ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 145

נדיר ומיוחד! העותק של הרה"ק רבי יצחק מראדוויל - פרקי רבי אליעזר - פראג תקמ"ד | 1784

ספר פרקי רבי אליעזר - פראג תקמ"ד | 1784. לב, 1 דף. הדבקות בדף השער, קרעים בעיקר בקצוות הדפים. כריכה בלויה. מצב כללי בינוני - טוב. הגהות שונות בכתב יד במס' מקומות בספר. בדף השער רישום בכתב יד: "שייך למי שייך למי שנתן מעות ה"ה הרבני המופלג המפורסם הנגיד והקצין הרה"ח יצחק חתן הרב המאור הגדול אב"ד דק"ק דאלינא" - הרה"ק רבי יצחק מראדוויל בנו של המגיד מזלאטשוב וחתנו של הרה"ק רבי משה שהם מדולינא - מגדולי תלמידי הבעש"ט הק'. הרה"ק רבי יצחק [יונגרלייב] מראדוויל "האור יצחק" (תקי"א בערך - י"א באייר ה'תקצ"ה) בנו של רבי יחיאל מיכל המגיד מזלאטשוב, ואבי שושלת ראדוויל, אליה מתייחסים רבים מגדולי החסידות עד ימינו אנו. בימי חייו הרבה לנדוד ממקום למקום, מקובל מפי חסידים [בשם רבי מוטל סלאנימער] שאביו אמר כי חמשת בניו הקדושים הם כנגד חמישה חומשי תורה, ורבי יצחק הוא כנגד ספר שמות שם מוזכרת גלות מצרים ולכן הוא הרבה בנידודים, אולם כמו שקבלת התורה גם היא מובאת בספר שמות כך גם תהיה התורה נתונה בו. את מקומו בראדוויל מילא בנו רבי דן זצ"ל, חתניו גם הם מגדולי ישראל המפורסם שבהם היה רבי ישעי' מושקט, אב"ד פראגא [פרבר של וורשה בפולין] בעל מחבר "עצי בשמים" ו"ראשי בשמים". בזיווגו הראשון נישא רבי יצחק מראדוויל לבתו של רבי משה שוהם מדולינא ממנה נולדו לו ילדיו. רבי משה מדולינא (ת"ק לערך - כ"א בתשרי תק"פ), מגדולי תלמידי הבעש"ט הקדוש אצלו הסתופף בצעירותו לאחר שאביו רבי דן מברוד שהיה חשוך בנים והסתופף בצילו של הבעש"ט הק' התברך מפיו שיוולד לו בן צדיק וקדוש, ואביו לקחו עמו לרבו הק' ממנו גם הביא בכתביו תורות ופירושים אותם זכה לשמוע מפיו. לאחר פטירת הבעש"ט הק' הסתופף בצילו של מחותנו המגיד מלאטשוב. דברי תורתו הודפסו ע"י בנו רבי שמואל בספרים "דברי משה" ו"אמרי שהם [עליו נכתב: מצוה גדולה שיהא הספר הזה בבית ישראל כי היא שמירה גדולה בבית כי הוא מתלמודי הבעש״ט ז"ל]", ומאוחר יותר נדפס פירושו בקבלה "שרף פרי עץ חיים" על ספר עץ חיים. רישומי בעלות נוספים: - "צבי הירש רפפורט מלבוב" - רבי צבי הירש הכהן רפפורט [בספרו כתב: מילידי עיר לבוב הבירה, מתושבי עיר דובנא רבתי] (נפטר ג' באדר [י"א: אלול] תרכ"ה), בן רבי נפתלי הירץ מלבוב, בעל מחבר "עזרת כהנים" ו"תוספות העזרה" על ספרא [נדפס לראשונה בחייו ווילנא תר"ה]. - "יוסף פנחס קרענגיל בק"ק קראקא" - רבי יוסף פנחס קרענגיל מקראקא (תקע"ו - תר"ע) בן רבי משה מקראקא וחתן רבי צבי הירש הכהן רוזנצויג. מגדולי חסידיו של ה"תפארת שלמה" מראדומסק. גביר מחכמי קראקא. בנו רבי מנחם מנדל קרענגיל מחבר "שערי גאולה" על הגדה של פסח. - "שלמה בלומענפעלד"
$1500
החל מ
$1500

תן הצעה