ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
!הודע לי על מכירה חדשה

מכירה אינטרנטית מס' 1 - 30.01.2017

סנן לפי
תצוגה
פריט מס' : 013

ספר טועמיה חיים זכו – ירושלים תרפ"ד-ז | 1924-7

ספר טועמיה חיים זכו, פירוש על דרך הקבלה על ספר עץ חיים לרבי חיים ויטאל, מרבי אהרן שלמה מהריל (? - תרצ"ט | ?-1939) רב ומקובל שעלה ירושלימה מזאגר שבליטא, תלמיד חבר לבעל ה"לשם שבו ואחלמה" - הרב שלמה אלישיב, לידו גם נטמן בהר הזיתים. שלשה חלקים בשלשה כרכים. שחלק ראשון שני שערים וחותמת של רבי יהושע אלטר ווילדמאן אב"ד קאנסיקוואליא [פולין], בעל מחבר הספרים: בנין יהושע, עמק יהושע ועוד. מצבים משתנים. מצב כללי בינוני-טוב.
החל מ $50
פריט מס' : 014

משנה תורה להרמב"ם. ירושלים, תש"ד-תש"ו | 1944-1946 בעריכת הגר"ש וואזנר זצ"ל.

משנה תורה להרמב"ם, עם כל המפרשים והוספות חדשות. בהוספות: שינויי נוסחאות וספר הלקט, הכולל ליקוט ממאות ספרים שביארו הלכות מהרמב"ם, "כל העבודה הגדולה הזאת, לקוט הנוסחאות השונות והביאורים נעשתה ברוב עמל ויגיעה ע"י הרה"ג שמואל הלוי ווזנר [וואזנר] שליט"א [זצ"ל] חד מרבני ירושלם עיה"ק ת"ו, ואתו חבר רבנים עובדים במלאכת הקדש". החיבור הודפס בירושלים, בהוצאת פאג"י. בשנים תש"ד-תש"ו | 1944-1946. בסט ארבעה כרכים. לחלקים המדע - נשים. לפנינו כל מה שנדפס. במפעל הביבליוגרפי נכתב שהספר נדפס כקונטרסים, ונכרך לאחר מכן בארבעה כרכים: כרך א: מדע, אהבה. כרכים ב-ג: זמנים. כרך ד: נשים [חלק א']. לכל כרך שני שערים. שער ראשון מצוייר. ספר הלקט הוא החיבור הראשון של פוסק הדור הנודע רבי שמואל הלוי וואזנר (תרע"ג 1913 – תשע"ה 2015), רבה של זכרון מאיר וראש ישיבת 'חכמי לובלין'. מלבד חיבור זה שחיבר בצעירותו, חיבר את סדרת הספרים שו"ת שבט הלוי, וספרים רבים נוספים. הסט כרוך בכריכות המקור. מצב מצוין.
הפריט נמכר ב $110 החל מ $50
פריט מס' : 015

ספר אוצר החסד קרן שמואל ירושלים תרנ"ן [ת"ש] | 1940.

ספר אוצר החסד קרן שמואל והוא דו"ח של קרן צדקה בשם "קרן שמואל" בירושלים על שמו של רבה של ירושלים הגאון הצדיק הנודע רבי שמואל סלאנט. ערך וסדר לדפוס דב נתן ברינקר, יו"ל במלאות 30 שנים להסתלקותו של הגר"ש סלאנט. מעט כתמי מים וקפלים בכריכה החיצונית, מצב כללי טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $50 החל מ $50
פריט מס' : 016

לוט ספרי קבלה שנדפסו בירושלים עיה"ק

1. ספר ישב רוחו – תרצ"א | 1931. עניין תיקון האלמנה מיסודו של הרש"ש הקדוש, בהוצאה לאור של רבי אשר זעליג מרגליות. שער קרוע מעט. 2. ספר עטרת יוסף, חלק ראשון הנקרא מוסדות הארץ – תרנ"ט | 1899. מאת רבי יוסף מליסקווע. 3. ספר שמחת יום טוב - תרפ"ו | 1926. מאת רבי יום טוב הלוי ידיד. 4. ספר עולת תמיד – ירושלים תרס"ז | 1907. מאת רבי יעקב בן חיים צמח. מצבים משתנים, חלקם ללא כריכות עם פגעי זמן שונים. מצב כללי בינוני – טוב.
החל מ $50