרושי התורה שנאמרו ונמסרו מדור לדור, מזמן קבלת התורה עד סוף זמן האמוראים והסבוראים ותחילת זמן הגאונים..." מאת הרב מנחם מנדל כשר ר"מ ישיבת 'שפת אמת' בירושלים. ירושלים תרפ"ז. דף השער צבעוני ומרהיב, עם ציור אילן ועליו כיתובים שונים מהמקורות "האילן זו תורה שבכתב והענפים והפירות אלו תורה שבעל פה". מצב טוב. דפים ראשונים מנותקים וכריכה רופפת.
החל מ $100
פריט מס' : 021

ספר "עץ הדר" מהראי"ה קוק, מהדורה ראשונה.

ספר "עץ הדר" משא ומתן של הלכה בענין אתרוגי ארץ ישראל, מאת הרב הראשי לישראל הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק אב"ד יפו והמושבות. ירושלים תרס"ז. מהדורה ראשונה. נדיר. 6. 62 דף. מצב טוב, מעט נקבי עש.
החל מ $100
פריט מס' : 022

לוט 2 ספרים מהגאון המקובל בעל ה'כף החיים' - מהדורות ראשונות.

1. ספר "יגל יעקב" דרושים לכל חפציהם אשר דרוש דרש ארי נוהם, חד מבני עליה, יעקב בחר לו יה, הרב המופלא, וכבוד ה' מלא כמוהר"ר יעקב חיים יצחק אליהו. מחבר הספר 'כף החיים'. ירושלים תרס"ו. עם הסכמת הראשון לציון היש"א ברכה. מצב מצוין. 2. ספר "חיים עד העולם" דקדוקים וחידושים בדרך הפרד"ס על מסכתות הש"ס, מאת רבי יעקב חיים סופר, ירושלים תרפ"א. מהדורה ראשונה. מצב מצוין, ללא כריכה. סה"כ 2 ספרים חשובים ונדירים מהגאון בעל ה'כף החיים'.
החל מ $100
פריט מס' : 023

ספר "ברכת אברהם" ויניציאה תנ"ו – מהדורה יחידה. חתימות ורישומים בכתב יד.

ספר "ברכת אברהם" חידושים על התורה ספר בראשית, מאת הגאון רבי אברהם ברודא. ויניציאה תנ"ו מהדורה יחידה. 109 דף. (פרידברג 1587). גודל 19 ס"מ. רישום בכתב יד בשער "למדרש מעלת הגביר יוסף חלפון עטייה". מעבר לשם רישום ארוך בכתב יד "פסוקי תורה". בדף אחרון רישום וחתימה מסולסלת עתיקה בכתב יד ספרדי, לא פוענח. מצב טוב, כתמים, כריכת בד חדשה, עם גב מעור.
הפריט נמכר ב $850 החל מ $600
פריט מס' : 024

ספר "חדושי הלכות מהרש"א עם המהרש"ל", אמשטרדם תקט"ו. חתימות.

ספר "חידושי הלכות" למהרש"א, עם ספר "חכמת שלמה" למהרש"ל על הש"ס, מכוונים דף על דף, אמשטרדם תקט"ו בדפוס האחים פרופס, מהדורה ראשונה של שני ספרי יסוד אלו ביחד, (1) ש' דף. בשער ובדף שלפניו מספר חתימות בעלות עתיקות בכתב יד אשכנזי. כריכת עור מקורית. עותק יפה מצב טוב. בלאי בכריכה ומספר דפים.
הפריט נמכר ב $140 החל מ $100
פריט מס' : 025

ספר שאלות ותשובות הרמ"א, אמשטרדם תע"א. חתימות עתיקות.

ספר "שאלות ותשובות" מאת רבינו משה איסרלש – הרמ"א, אמשטרדם תע"א, בדפוס הרב שלמה פרופס, (1) ע"ג דף. (וינוגרד 939). בשער הספר מספר חתימות עתיקות בכתב יד אשכנזי, צריך בדיקה – יתכן ומהם חתימות חשובות. מצב טוב, כתמים קלים, נקבי עש בודדים.
הפריט נמכר ב $130 החל מ $120