ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
!הודע לי על מכירה חדשה

<< חזור

פריט מס' : 009

ספר התשב"ץ - מהדורה ראשונה אמשטרדם תצ"ח - תק"א | 1738-1741 עם חתימות מעניינות

ספר התשב"ץ ארבעה חלקים, אשר חבר רבי שמעון ב"ר צמח - מהדורה ראשונה אמשטרדם תצ"ח - תק"א | 1738-1741. [11], צא, סט, [1], סח, [1], [1], קא, [1] דף. 31 ס"מ. בחלק רביעי שער נפרד לכל שלשת ה'טורים'. העותק שלפנינו הוא מהעותקים השונים של מהדורה זו, השער הראשון מודפס עם ציורים של משה אהרן דוד ושלמה ועליו הפרט: א’ש’ר’ [תק"א] שם משה, ושינויים נוספים. [ראה: נ. בן-מנחם, בסוד ספרים, סיני, כרך טז, תש"ה, עמ’ שכד-שכו. וראה, ד. ירדני, סדר הדפסתו של ה'תשבץ', עלי ספר, י, עמ’ 119-132, תיאור מפורט של סדר ההדפסה, בשתי הצורות העיקריות]. כריכה אחורית עתיקה, ללא כריכה קדמית ושדרה. דפים וגליונות מנותקים, מעט נקבי עש וקרעים קלים. מצב כללי טוב. בשער הספר הדבקה של נייר מודפס: "זאת לדעת כל מקום שנדפס כאן שם עכו"ם... קאי רק על אותן שהאומות שהיו בזמן הבית... חלילה וחלילה לנו לחשוב על האומה שאנחנו דרים תחתיהם וחוסים בצילם שמטיבים איתנו לתת לנו מחיה בקרב הארץ...". חתימות בעלות, חלקם עתיקות: - משה פורית[?] שפירא - מאיר כ"ץ רפפורט... - זאב נחום הכהן ראפאפורט - הקטן יעקב ווייל - הק' יהודא ליב...[?] רבי מאיר הכהן כ"ץ רפפורט (תר"ט - י' בחשוון תרפ"א) אב"ד לוקאווא [לוקוב, בפולנית: Łuków אזור לובלין בפולין] והגליל, בעל מחבר "מנחת כהן" ומצאצאי הש"ך. בן רבי שבתי הכהן רפפורט ((תק"פ - תרנ"ז), אב"ד דומברובה. בנו של רבי אברהם אבלי מטרנוב [חתנו של האדמו"ר "הדברי שמואל" מסלונים ומגדולי התורה בדורו]. חמיו של רבי יעקב ווידנפלד בעל "כוכב מיעקב" [אביו של רבי דב בעריש הגאון מטשיבין], ומחותנו של רבי זאב נחום בורנשטיין - אביו של ה"אבני נזר") וחתן הגביר רבי אריה לייב מרגליות מקראקא. בנו רבי אברהם אבא ההדיר את כתבי אביו והכינם לדפוס אולם למרבה הצער הם אבדו בשואה. ממשפחות היחס החשובות והמפורסמות בישראל. ראה עוד: וונדר-גליציה ח"ד; אוצר הרבנים 13005; אוצר כתבי עת-לוין; מוריה 23-ג-ה.
$190
החל מ
$180

תן הצעה