ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 100

ספר התניא בצירוף דולר שהתקבלו מידיו הקדושות של הרבי בחלוקה שהתקיימה בי"ט כסלו תנש"א - 40 שנה לנשיאות

ספר ליקוטי אמרים תניא, הוצאה ג'תטו נדפס בניו יורק כסלו תשנ"א (1990) לרגל שנת קצב (192) לחג הגאולה י"ט כסלו וציון ארבעים שנה לנשיאות הרבי מליובאוויטש. הרבי חילק את התניא בידיו הקדושות - היתה זו החלוקה האחרונה של ה'תניא' ע"י הרבי (ראה תיאור להלן). בעותק שלפנינו רישום בכתב יד בגב השער "לה"ו עלא ווייס מכ"ק אדמו"ר שליט"א, י"ט כסלו תשנ"א". כריכה רכה, מצב כללי טוב מאד. אל התניא מצורף שטר הדולר התקבל מהרבי באותה הזדמנות ועליה רשום בעט: "לה"ו עלא י"ט כסלו תנש"א". חלוקת התניא ביום י"ט כסלו תשנ"א (עפ"י תיאורים מאותה עת) - בשעות הצהריים נפוצה הידיעה שהרבי יחלק תניא לכל אחד, בשעה 17:45 חזר הרבי מתפילה באוהל הרבי הריי"צ, לתפילת מנחה וערבית אליה כבר הגיע קהל רב. בסביבות השעה 18:15 החלה החלוקה כאשר הרבי עומד בסטנדר החלוקות, את התניא חילק הרבי בצירוף שטר של דולר לצדקה. לכמה שביקשו תניא נוסף עבור מישהו אחר סירב הרבי באומרו שחלוקה זו היא רק עבור אלה הנמצאים כאן. בסיום החלוקה לקח תניא אחד והניחו תחת סידורו. החלוקה נמשכה כארבע שעות רצופות עד 22:10 לערך. בשבת אח"כ, פרשת וישב, כ"א כסלו, נכנס הרבי להתוועדות עם ספר התניא שחולק בי"ט כסלו, והיה מונח על השולחן במשך כל זמן ההתוועדות. בעת ההתוועדות אמר הרבי שהשנה מלאו קצ"ב שנה להגאולה די"ט כסלו בפעם הראשונה (תקנ"ט – תנש"א), והאותיות קצ"ב מורות על מס' דברים: א. כבר נסתיימה העבודה דקיבוץ הניצוצות. ב. שכבר "נקצב" ונסתיים הזמן "דהפצת המעיינות חוצה", ומוכנים לקיום ההבטחה "דאתי מר דא מלכא משיחא".
החל מ
$770

תן הצעה

<script language="javascript" type="text/javascript" src="//embed.chabad.org/multimedia/mediaplayer/embedded/embed.js.asp?aid=1686520&width=auto&height=auto&HideVideoInfo=false"></script>