ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
!הודע לי על מכירה חדשה

מכירה מס' 24 - 31.07.2019

מכירה מס' 25

תתקיים אי"ה ביום שני כג' אלול תשע"ט

23/9/2019

במרכז אחים רבי עקיבא 86, בני ברק

בשעה: 20:00 

הפרטים והפריטים יועלו לאתר ביום הקרוב

טל: 03-9050090

פקס: 03-9050093

אסף: 054-3053055

ניסים: 052-8861994

moreshet.auctions@gmail.com

ניתן להשתתף בזמן המכירה אונליין דרך אתר בידספיריט

https://moreshet.bidspirit. com

(ההרשמה מראש חובה)

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 201

מכתב מהרבי מיום ג' תמוז תשכ"ד עם דברי חסידות "שיוסיף בהתמדה בלימוד נגלה וחסידות מתוך בריאות הנפש והגוף"

מכתב מוקלד במכונת כתיבה עם דברי תורה וחסידות מהרבי "שבת התחלת גאולה כ"ק מו"ח [הריי"צ]... שהוא גם גאולתינו ופדות נפשנו", על נייר מכתבים רשמי של הרבי מחב"ד "... שיוסיף בהתמדה ושקידה בלימוד נגלה וחסידות ויהי' זה מתוך בריאות הנפש והגוף...". בתוספת בכתב יד קדשו: בברכה "והפ"נ [הפדיון נפש] יקרא עה"צ [על הציון - של הרבי הריי"צ]" ובחתימת יד קדשו מיום ג' תמוז תשכ"ד "ובברכה לבשורות טובות". הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994).
הפריט נמכר ב $2200 החל מ $350
פריט מס' : 202

מכתב מהרבי בתוספת בכתב ידו "לרפואה ולבשורות טובות" מיום הולדת הרבי הרש"ב כ' חשוון תשכ"ה

מכתב מוקלד במכונת כתיבה עם התייחסות מעניינת ומיוחדת של הרבי ליום הולדת הרבי הרש"ב, על נייר מכתבים רשמי של הרבי מחב"ד "...יהי רצון שביום זכאי זה וממנו ולהבא, יושפע בכאו"א... תוספת אור וחיות וכח בעניניהם הרוחנים ועניניהם הגשמים...". בתוספת מיוחדת בכתב יד: "לרפואה ולבשורות טובות" ובחתימת יד קדשו מיום כ' בחשוון תשכ"ה. הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994).
הפריט נמכר ב $1900 החל מ $350
פריט מס' : 203

מכתב ברכה מהרבי ליום הולדת עם תוספת בכתב יד קדשו "לבריאות לשמחה ולבשורות טובות" - אדר א' תשכ"ה

מכתב מוקלד במכונת כתיבה עם ברכת הרבי ליום הולדת, על נייר מכתבים רשמי של הרבי מחב"ד "... שתהיה שנת הצלחה אצלו הן בגשמיות והן ברוחניות...". בתוספת בכתב יד קדשו: בברכה "לבריאות לשמחה ולבשורות טובות" ובחתימת יד קדשו מיום כ"א אדר א' תשכ"ה. הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994).
הפריט נמכר ב $3400 החל מ $350
פריט מס' : 204

מכתב מהרבי בן 2 עמודים עם התייחסות לאביו רבי לוי יצחק בתוספת בכתב יד קדשו "לאורך ימים ושנים טובות" - מנחם אב תשכ"ו

מכתב מוקלד במכונת כתיבה עם התייחסות הרבי ליום פטירתו של אביו רבי לוי יצחק שניאורסון, בו הוא מביא דבר תורה מפיו ודברי חסידות מהרבי בנוגע ליום פטירתו כ' באב, על נייר מכתבים רשמי של הרבי מחב"ד "...ויהי רצון שיבשר טוב בתוכנו...". בתוספות בכתב יד קדשו: "הפדיון נפש יקרא על הציון", בברכה "לאורך ימים ושנים טובות" ובחתימת יד קדשו מיום שישי כ' באב תשכ"ו. הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994).
הפריט נמכר ב $2200 החל מ $350
פריט מס' : 205

מכתב מהרבי "ברכתי לחג כשר ושמח ולחירות אמיתית חירות מדאגות בגשם ומדאגות ברוח" - יום הולדת הרבי תשכ"ז

מכתב מוקלד במכונת כתיבה עם התייחסות הרבי לברכות הנמען לרגל יום הולדות של הרבי: "תשואות חן על הברכות..." וברכת הרבי לחג הפסח: "ברכתי לחג כשר ושמח ולחירות אמיתית חירות מדאגות בגשם ומדאגות ברוח... ולהמשיך מחירות ושמחה זו בימי כל השנה כולה", על נייר מכתבים רשמי של הרבי מחב"ד. בחתימת יד קדשו מיום י"א בניסן [יום הולדתו של הרבי] תשכ"ז. הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994).
הפריט נמכר ב $1500 החל מ $350
פריט מס' : 206

מכתב מהרבי עם ברכת שנה טובה - ימי הסליחות תשכ"ח

מכתב מוקלד במכונת כתיבה עם ברכה לשנה טובה, על נייר מכתבים רשמי של הרבי מחב"ד "...הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל אשר לו ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות". בתוספת 2 מילים בכתב ידו ובחתימת יד קדשו מימי הסליחות תשכ"ה. הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994).
הפריט נמכר ב $1100 החל מ $350
פריט מס' : 207

מכתב מהרבי "יזכירו את אביו... לעילוי נשמתו" עם תיקונים רבים בכתב יד קדשו - מנחם אב תשט"ז

מכתב מוקלד במכונת כתיבה עם התייחסות הרבי לענייני קדיש על נפטרים, על נייר מכתבים רשמי של הרבי מחב"ד "בעת רצון יזכירו את אביו... על הציון הקדוש... לעילוי נשמתו". עם תיקונים רבים ובחתימת יד קדשו מיום א' מנחם אב תשט"ז. הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994).
הפריט נמכר ב $900 החל מ $350
פריט מס' : 208

מכתב בן 2 דפים מהרבי עם דברי תורה על נתינת צדקה ותוספת בכתב יד

מכתב מוקלד במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של הרבי מחב"ד עם דברי תורה קצרים על פרשת כי תשא ועל חשיבות מצוות הצדקה. בתוספת בכתב יד קדשו: "הפ"נ [הפדיון נפש] יקרא בל"נ [בלי נדר] עה"צ [על הציון - של הרבי הריי"צ]". ובחתימת יד קדשו מיום שישי פרשת כי תשא תשכ"ה. הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994).
הפריט נמכר ב $1400 החל מ $350
פריט מס' : 209

מכתב מהרבי "ועינינו תחזינה בהרמת קרן התורה קרן ישראל" עם תיקונים והוספה בכתב יד קדשו

מכתב מוקלד במכונת כתיבה עם התייחסות הרבי לרגל מלאות יובל שנים מעת פרסום מאמר הדא"ח ד"ה עשרה שיושבים ועוסקים בתורה שכינה שרוי' ביניהם: "ובוודאי יפעול הקונטרס פעולתו... והשי"ת ימלא ברכות צדיק... לכל אחד ואחד כמפורט בהמכתב...". על נייר מכתבים רשמי של הרבי מחב"ד. עם תיקונים קלים בכתב יד קדשו והוספה מיוחדת: "בברכת רפוגו"ש [רפואה שלמה?]" ובחתימת יד קדשו מתחילת תמוז תשל"ח. הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994).
הפריט נמכר ב $950 החל מ $350
פריט מס' : 210

שמן על עץ דיוקן אחד מאדמו"רי בית רוז'ין יתכן האדמו"ר משטפנעשט - אירופה סוף המאה ה-19

ציור שמן על עץ קטן, ייחודי ומעניין עם דיוקן של אחד מאדמור"י בית רוז'ין, לפי תיארוך הצייר בגב התמונה יתכן מאד שמדובר בדיוקנו של האדמו"ר רבי אברהם מתתיהו פרידמן האדמו"ר השני משטפנשט זכותו תגן עלינו, שתואר פניו כפי שמפורסם קרוב מאד לדמות שמצוירת לפנינו. או אחד מהאדמו"רים לבית רוז'ין האחרים מתקופה זו. חתום: R. Valanek מאחור נכתב שמו המלא: Raimund Valanek 1851-1924. מידות התמונה ללא מסגרת: 15.5X10 ס"מ. פגמים קלים, מצב כללי טוב. נתון בתוך מסגרת עץ מוזהבת מפוארת, שברים שונים במסגרת.
הפריט נמכר ב $1400 החל מ $1200
פריט מס' : 211

ציור מרהיב שמן על קנבס של הצייר ההונגרי הנודע lajos kolozsvary - הונגריה סוף המאה ה-19

ציור בצבעי שמן על קנבס [סוף המאה ה-19 תחילת המאה ה-20] חתום בחלקו התחתון בפינה הימנית "l. kolozsvary" סימן סגול עגול מוטבע על הבד של הקנבס מאחורה. בציור נראה רב או מלומד יהודי בלבוש הדור כותב ולומד בספרייתו. הצייר lajos kolozsvary - נולד בבודפשט, הונגריה בשנת 1871 ונפטר בשנת 1937. הציורים שלו מאופיינים בעומק היוצא מהכלל שלהם והעושר בפרטים ולעתים קרובות מאירים את החדרים הפנימיים השייכים לאישים דגולים של זמן עבר. גודל: 39X31 ס"מ. מצב טוב מאד. ללא מסגרת.
החל מ $2000
פריט מס' : 212

שמן על עץ 'לימוד תורה' חתום ע"י האמן - אירופה סוף המאה ה-19

ציור מרהיב של שלושה תלמידי חכמים בלימוד תורה בבית הכנסת מול ספרים פתוחים ומגילות קלף. על השולחן פרוכת עם שם השם. חתימת האמן בצידה הימני של הציור. על התמונה מאחור תעודה מגלריה על מקוריות הציור. מידות: 29X38 ס"מ. נותנה בתוך מסגרת עץ תואמת. פגמים קלים. מצב טוב.
החל מ $500
פריט מס' : 213

ציור שמן על בד "תופר היריעות" חתום בידי האמן יונתן מנקר

ציור שמן על בד, "תופר היריעות", חתום בידי האמן יונתן מנקר. ציור מקורי המתאר באופן ייחודי את עבודתו של סופר סתם בעת תפירת היריעות לעצי חיים של ספר התורה. חתום בידי האמן יונתן מנקר. מידות: 70X50. מצב טוב מאד. על האמן: יונתן מנקר (Johnathan Menaker) נולד בשנת 1976 ברוסיה, למד ציור כבר מגיל צעיר והמשיך בתחום גם כשעלה ארצה בשנת 1991. מנקר הוא אמן עכשווי מבטיח העוסק ביודאיקה ואמנות יהודית, ומצליח להפגין מקוריות וחידוש עם כל יצירה. יצירותיו נמכרים לאספנים וחובבי אמנות בארץ ובעולם.
החל מ $700
פריט מס' : 214

תחריט צבוע ביד של דמות אהרן הכהן

תחריט גדול ומרהיב ביופיו של דמותו של אהרן הכהן. מתחת לתחריט ישנו כיתוב "בזאת יבוא אהרן אל הקודש" ותחתיו כיתובים בצרפתית ובגרמנית. התחריט נתון בתוך מסגרת קרטון לבנה. 49.5X38 ס"מ (עם המסגרת) 33X22.5 ס"מ (ללא המסגרת) מצב כללי טוב מאוד.
החל מ $150
פריט מס' : 215

לוט 2 ציורים של יהודים נושאים ספרי תורה חתומים ע"י האמן סול רבינו - אירופה המאה ה-20

2 ציורים יפים של רבנים זקנים אוחזים ספרי תורה בבית הכנסת האחד ספרדי והאחד אשכנזי, מעשה ידי האמן והצייר שאול (סול) רבינו (אוקראינה, צרפת, ארה"ב, 1892-1969) הציורים ריאליסטיים ובולטים בססגוניותם ורמת הדיוק בפרטים. תחת כל אחד מהציורים בפינה הימנית התחתונה חתם האמן את שמו בלועזית "saul rabino". ובפינה השמאלית התחתונה תחת הציור של הרב הספרדי רשום "Solemn prayer". ובפינה השמאלית התחתונה תחת הציור של הרב האשכנזי רשום "our heritage". שני הציורים נתונים במסגרת קרטון לבנה. גודל ציור הרב הספרדי - 52X46.5 ס"מ (כולל המסגרת). 36X31 (ללא המסגרת). גודל ציור הרב האשכנזי - 52X40.5 (כולל המסגרת). 32X25 (ללא המסגרת). מצב כללי טוב מאוד.
החל מ $180