ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות

<< חזור

פריט מס' : 170

חדושי הרשב"א שבועות - לבוב תקמ"ה | 1785 / חדושי הרשב"א והרשב"ץ נדה - מיץ תקל"ו | 1786 העותק של רבי בנימין ריבלין משקלוב מגדולי תלמידיו ובן דודו של הגר"א

ספר חידושי הרשב"א והרשב"ץ על מסכת נדה - מיץ תקל"ו | 1786. לג דף. ללא שער (אחד השערים של הרשב"א על שבועות נכרך בטעות בראשו), כרוך יחד עם: חידושי הרשב"א למסכת שבועות - לבוב תקמ"ה | 1785. 1, מד דף. כולל שני השערים! (אחד מהם כאמור נכרך בתחילת הספר). ככל הנראה העותק של רבי בנימין ריבלין ובנו רבי הלל משקלוב - מדף יב כל מספר דפים מופיע חלק משמו ובדף לב מופיעה המילה "ריוועלין" [=ריבלין]. ובדף כז "הרב מוהר"ר בנימין הרב מוהר"ש [מורינו הרב שלמה] זלמן ז"ל ריוו... משקלאב". בף לז עמ' ב' מופיעה חתימה: "ר' הלל ריבלין". נייר כהה, עבה ומשובח. חיזוקים בנייר דבק. שולים קצוצים. נקבי עש מעטים. כריכה חדשה. מצב כללי: טוב. רבי בנימין ריבלין משקלוב (תפ"ח - תקע"ב) בן רבי שלמה זלמן, בן דודו ומגדולי תלמידיו של הגאון מוילנא (הגר"א). ייסד יחד עם רבי יהושע צייטלין את "ישיבת העילויים" בשקלוב. במעמד ייסוד הישיבה נכח הגאון מווילנה. פעילותו הרבה בהנעת מפעל עליית תלמידי הגר"א הקנתה לו את הכינוי "דער הויפט אגענט פון ווילנער גאון" (הסוכן הראשי של הגאון מווילנה). בנו רבי הלל ריבלין משקלוב (תקי"ח - תקצ"ח) בעל קול התור. לפי מסורת משפחת ריבלין, בשנת תקמ"ב (1782) נוכח הגאון מווילנה שאין באפשרותו לעלות לארץ ישראל בעצמו, והעמיד את רבי הלל בראשות תנועת "חזון ציון" שתייסד עלייה לארץ ישראל, ומסר לו את "סודות הגאולה". על פי מסורת זו אכן עמד רבי הלל בראש עליית תלמידי הגר"א לארץ ישראל בשנת תקס"ט (1809).
$160
החל מ
$120

תן הצעה