ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות

<< חזור

פריט מס' : 006

ספר משנת חסידים - מהדורה ראשונה אמשטרדם תפ"ז | 1727 עם חתימות מעניינות של רבני הונגריה

ספר משנת חסידים לרבי עמנואל חי בן רבי אברהם ריקי, מהדורה ראשונה שנדפסה בחיי המחבר אמשטרדם תפ"ז | 1727. [6], קלב, [2] דף (חסר העמוד האחרון שכולל את 'השמטות לוח הטעויות') דף שער משוקם, דף אחרון מנותק. מצב כללי טוב. כרוך עם ספר מצת שמורים הלכות ציצית ותפילין, זולקווא תרכ"ה | 1865. ללא מספור עמודים [עפ"י המפעל 102 דף]. שער משוקם, מצב כללי טוב. חתימות בעלות חשובות ומעניינות: עמרם ישי סגל - רבי עמרם ישי סגל ביליצר אב"ד סערנטש תלמיד המהר"ם אש. שמעון סופר - ככל הנראה רבי שמעון סופר מערלוי. משנת חסידים - ספרו העיקרי והחשוב של המחבר המקובל רבי עמנואל חי ריקי (תמ"ז - תקג). ספר קבלה חשוב שנדפס עוד בחיי המחבר בשתי מהדורות ואחר כך במהדורות רבות, והרבו לשבחו כל גדולי עולם. הרב חיבר עוד ספרים רבים כמו 'אדרת אליהו' 'חזה ציון תהלים' 'הון עשיר' ועוד. הבית שבנה המחבר בירושלים שימש לרבינו חיים בן עטר 'האור החיים הקדוש' לישיבתו בירושלים 'כנסת ישראל'. רבי עמרם ישי בן רבי יצחק אייזיק הלוי ביליצר אב"ד סערענטש שבהונגריה, למד מפי אביו, ואח"כ מפי רבי מאיר אייזינשטטר הידוע בכינויו ה'מהר"ם אש'. בשנת תרי"ד התמנה לרבנות סערענטש וכיהן במשרה זו 35 שנה, עד לפטירתו בשנת תרמ"ט. רבי שמעון סופר מערלוי (תר"י - תש"ד). בעל ה'התעוררות תשובה' נכד החתם סופר ובנו של הכתב סופר, בערוב ימיו לאחר שנדד במספר ערים, כיהן 64 שנים כרב העיר ערלוי ולמעשה בכך פתח את שושלת חצר 'ערלוי' הקיימת עד היום הזה. התעסק רבות בהוצאת ספרי אביו ה'כתב סופר' וסבו ה'חתם סופר'. נעקד על קידוש השם באוושויץ והוא בן 95 שנים. בנו הוא האדמו"ר רבי יוחנן סופר מערלוי זצ"ל.
החל מ
$500

תן הצעה