ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 236

מכתב קנאות וחיזוק בחתימתו של מרן רבינו יואל טייטלבוים מסאטמר בעל הדברי יואל - וויליאמסבורג תשל"ה

מכתב קנאות וחיזוק לשמירה על החינוך בטהרת הקודש כתוב במכונת כתיבה ובחתימתו של כ"ק מרן רבינו בעל הדברי יואל מסאטמר, תשל"ה. במכתב אשר נשלח בא' סליחות מברך האדמו"ר את חברי העדה וכל חברי וידידי "השומרים על גחלת ישראל סבא שלא תכבה ונוטרים במסירות נפש על כרם ה' צבקות שלא ישלטו זרים עליו". בהמשך מחזק האדמו"ר את חברי העדה "והחיוב מוטל על השרידים אשר ה' קורא גודרי גדר ועומדים בפרץ ושומרים על קדושת החינוך החרדי שלא יפול ח"ו לזרועות הפושעים אשר זה כל מעיינם לבלע את החינוך החרדי". את מכתבו מסיים רבינו בברכות "ואני תפילה כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים...ונזכה כולנו יחד לכתיבה וחתימה טובה...". מכתב על נייר מכתבים רשמי. 27 * 20 ס"מ. סימני קיפול, חורי תיוק, סימנו קיפול קלים, כתמים קלים, כללית מצב טוב מאד. מרן רשכבה"ג האדמו"ר רבינו יואל טייטלבוים מסאטמר בעל הדברי יואל (תררמ"ז - תשל"ט) היה בנו של האדמו"ר רבי חנניא יו"ט ליפא מסיגעט בעל הקדושת יו"ט, מילדותו היה ידוע כבעל כשרון מופלג, עוד לפני חתונתו קיבל סמיכה ממספר רבנים ובראשם רבי משה גרינוואלד מחבר ערוגות הבושם. בשנת תרע"א בגיל 24 מונה לרבה של אורשיווא ולאחר מכן היה רבה של קראלי, ולבסוף בעיר סאטמר על שמה הוא נקרא עד היום האדמו"ר מסאטמר, בשנת תשי"ג מונה לכהן כגאב"ד העדה החרדית בירושלים. היה ידוע בגדלותו העצומה בתורה ובקדושתו הרבה, בכל מקום בו כיהן העמיד תלמידים הרבה, רבים מגדולי ואדמור"י ישראל החשיבו את עצמם כתלמידיו והתבטלו בפניו, הוא הגבר אשר החזיק בכח גדול וביד תקיפה את המאבק בלתי מתפשר בציונים, באל תעשה, ובקום ועשה, מצד אחד נלחם רבינו בפעולות שונות נגד הציונים, ומצד שני מימן את המוסדות השומרים על טהרת הקודש, כמו כן היה גם לעזר לכלל החרדים ופעל כעזר וסמך מבחוץ בארגון הפגנות ושתדלנות אצל ראשי השלטון בארה"ב לבל יבלעו שונאי הדת בא"י את שארית הפליטה, בארה"ב גופא הקים רבינו מוסדות התורה, כשרות, וכל עניני הדת. וכל מעשה תוקפו וגדולתו הלא הם ידועים לכל וכתובים על ספר דברי הימים...
החל מ
$1500

תן הצעה