ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות

<< חזור

פריט מס' : 008

סט שלם של ספר אור החמה בהוצאת רבי יחזקאל משינאווא - פשמישל תרנ"ו-ז | 1896-7

ספר אור החמה, "והוא החלק השני מספר קרית ארבע", ביאור על ספר הזוהר מאת רבי אברהם אזולאי ([ש"ל - ת"ד] מגדולי המקובלים, סבו או אבי-סבו של הרב החיד"א), אשר יצאה לאור ע"י רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם שינאווא בנו בכורו של רבינו הקדוש רבי חיים מצאנז "הדברי חיים", אשר כותב בשער חלק ד': "והיה עד הנה ספון בכתב יד... ועתה זיכה ה' יתברך אותי להדפיסו...", ומוסיף על כך בהקדמה לחלק זה: "...הכתבי יד זה נמצאו בעזבון הספרים ממחותני הרה"צ המנוח מו"ה יהושע ז"ל מבעלזא [מהר"י]...". על פי עדות מפקיד הספר, אביו המקובל החסידי הרה"ח רבי מרדכי משה קרפמן זצ"ל אשר ספר זה נותר מעזבונו, סיפר להם והראה בחלק א' בדף צט עמ' א' דף מקופל בתור סימניה, אשר לדבריו הושם שם ע"י האדמו"ר רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם מצאנז - קלויזנבורג זצ"ל, כאשר ביקר בארץ הקודש בתקופת מגוריו ביוניאן סיטי, השאיל את הספר הק' הזה לביתו והגה בו והוא הותיר סימניה זו בין בתרי הספר. 4 חלקים ב-3 כרכים גדולים [חלקים ג' וד' כרוכים יחד]: חלק א' על ספר בראשית: [3], קסח, קע-קעז, קפ-רלג, רלב-רמא [1] דף. חלק ב' על ספר שמות: [1], רעב דף. חלק ג' על ספר ויקרא: [2 - כולל ציורים קבליים בדף אחרי השער], צג דף. חלק ד' על ספר במדבר ודברים: [1], קכו דף. נזקי עש במס' מקומות צמוד לשדרת הספר. כתמים שונים. מצב כללי טוב.
$400
החל מ
$300

תן הצעה