ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
!הודע לי על מכירה חדשה

<< חזור

פריט מס' : 017

ספר זוהר חדש זולקווא תקס"ד | 1803

ספר זהר חדש, "נדפס שנית ע"י הרבני מוהר"ר יעקב נר"ו במוהר"ר נפתלי הירץ זלה"ה מק"ק בראד, בתוספת טוב ההגהה לתקן הטעיות שנפלו בדפוס הקודם באמשטרדם". דפוס אברהם יהודא ליב מאיר האפיר מזולקאווה תקס"ד | 1804. קמב דף. חתימות בעלות: "יוסף דוד ערנצט מקראקא", "יעקב יהודא הלוי באכנר מפינטשוב". כריכת עור ישנה ללא שדרה. כריכה קדמית ושער מנותקים חלקית, נקבי עש ופגעי זמן שונים. מצב כללי טוב.
החל מ
$120

תן הצעה