ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות

מכירה מס' 26 - 25.11.2019

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 051

ספר תקוני הזהר עם הערות חשובות בכתב יד - בראדי תרמ"ג | 1883

ספר תקוני הזהר לתנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, עם פירוש כסא מלך. העותק מלא בהערות בכתב יד המעידים על גדלותו בתורה ובקבלה של כותבם, בתחילת הספר בדפיו הריקים, כתב בעליו הדרכה למצוות התשובה בשפת האידיש, וניכר שהיה בעל נפש נקייה, וכן ביאר כמה מזמורים מתהילים וקצת תפילות ראש השנה, חתימת בעלות: מרדכי משה קרפמן. וחותמת: אוצר הספרים של בית מדרש גבוה דאמריקה לייקווד. קצד דף 388 עמוד. ו דף, 12 עמוד. כריכה בלויה, שדרת עור, מעט כתמים, מצב כללי טוב.
החל מ $500
פריט מס' : 052

ספר נפש דוד עם חתימות והגהות נדירות ומעניינות - מהדורה ראשונה קושטא תצ"ו | 1736

ספר נפש דוד על התורה ומגילות על פי קבלה מאת רבי דוד די מודינה, נדפס בחיי המחבר - מהדורה ראשונה קושטא תצ"ו | 1736. [4], מו דף. שער משוקם, מוסתר חלקו העליון, מעט כתמים, מצב כללי טוב. בשער הספר חתימה בכתב יד קדשו של רבי אברהם מיוחס בעל 'שדה הארץ', שמציין בחתימתו שקיבלו במתנה מאת המחבר. וחתימת בעלות של בנו רבי יוסף מיוחס, ורבי יוסף אדהאן מירושלים. בנוסף בגוף הספר מספר הגהות בכתב ידו של המקובל רבי שמעון צבי הורביץ מישיבת שער השמים לקבלה בירושלים. הערה אחת נראה שכתבה רבי אברהם מיוחס. וחישוב גימטריות בשולי הגיליון. רבי דוד ב"ר משה די מודינה מרבני צפת ואח"כ ירושלים, חיבר כמה חיבורים בתורת הקבלה, 'רוח דוד' פירוש על האידרא, ו'נשמת דוד' על שיר השירים. (ארזי הלבנון עמוד 431) רבי אברהם בן רבי שמואל מיוחס (ת"ס - תקכ"ח). מגדולי גאוני ופרושי ירושלים, התפרסם בעיקר בזכות ספרו שו"ת 'שדה הארץ', וחיבר ספרים נוספים העוסקים בקבלה. בהיותו בן 40 שנה כבה מאור עיניו וכל חיבוריו שחיבר הם מלפני היותו שלושים. נקבר בהר הזיתים בירושלים. (ארזי הלבנון עמוד 154) רבי יעקב יוסף בן רבי אברהם מיוחס. כתב הקדמה לספרו של אביו 'שדה הארץ' נקבר עם שאר אחיו על יד אביהם בהר הזיתים. רבי יוסף בן אדהאן בעל מחבר ספר 'שופריה דיוסף' ועוד, צור מחצבתו ממשפחה מיוחסת ממארוקו אשר קבלה בידם שהם מגזע דוד המלך ונתנו סימן לדבר 'אדהאן' נוטריקון אני דוד המלך אשר נמשך. היה דבק ביוצרו בפרישות וטהרה, ולא עבר עליו חצות לילה בלי תקון חצות בבכי וביללה על גלות השכינה. זכה לגלויים גדולים וגם זכה מעוצם קדושתו לחדור לסוד נשמתו, ובאחד הימים אף גילה לבנו החסיד כי הוא ניצוץ נחום איש גמזו. תלמידו רבי שלמה אדהאן כותב עליו "הניח אחריו ברכה כמה כתיבות וחיבורים פלאי פלאים ע"ד הקבלה ועל התלמוד וארבעה טורים... אלא שמרוב השפעת חכמתו לא היה יכול לסדרם כי היתה חכמתו נובעת כמעיין המתגבר והיה רץ בכתיבה ככל יכולתו..." כל חיבוריו נאבדו מלבד ספר 'שופריה דיוסף' שנדפס באלכסנדריה ע"י נכדו בעל 'מעשה בראשית'. בשנת תר"ה, לאחר מאמצים כבירים ותלאות רבות, זכה להגשים חלומו ולעלות לארץ ישראל וקבע מושבו בצפת שנת ויום הסתלקותו לא נודע לנו. (ארזי הלבנון עמוד 934). המקובל רבי שמעון צבי הורביץ (תר"ל - תש"ז), תלמידו של רבי יצחק מוואלוזין. ממייסדי ישיבת המקובלים האשכנזית 'שער השמים'. היות ולפי דעת חכמי הקבלה, עשרת השבטים יתגלו לפני הגאולה השלמה, רבי שמעון צבי נשלח בשנת תרנ"ט לאסיה מטעם מקובלי ירושלים מכל העדות לחקור את הנושא. במשך כשנתיים כשהוא הולך ברגל או רכוב על גבי גמל, הוא גילה שרידים של יישובים יהודים במקומות נידחים המנותקים משאר העולם. ואף הרחיק נדוד עד טיבט, אזי שלטונות הודו חשדו בו שמניעיו פוליטיים, ולכן נאלץ להפסיק את המסע. את חוויותיו במסעו העלה על הכתב בספרו 'קול מבשר' שיצא לאור בשנת תרפ"ג.
החל מ $700
פריט מס' : 053

מאות (!) הגהות חשובות בכתב יד אשכנזי על תלמוד בבלי מסכתות חולין וסדר קדשים – וורשא, תרכ"ח | 1868

כרך מתלמוד בבלי מסכתות: חולין, כריתות, ערכין, תמורה, מעילה, קינים, תמיד ומידות - ורשא תרכ"ח | 1868. כולל מאות הגהות בכתב יד אשכנזי מתקופת ההדפסה. חלקן ארוכות ולמדניות, המעידות על גדלותו ולמדנותו המופלגת של בעליהן. הן בפשט הדברים, והן בהבנת סברות הגמ' והתוס'. הערה מעניינת אחת יכולה אולי לגלות טפח מזהותו של הכותב, במסכת חולין דף ח עמוד ב, כותב: "בחיבורי (!) ליו"ד סי' ס"ט דין מ"ז". זהות הכותב לא נבדקה. [1], קמב; כח; לד; לד; לז דף. כריכה מקורית מנותקת ללא שדרה, כתמים קלים, מצב כללי טוב.
החל מ $400
פריט מס' : 054

חידושים בקבלה שלא נדפסו בכתב ידו של המקובל רבי שמעון צבי הורוויץ כרוך בספר קול ברמה - מהדורה ראשונה קוריץ תקמ"ה | 1785

ספר קול ברמה פירוש על האידרא רבה מהאריז"ל עם פירוש רבי יעקב צמח - מהדורה ראשונה קארעץ תקמ"ה | 1785. בסוף הספר ישנו אוצר חידושי תורה, 11 עמודים מלאים בכתב ידו של המקובל רבי שמעון צבי הורוויץ, חידושים בקבלה וביאור פסוקים ע"פ דרך הנסתר, לפעמים מצויין התאריך בו עלה ברעיונו החידוש. בתחילת החיבור מופיעה הכותרת 'שם משמעון' ואולי הוא חלק מחיבור שאמור היה לצאת לאור. חותמת בעלות: שמעון צבי הורוויץ ירושלים וחותמת נוספת: אהרן בר שלמה ז"ל רמון[?]. עותק חסר מתחיל מדף מז, ללא שער, קכח דף. כריכה מעט בלויה עם קרעים קטנים בשדרה, מצב כללי טוב. המקובל רבי שמעון צבי הורביץ (תר"ל - תש"ז), תלמידו של רבי יצחק מוואלוזין. ממייסדי ישיבת המקובלים האשכנזית 'שער השמים'. היות ולפי דעת חכמי הקבלה, עשרת השבטים יתגלו לפני הגאולה השלמה, רבי שמעון צבי נשלח בשנת תרנ"ט לאסיה מטעם מקובלי ירושלים מכל העדות לחקור את הנושא. במשך כשנתיים כשהוא הולך ברגל או רכוב על גבי גמל, הוא גילה שרידים של יישובים יהודים במקומות נידחים המנותקים משאר העולם. ואף הרחיק נדוד עד טיבט, אזי שלטונות הודו חשדו בו שמניעיו פוליטיים, ולכן נאלץ להפסיק את המסע. את חוויותיו במסעו העלה על הכתב בספרו 'קול מבשר' שיצא לאור בשנת תרפ"ג.
החל מ $500
פריט מס' : 055

פנקס ארגון 'עטרת זקנים' עם הקדמה מרשימה בכתב יד של תקנון הארגון ברובו בכתב ידו של המייסד המקובל החסידי רבי שמעון אנגלנדר זצ"ל

פנקס גדול של ניהול מושב הזקנים "ארגן עטרת זקנים" בחיפה, מיסודו של המקובל החסידי רבי שמעון אנגלנדר זצ"ל, בראש הפנקס חזונו של הארגון וחשיבותו עם איזכורים למאמרי חז"ל שונים, 6 עמודים בכתב יד מרשים ונאה מנוקד, בהם משתפך המייסד במילים מליציות ורוויות רגש רב, על חשיבות מצוות הצדקה והתמיכה בקשישים דלים, שער מעוטר ונאה באותיות מרובעות מנוקדות, בחתימת ידו של המזכיר רבי שמעון אנגלנדר שכפי הנראה הוא זה שכתב גם את ההקדמה בכתב ידו. נכתב בתאריך ב מנחם אב שנת תרצ"ה. כריכה מנותקת ובלויה, דפים מנותקים, מצב כללי טוב. רבי שמעון אנגלנדר (תרל"ד – תש"י | 1874-1950) מקובל חסידי וגאון אשר חי רוב ימיו בהסתרה. מצאצאי רבי נפתלי כ"ץ בעל ה"סמיכת חכמים". עלה ארצה בשנת תרצ"ג מהעיר ניימרקט (נובי טארג - Nowy Targ) בגליציה, התיישב בחיפה שם הקים את המוסד "עטרת זקנים" לתמיכה בזקני העיר. נודע בעיקר בשל ביאורו "שער שמעון", על ספר הקבלה החסידי "ברית כהונת עולם" אותו הביא לדפוס בין השנים תש"ח-י ובו נזכר שמו בשער: "מוהר"ר שמעון ענגלאנדר מחיפה, בעל המחבר פרדס שמעון, נכד בעל הסמיכת חכמים זצ"ל", תוך כדי הדפסת הספר נסתלק צדיק זה לבית עולמו ונטמן בבית העלמין בחיפה, ומאז נודע גודל תקפו וגבורתו בתורת הנסתר.
החל מ $300
פריט מס' : 056

כתב יד שלם בן למעלה מ-400 דף של סידור לראש השנה ויום כיפור - תימן המאה ה-17 לערך

כתב יד שלם עם סידור לראש השנה ויום כיפור, בתוספת הערות בשוליים, הוספות ופירושים בלשון קצרה. חלק מהכתב ניקוד עליון. כותב לא ידוע. נראה ככתיבה כפרית, הכתב נראה של סופר אחד, אך אינו רציף כנראה שנכתב והושלם במשך הזמן, למעלה מארבע מאות עמודים, סימני שימוש, בשליש הראשון של הסידור נזקי עש קשים. דפים רופפים. גודל: 16X11 ס"מ.
הפריט נמכר ב $1100 החל מ $500
פריט מס' : 057

כתב יד מפואר צ'היר של פסח ודרוש לתפילין - צפון אפריקה המאה -19

כתב יד "צ'היר של פסח" כולל הפיוט "ידידים יוצאים מפרך ענמים" ותרגום אונקלוס לקריאת התורה לפסח, 19 עמודים עם איורי שטיחים צבעוניים בסגנון צפון-אפריקה. בתחילת כתב יד 16 עמודים בכתיבה נאה 2 דרשות ארוכות לבר מצווה קולפון "הכותיב אברהם לקאייס..". נזקי עש. מצב כללי בינוני.
הפריט נמכר ב $325 החל מ $300
פריט מס' : 058

פריט מוזיאלי מרשים: כתב יד גדול ומפואר לחזן בית כנסת - אוסטריה תקצ"ט | 1839

כתב יד גדול ומרשים (34X25 ס"מ) עם תפילות שונות, שער צבעוני עם הקדשה "זה השער לה' צדיקים יבואו בו, הקונטריס הזה נדבת... הר"ר משולם קויפמאן בן המנוח הר"ר שמעון ז"ל לכבוד בית הכנסת חדשה בנייאשטיפט [נוישטיפט - אוסטריה] אשר נתייסד בשנת תקצ"ט... ואברכה שמך ה' לפ"ק [תקצ"ט]", מעניין לציין כי לוח המולדות שמופיע בהמשך מתחיל בשנת תקפ"ח. בדף אחרי השער תפילה כתובה ביידיש (פגומה בחלקה). התפילות כולם כתובות בכתב יד סופר בצבע שחור חלקם מנוקדות, עם כותרות ומילים ראשונות מודגשות בצבע אדום. כתוב על נייר עבה ואיכותי כרוך בכריכה ישנה מוטבעת עם מגן דוד גדול במרכזו ומסגרת סביב עם עיטורים קטנים בזהב. הכרך כולל את התפילות שאמרם החזן או הגבאי על תיבת בית הכנסת: יהי רצון שלאחר קריאת התורה בשני וחמישי, פיוט לכה דודי ומזמור שיר ליום השבת, ברוך שאמר, על הכל שלאחר הוצאת ספר תורה, ברכות ההפטרה, הפטרה לתענית ציבור, יקום פורקן ומי שברך, הנותן תשועה למלכים "אדונינו הקיסר פראנץ הראשון...", ברכת החודש עם לוח המולדות לשנים תקפ"ח - תרי"א, ברכת החודש, הזכרת נשמות, מי שברך לתענית בה"ב, ברכות המגילה ואשר הניא, ערוב חצרות, תפילה לעצירת גשמים, תפילה להתפלל על החולים ומי שברך לחולים. הספר עבר תיקונים בבית הכנסת ברבות השנים, הושלמו קצוות הדפים שהתבלו והטקסט נכתב מחדש בכתב יד סופר אמנותית, הדבקות שונות לחיזוק הדפים לאורך הספר, מריחות דיו וקרעים קלים שהודבקו בשער. שדרת הכריכה מפורקת ובלויה. מצב כללי בינוני - טוב.
החל מ $2000
פריט מס' : 059

..מסמך היסטורי יחיד מסוגו! 20 כרכים עם כתב היד של הקונקורדנציה הנפוצה ביותר לתנ"ך מפעלו הענק של שלמה מנדלקורן בכתב ידו

20 כרכים כתובים האוגדים בחובם אלפי עמודים כתובים בכתב יד מסודר להפליא של ד"ר שלמה מנדלקורן (1846-1902), עם יצירתו המונומנטלית קונקורדנציה לתנ"ך "היכל הקודש", שהודפסה לראשונה בלייפציג תרנ"ו - 1896. כתב יד זה מעזבונו של פייביש מרגולין אשר רכש את הזכויות להדפסת הקונקורדנציה ממנדלקורן והדפיסו בפעם השניה בברלין תרפ"ה - 1925. בכתב היד מופיעים בצורה מסודרת הערכים עם כותרות יפות בחלקן מנוקדות. אחד הכרכים הוא בכתב יד שונה ובו תוכן שנראה כהערות או תיקונים, אולי בכתב ידו של מרגולין. בכרך האחרון לאחר האפילוג של מנדלקורן שכתוב בכתב מרובע יפה ומנוקד, כרוכה מחברת ובו קטעים קצרים בכתב ידו של מנדלקורן בלי הקשר כלשהוא, קטעים אקראיים בנושאים שונים. ספקות שונות שעלו במוחו, "והנה התועליות המגיעות מהספר הזה" - לא ראינו שנדפס בתוך הספר, מאמר "מזכיר זכרונות" - מאמר עם הקשר נוצרי ועוד רישומים. 20 אוגדנים כרוכים בכריכה קשה, בשדרות כיתוב במכונת כתיבה "כתב יד של הקונקורדנציה לתנ"ך "היכל הקודש" לד"ר שלמה מנדלקורן". כתמים ופגמים שונים. מצב כללי טוב מאד. מסמך היסטורי חשוב ומרתק.
הפריט נמכר ב $2600 החל מ $1000
פריט מס' : 060

נדיר ומיוחד: מכתב ברכה "לבריאות הגוף והנפש" בכתב ידו ובחתימתו של האדמו"ר רבי שלמה בן ציון טווערסקי 'הינוקא מטשרנוביל'

מכתב שכתב האדמו"ר רבי שלמה בן ציון טווערסקי מטשערנאביל לאחד מחסידיו, ככל הנראה כמענה לקוויטל ששלח לו החסיד להזכרת שמו לברכה וישועה. את מכתבו ל"כבוד ידידי הנגיד החסיד אשר בן ציון" פותח הרבי במילים "חיים שלום ברכה והצלחה וכהט'" (וכל הטוב). ובהמשך כותב להעלות את שמו על שפתי לברך את כ" (כבודו) טובה לבריאות הגו"נ (הגוף ונפש) שנת קרבה והצלחה שנת גאולה וישועה שנה שימלא ה" את כל משאלותיו לטובה ברו"ג (ברוחניות וגשמיות) וישועות ונחמות בתוך כלל ישראל... יגאל בגאולה שלימה" ומסיים בחתימתו שלמה בן ציון בהרב המפורסם מוה' ישעי' משולם זוסיא זצוקללה"ה. מידות 13X15 ס"מ. מספר כתמים קלים, מצב מעולה. האדמו"ר רבי שלמה בן ציון בן רבי ישעיה משולם זוסיא מטשערנאביל (תר"ל - ת"ש). היה חתן הגביר ר' שניאור זלמן חודרוב מברדיטשוב-חתנו של רבי משה מאורזיסטשוב. כבר בהיותו בן 13 בלבד התמנה לרבי על מקום אביו ולפיכך נקרא 'הינוקא מטשרנוביל', לאחר מלחמת העולם הראשונה היגר לארה"ב. אך כעבור זמן חזר לרוסיה בשל סלידתו הרבה מהחומריות ששלטה בארה"ב, היה מחותנו של האדמו"ר רבי גדליה משה מזוועהיל. נתן הסכמות על ספר 'צרור החיים' - בילגוריי תרעג, וספר 'תו יהושע' ורשה תרנד.
הפריט נמכר ב $650 החל מ $300
פריט מס' : 061

"רפואות וישועות תענוג ונחת" 8 מכתבי ברכה מבית האדמו"ר רבי יעקב יוסף מסקווירא זי"ע

אוסף 8 מכתבים שנשלחו להמקובל רבי מרדכי משה קרפמן מירושלים ולאביו רבי יעקב מאיר. ששה מהם כתובים על נייר רשמי של בית האדמו"ר "יעקב יוסף בלאאמו"ר הרה"צ מוהרה"ר דוד זצוקללה"ה טווערסקי מסקווירא" ושנים נוספים כתובים על נייר המעטפה - מכתבי ברכה ששלח האדמו"ר כתגובה לפתקאות הזכרה לתפילה לישועה, ששלח לו ר' מרדכי משה. בין השנים תשי"ח - תשכ"ד, וחתומים בחתימתו של הגבאי (עפ"י רוב רבי ישעי' יואל אונגר) במהלך המכתבים, מעריף הרבי ברכות לרוב וכופל ומשלש: "רפואה שלימה, בריאות, הצלחה, שיתמלאו ימי הריונה לשלום ותלד בניקל, נחת מכל יו"ח, פרנסה בריוח, לגדל כל יו"ח (יוצאי חלציו) בדרך הישר, כתיבה וחתימה טובה, ולשלם חובותיו בניקל, ומסיים בברכתו הקבועה רפואות וישועות תענוג ונחת" חתימתו של הגבאי שמעיד על ברכתו של האדמו"ר. האדמו"ר רבי יעקב יוסף בן רבי דוד טווערסקי מסקווירא זי"ע (תרנ"ט - תשכ"ח). בשנת תרפ"ז לאחר פטירת אביו, מונה לאדמו"ר חסידות סקווירא בעיר קאלאראש שברומניה. בשנת תרצ"ד עבר לגור בעיר יאשי וניצל עם משפחתו מהפוגרום שנערך ביהודי העיר בשנת תש"א. לאחר מלחמת העולם השנייה עבר לבוקרשט, ובשנת תש"ח היגר לארצות הברית. ובשנת תשי"ז ייסד את שכונת ניו סקווירא בניו יורק, על מנת ליצור מקום מגורים הולם עבור קהל חסידיו.
הפריט נמכר ב $375 החל מ $300
פריט מס' : 062

מכתב מרגש בכתב יד קדשו ובחתימתו של רבינו חיים מבריסק רבי אבא לייב שפירא ורבי ניסן ברוידא

מכתב מרגש, חתום ע"י גדולי ליטא, אודות הבחור פדואל מקאווקאז שחפץ ללמוד הלכות ואומנות שו"ב, הוא הלך וסבב אצל גדולי ישראל גאוני ליטא, בכדי שיסייעו לו בכך, וקיבל מהם המלצות חמות כתובות בכתב ידם הקדושה, וחתומה בחותמם המקורי. ראשון החותמים רבינו חיים מבריסק כתב עליו שורות ארוכות עם מילים חמות וחתם בכת"י וחותמת: חיים הלוי סאלאווייציק בריסק דליטא. אחר הצטרף הגאון רבי אבא לייב שפירא וכתב: גם אנוכי מעתיר חנינא וחמלה עבור הבחור המופלג.. אשר הוא רוצה ללמוד את הלכות שו"ב ואומנות שו"ב ע"כ חיפש איזה שו"ב אשר ירצה ללמדו חינם או לקבץ נדבות עד שכר אומנות הזאת ע"כ אבקש נא לקרב את הבחור... ביום א' י"ב סיון שנת תרס"ג... עם חתימתו וחותמו: אבא ליב בהגאון ר' ש.מ. שפירא שערשאב. מעבר לדף הצטרף הגאון רבי ניסן ברוידא בתאריך יום ב' ר"ח מנחם אב תרס"ד כתב הנני להכיר את הב' המופלג .. אשר הוא אתא מרחוקים יליד קאווקאז.. וגולה למקום תורה.. וכל המקרביו יהיו מברכים בברכת כל טוב... וחתם בכת"י וחותמו: ניסן ברוידא אב"ד דק"ק הארדאק. מדות: 20X25 ס"מ. המכתבים מופיעים בדף אחד משני עבריו, סימני קיפול וקרעים והדבקות עם חסרון קטן מהחותמת של רבי אבא ליב שפירא ורבי ניסן ברוידא. שוקם מקצועית. רבי חיים הלוי סולובייצ'יק המכונה 'רֶבּ חיים בריסקער' (תרי"ג - תרע"ח). מגדולי הדמויות הרבניות במאה ה-20 ואבי שיטת 'בריסק' בלימוד העיוני. הותיר חותם בל ימחה על היהדות החרדית, הן בדרך לימודו הלמדנית, והן בשל הנהגותיו בחומרות מסוימות הנהוגות בקרב חוגים רחבים עד ימינו. ספריו התקבלו בחיבה רבה בקרב ציבור הלומדים והנם נכס צאן ברזל בהיכלי הישיבות. רבי אבא אריה לֶייבּ מיאזנה בן רבי שמואל משה שפירא מבוברויסק. בשנת תרמ"ו התקבל לרב ביאזנא בהמלצת ר יצחק אלחנן מקובנא, ובשנת תרמ"ח, התמנה לרב בשארשוב, בהמשך עבר לרבנות וויטעפסק. רבי ניסן ברוידא (תרי"ז - תרס"ד). דרשן, מראשוני חובבי ציון, רב בשינבקה בשנת תרל"א, ובקראווי בתרל"ח, אח"כ התקבל לרבנות הורודוק בשנת תרנ"א.
הפריט נמכר ב $3600 החל מ $3000
פריט מס' : 063

מכתב תמיכה בבחורים מקאווקאז בכתב ידו ובחתימתו של רבינו חיים הלוי סולובייצ'יק מבריסק

מכתב מרגש בכתב ידו ובחתימתו של הגאון רבי חיים מבריסק, מתאריך יום ב' י"ח למב"י התרס"א [1901] בתוכן המכתב כותב רבינו המלצה למען בחורים מקאווקז הרוצים "לנסוע לביתם ואין להם הוצאות דרכם... אבקש לתת להם מכל צורך נסיעתם... ויתברכו תומכיהם". וחתם בכתב ידו "נאם חיים הלוי סלאוויצ'יק" וחותמו "חיים הלוי סאלאווייציק בריסק דליטא". מידות הדף: 10.5X13 ס"מ מקופל לשניים. קרעים וסימני קיפול, משוקם מקצועית. רבי חיים הלוי סולובייצ'יק המכונה 'רֶבּ חיים בריסקער' (תרי"ג - תרע"ח). מגדולי הדמויות הרבניות במאה ה-20 ואבי שיטת 'בריסק' בלימוד העיוני. הותיר חותם בל ימחה על היהדות החרדית, הן בדרך לימודו הלמדנית, והן בשל הנהגותיו בחומרות מסוימות הנהוגות בקרב חוגים רחבים עד ימינו. ספריו התקבלו בחיבה רבה בקרב ציבור הלומדים והנם נכס צאן ברזל בהיכלי הישיבות.
החל מ $2000
פריט מס' : 064

מכתב ארוך כולו בכתב ידו ובחתימתו של ראש ישיבת פוניבז' מרן הגראמ"מ שך - תמוז תשל"ד | 1974

מכתב הסכמה להרב חיים צבי שווארץ אשר הוציא לאור את כתבי זקנו רבי אשר לעמיל שווארץ עם דברי תורתו של המהר"ם שיק, המכתב כתוב כולו בכתב ידו של מרן רשכבה"ג ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי אלעזר מנחם מן שך זצ"ל, על גבי נייר מכתבים רשמי ובחתימתו וחותמתו, מתאריך כ"ט בתמוז תשל"ד (1974) סה"כ 11 שורות. 25/28 ס"מ. מצב כללי: טוב מאוד.
החל מ $300
פריט מס' : 065

מכתב המלצה חם ומיוחד כתוב כולו בכתב ידו ובחתימתו של רבי אהרן קוטלר ראש ישיבת לייקווד

מכתב על נייר מכתבים רשמי של 'בית מדרש גבוה באמריקה', כתוב כולו בכתב ידו ובחתימת יד קדשו של רבינו ראש ישיבת לייקווד רבי אהרן קוטלר זצ"ל. במכתב מיום ד' לסדר ויצא תשט"ו, לראשי ישיבות ארץ ישראל, ממליץ ראש הישיבה על תלמידו רבי מרדכי משה הכהן קרפמן, ובו מגולל רבינו באריכות וטוב טעם, את מעלת תלמידו זה ומבקש מהרבנים "לקבלו בסבר פנים יפות ולקרבו במקום שירצה לקבוע למודו" ומסיים: "הכותב וחותם לכבוד התורה ולומדיה..." וחתימת יד קודשו. דף בודד כתוב בצידו האחד. 28X21.5 ס"מ. מצורפת מעטפה מקורית מודפסת עם שמו של רבי אהרן קוטלר באנגלית. סימני קיפול. קרעים במעטפה.
הפריט נמכר ב $650 החל מ $500
פריט מס' : 066

"הנני העני כמעורר לאנשי אמת יודעי חן" מכתב כולו בכתב ידו ובחתימתו של מרן פוסק הדור רבי שלמה זלמן אויערבאך על שמות הקודש במזוזה

מכתב בן שני עמודים (עפ"י חתומת הדואר נשלח בחודש ניסן תש"ך) כתוב כולו בכתב ידו ובחתימתו של מרן פוסק הדור רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל, שכתב למקובל החסידי רבי מרדכי משה הכהן קרפמן מירושלים, מענה לשאלה הלכתית ששאל אותו, במהלכו מופיע דיון הלכתי בהלכות כתיבת ה'שמות' במזוזה, רבינו העלה על הכתב את כל הפלפול והדיון וצדדי העניין ההלכתי, ובסוף אף מסיק הלכה למעשה. ומסיים בענוותנותו המפורסמת: "ברם הנני העני כמעורר לאנשי אמת יודעי חן..." ומסיים בברכה "והנני בברכה כי ד' שומרנו יהי' בעזרו לאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא ומכוונים לפי האמת ויתברך בכל מילי דברכה כנפשו ונפש מוקירו ומכבדו.." וחתימת יד קדשו. דף כתוב משני צידיו 27.5X21 ס"מ. סימני קפול. מצורפת מעטפה מקורית כתובה גם היא בכתב ידו של רבינו. חורי תיוק במעטפה.
החל מ $500
פריט מס' : 067

תשובה ארוכה [8 עמודים] בכתב ידו וחתימתו של רבי אליעזר יהודה וולדינברג "הציץ אליעזר"

תשובה הלכתית בת שמונה עמודים צפופים, על נייר מכתבים רשמי בכתב ידו וחתימתו של רבי אליעזר יהודה וולדינברג זצ"ל - ה"ציץ אליעזר", בעת כהונתו כאב בית הדין הרבני האזורי בירושלים. המכתב נכתב כתשובה לשאלה הלכתית שהופנתה אליו מר' מרדכי משה קרפמן מירושלים, בנושא סיכוך הסוכה עם בלטי"ש הנקרא בלאפון. מעניין לציין שהציץ אליעזר מזכיר את מרן רבינו עובדיה יוסף בלשון הבאה: "כן ראיתי כעת מה שהעלה בזה בכחא דהיתרא גם בספר שו"ת יביע אומר...". המכתב המציין לתאריך י"א מנחם אב תשמ"א, מכיל 4 דפים (21.5X28 ס"מ כ"א) כתובים משני צדדים, בהם כותב הדיין פלפול ארוך ומעלה את כל צדדי העניין בכח סברתו הישרה, כשבסופו של דבר מכריע למעשה כיצד לנהוג. סימני קיפול. מצורפת המעטפה מקורית עמה נשלח המכתב. הרב אליעזר יהודה וולדנברג (תרע"ו - תשס"ז), מחבר שו"ת ציץ אליעזר, שביתת הים, [הלכות הפלגת אוניה בלב ים בשבת] והלכות מדינה, מחשובי הפוסקים בדור האחרון, נודע בעיקר בזכות תשובותיו וידיעתו הרחבה בנושאי רפואה והלכה. היה חבר בית הדין הרבני הגדול, זוכה פרס ישראל לספרות תורנית, ופרס הרב קוק.
החל מ $300
פריט מס' : 068

"ואין כבודו צריך לדידי..." מכתב ארוך ומעניין כתוב כולו בכתב ידו ובחתימתו של רבי יעקב קמינצקי זצ"ל

מכתב ארוך כתוב כולו בכתב ידו ובחתימתו של ראש ישיבת תורה ודעת וחבר מועצת גדולי התורה באמריקה רבי יעקב קמינצקי זצ"ל, אשר נכתב מטורונטו [שם כיהן כרב מס' שנים קודם לכן] בשנת תשכ"ה, בו הוא מביע את דעתו אודות כתיבת ספר על זמני היום והלילה להלכה. במכתב ניכרת ענוותנותו הגדולה של רבינו אשר כותב בין היתר: "ואין כבודו צריך לדידי ולדכוותי..." ומטיב להסביר את הסתייגותו מלהכריע בדברים אלו בהלכה למעשה "עד שאמרתי שקשה להכניס הראש בעניינים שנסתבכו בהם גדולי הדורות שקדמונו...". המכתב כתוב על דף עם שורות כולו בכתב ידו ובחתימתו. מצב כללי טוב מאד. סימני קיפול. 15.5X23 ס"מ.
החל מ $500
פריט מס' : 069

שטר 100 דולר מידיו הקדושות של הרבי

שטר עם ערך של 100 דולר ארה"ב, אשר ניתנו מידיו הקדושות של הרבי מחב"ד רבי מנחם מנדל שניאורסון. השטר הגיע מעיזבון משפחת יודאסין מתל אביב (יחד עם מכתבי הרבי שעומדים למכריה גם במכירה זו). השטר נמסר לידיו של הרב דוד יודאסין זצ"ל רב בית הכנסת המרכזי מעוז אביב בתל אביב, נפטר בז' בניסן תשע"ד. בנו וממלא מקומו של הרב אלכסנדר סנדר יודאסין זצ"ל - מחשובי רבני חב"ד בארץ הקודש, רב הקהילה החסידית ביפו במשך קרוב ליובל שנים, חבר הבית דין ומחבר ספרים על הש"ס וספר התניא. מצב כללי טוב מאד.
הפריט נמכר ב $1200 החל מ $770
פריט מס' : 070

מכתב מהרבי עם עצות מעשיות לשליחות 'הפצת המעיינות' לרגל חג הגאולה י"ט כסלו - כסלו תשי"ז עם הברכה "בריאות, מנוחת הנפש, הרחבת הדעת"

מכתב מוקלד במכונת כתיבה, מיום י' כסלו שנת תשי"ז. עם הגהות הרבי בכתב ידו, בנושאי הדרכה לקירוב רחוקים - עצות מעשיות לשליחות 'הפצת המעיינות', (נושא שכידוע היה בנפשו של הרבי) ומסיים בברכתו: "והשי"ת יצליחו לבשר טוב בפרטיות בכל האמור מתוך בריאות ומנוחת הנפש והרחבת הדעת. בברכה: לבשוט' [לבשורות טובות, בכתב יד הרבי] חתימת ידו של הרבי. הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994). מקבל המכתב: הרב אלכסנדר סנדר יודאסין - מחשובי רבני חב"ד בארץ הקודש, רב הקהילה החסידית ביפו במשך קרוב ליובל שנים, חבר הבית דין ומחבר ספרים על הש"ס וספר התניא. נולד בבלארוס ולמד בבחרותו בישיבת 'תומכי תמימים' ליובאוויטש אצל הרבי הרש"ב, לאחר מלחמת העולם הראשונה הקים סניף של תומכי תמימים בעיר חרסון באוקראינה וקיבל הסמכה לרבנות מהרב דוד צבי חן. המקובל רבי לוי יצחק שניאורסון - אביו של הרבי האחרון מחב"ד היה המסדר קידושין בחופתו. היה בקשרי אדוקים עם הרבי הריי"צ והוא נאסר מס' פעמים על ידי הסובייטים בשל פעילותו בשליחותו. בשנת תרצ"ד עלה לארץ ישראל והתיישב בתל אביב שם מונה מאוחר יותר לרבה של קהילת חב"ד ביפו אותה מילא במשך קרוב ליובל שנים. היה בקשרי מכתבים הדוקים עם הרבי הרמ"מ מחב"ד. בעל מחבר: "תומכי תמימים" - על הש"ס, ו"הלקח והלבוב" - פירוש על ספר התניא. נפטר ביום ח' בכסלו תשמ"ג.
הפריט נמכר ב $900 החל מ $500
פריט מס' : 071

מכתב מהרבי "ויהי רצון שתהי' נסיעתו להצלחה" ברכת הצלחה לנסיעה לשליחות והפצת המעיינות - חשוון תשי"ט

מכתב מוקלד במכונת כתיבה, נכתב בכו' מר חשוון תשי"ט, ברכת הצלחה לשליחות הפצת המעיינות (נושא שכידוע היה בנפשו של הרבי)"ויהי רצון שתהי' נסיעתו להצלחה ולמילוי הכוונה הכללית,... "ובאופן דמוסיף והולך דווקא עד אשר לילה כיום יאיר." בברכה לבשו"ט חתימת ידו של הרבי. הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994). מקבל המכתב: הרב אלכסנדר סנדר יודאסין - מחשובי רבני חב"ד בארץ הקודש, רב הקהילה החסידית ביפו במשך קרוב ליובל שנים, חבר הבית דין ומחבר ספרים על הש"ס וספר התניא. נולד בבלארוס ולמד בבחרותו בישיבת 'תומכי תמימים' ליובאוויטש אצל הרבי הרש"ב, לאחר מלחמת העולם הראשונה הקים סניף של תומכי תמימים בעיר חרסון באוקראינה וקיבל הסמכה לרבנות מהרב דוד צבי חן. המקובל רבי לוי יצחק שניאורסון - אביו של הרבי האחרון מחב"ד היה המסדר קידושין בחופתו. היה בקשרי אדוקים עם הרבי הריי"צ והוא נאסר מס' פעמים על ידי הסובייטים בשל פעילותו בשליחותו. בשנת תרצ"ד עלה לארץ ישראל והתיישב בתל אביב שם מונה מאוחר יותר לרבה של קהילת חב"ד ביפו אותה מילא במשך קרוב ליובל שנים. היה בקשרי מכתבים הדוקים עם הרבי הרמ"מ מחב"ד. בעל מחבר: "תומכי תמימים" - על הש"ס, ו"הלקח והלבוב" - פירוש על ספר התניא. נפטר ביום ח' בכסלו תשמ"ג.
הפריט נמכר ב $650 החל מ $500
פריט מס' : 072

מכתב מהרבי עם הברכה "יבשר טוב אמיתי וטוב העושה פירות" - חשוון תשי"ט

מכתב מוקלד במכונת כתיבה, עם תיקונים בכתב ידו של הרבי בתאריך טז' מר חשוון תשי"ט. עם הברכה "יבשר טוב אמיתי, טוב לשמים וטוב לבריות וטוב העושה פירות." בברכה לבשו"ט בכל האמור חתימת ידו של הרבי. הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994). מקבל המכתב: הרב אלכסנדר סנדר יודאסין - מחשובי רבני חב"ד בארץ הקודש, רב הקהילה החסידית ביפו במשך קרוב ליובל שנים, חבר הבית דין ומחבר ספרים על הש"ס וספר התניא. נולד בבלארוס ולמד בבחרותו בישיבת 'תומכי תמימים' ליובאוויטש אצל הרבי הרש"ב, לאחר מלחמת העולם הראשונה הקים סניף של תומכי תמימים בעיר חרסון באוקראינה וקיבל הסמכה לרבנות מהרב דוד צבי חן. המקובל רבי לוי יצחק שניאורסון - אביו של הרבי האחרון מחב"ד היה המסדר קידושין בחופתו. היה בקשרי אדוקים עם הרבי הריי"צ והוא נאסר מס' פעמים על ידי הסובייטים בשל פעילותו בשליחותו. בשנת תרצ"ד עלה לארץ ישראל והתיישב בתל אביב שם מונה מאוחר יותר לרבה של קהילת חב"ד ביפו אותה מילא במשך קרוב ליובל שנים. היה בקשרי מכתבים הדוקים עם הרבי הרמ"מ מחב"ד. בעל מחבר: "תומכי תמימים" - על הש"ס, ו"הלקח והלבוב" - פירוש על ספר התניא. נפטר ביום ח' בכסלו תשמ"ג.
הפריט נמכר ב $600 החל מ $500
פריט מס' : 073

מכתב מהרבי "ויה"ר שמכאן ולהבא יבשרו בני ישראל אך בשורות טובות איש לרעהו בכל הפרטים" מכתב מעניין עם דיני ס"ת - חשוון תשי"ט

מכתב מוקלד במכונת כתיבה, מתאריך ג' מר חשוון שנת תשי"ז. עם הברכה "ויה"ר שמכאן ולהבא יבשרו בני ישראל אך בשורות טובות איש לרעהו בכל הפרטים, וירום קרן התורה לעילא ולעילא.." בברכה לבשו"ת תכה"י וחתימת יד קודשו. בהמשך מציין הרבי מראי מקומות בדיני ס"ת שנפל ל"ע וכן מדבר על המנהג הנפוץ לסמן ס"ת פסול ע"י שמסמנין אותו מבחוץ, וכותב שמקור והיתר זה צריך עיון גדול, ומביא מקורות. הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994). מקבל המכתב: הרב אלכסנדר סנדר יודאסין - מחשובי רבני חב"ד בארץ הקודש, רב הקהילה החסידית ביפו במשך קרוב ליובל שנים, חבר הבית דין ומחבר ספרים על הש"ס וספר התניא. נולד בבלארוס ולמד בבחרותו בישיבת 'תומכי תמימים' ליובאוויטש אצל הרבי הרש"ב, לאחר מלחמת העולם הראשונה הקים סניף של תומכי תמימים בעיר חרסון באוקראינה וקיבל הסמכה לרבנות מהרב דוד צבי חן. המקובל רבי לוי יצחק שניאורסון - אביו של הרבי האחרון מחב"ד היה המסדר קידושין בחופתו. היה בקשרי אדוקים עם הרבי הריי"צ והוא נאסר מס' פעמים על ידי הסובייטים בשל פעילותו בשליחותו. בשנת תרצ"ד עלה לארץ ישראל והתיישב בתל אביב שם מונה מאוחר יותר לרבה של קהילת חב"ד ביפו אותה מילא במשך קרוב ליובל שנים. היה בקשרי מכתבים הדוקים עם הרבי הרמ"מ מחב"ד. בעל מחבר: "תומכי תמימים" - על הש"ס, ו"הלקח והלבוב" - פירוש על ספר התניא. נפטר ביום ח' בכסלו תשמ"ג.
הפריט נמכר ב $600 החל מ $500
פריט מס' : 074

מכתב מהרבי "יהי רצון שהן בענייני הכלל והן בענייני הפרט יהיה מוסיף והולך באור" נכתב בימי החנוכה ובהשפעתם - חנוכה תשכ"ב

מכתב מוקלד במכונת כתיבה, מתאריך ימי החנוכה תשכ"ב, "ויהי רצון שהן בעניני הכלל והן בעניני הפרט יהי' באופן דמוסיף והולך באור, וכהוראת ימי חנוכה, דמוסיף באור מיום ליום... הנה יאיר אור זה ויחדיר בכל הענינים," ומסיים "בברכה לבשו"ט בכל האמור ולחנוכה מתאים להנ"ל, חתימת יד קודשו. הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994). מקבל המכתב: הרב אלכסנדר סנדר יודאסין - מחשובי רבני חב"ד בארץ הקודש, רב הקהילה החסידית ביפו במשך קרוב ליובל שנים, חבר הבית דין ומחבר ספרים על הש"ס וספר התניא. נולד בבלארוס ולמד בבחרותו בישיבת 'תומכי תמימים' ליובאוויטש אצל הרבי הרש"ב, לאחר מלחמת העולם הראשונה הקים סניף של תומכי תמימים בעיר חרסון באוקראינה וקיבל הסמכה לרבנות מהרב דוד צבי חן. המקובל רבי לוי יצחק שניאורסון - אביו של הרבי האחרון מחב"ד היה המסדר קידושין בחופתו. היה בקשרי אדוקים עם הרבי הריי"צ והוא נאסר מס' פעמים על ידי הסובייטים בשל פעילותו בשליחותו. בשנת תרצ"ד עלה לארץ ישראל והתיישב בתל אביב שם מונה מאוחר יותר לרבה של קהילת חב"ד ביפו אותה מילא במשך קרוב ליובל שנים. היה בקשרי מכתבים הדוקים עם הרבי הרמ"מ מחב"ד. בעל מחבר: "תומכי תמימים" - על הש"ס, ו"הלקח והלבוב" - פירוש על ספר התניא. נפטר ביום ח' בכסלו תשמ"ג.
הפריט נמכר ב $850 החל מ $500
פריט מס' : 075

מכתב מהרבי בנושא ברכת "חודש השביעי המשביע את כל השנה בטוב" "ויהי רצון שיבשר בשו"ט בעניינים הכלליים והפרטיים" - חשוון תשכ"ד

מכתב מוקלד במכונת כתיבה, עם הוספות בכתב יד מתאריך כ' מנחם אב תשכ"ד. "מאשר הנני קבלת מכתבו מיום ד' מ"ח. הוספה בכתב יד "והפ"נ יקרא עהצ' הק'." [והפדיון נפש יקרא על הציון הק'] "ויהי רצון שיבשר בשו"ט [בשורות טובות] בענינים הכללים ובענינים הפרטים. והרי באים אנו מחדש הכללי חודש השביעי, [חודש תשרי] הוא המשובע ומשביע את כל השנה בטוב, טוב הנראה והנגלה,... להמשיך השמחה.. בכל השנה כולה." בברכה: בכתב יד "לבשו'ט בכהנ"ל [לבשורות טובות בכל הנ"ל] וחתימת ידו של הרבי. בנוסף ישנם מראי מקומות לנושאים שהוזכרו במכתב. הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994). מקבל המכתב: הרב אלכסנדר סנדר יודאסין - מחשובי רבני חב"ד בארץ הקודש, רב הקהילה החסידית ביפו במשך קרוב ליובל שנים, חבר הבית דין ומחבר ספרים על הש"ס וספר התניא. נולד בבלארוס ולמד בבחרותו בישיבת 'תומכי תמימים' ליובאוויטש אצל הרבי הרש"ב, לאחר מלחמת העולם הראשונה הקים סניף של תומכי תמימים בעיר חרסון באוקראינה וקיבל הסמכה לרבנות מהרב דוד צבי חן. המקובל רבי לוי יצחק שניאורסון - אביו של הרבי האחרון מחב"ד היה המסדר קידושין בחופתו. היה בקשרי אדוקים עם הרבי הריי"צ והוא נאסר מס' פעמים על ידי הסובייטים בשל פעילותו בשליחותו. בשנת תרצ"ד עלה לארץ ישראל והתיישב בתל אביב שם מונה מאוחר יותר לרבה של קהילת חב"ד ביפו אותה מילא במשך קרוב ליובל שנים. היה בקשרי מכתבים הדוקים עם הרבי הרמ"מ מחב"ד. בעל מחבר: "תומכי תמימים" - על הש"ס, ו"הלקח והלבוב" - פירוש על ספר התניא. נפטר ביום ח' בכסלו תשמ"ג.
הפריט נמכר ב $600 החל מ $500